2009-06-29

"...ha ett sken av gudsfruktan..."

Berghs.kedjan skriver i sin blogg på Blod och Eld:

Har under en tid känt mig manad att skriva lite utifrån en vers i 2 Timoteusbrevets 3:e kapitel. För att förstå versen behöver man åtminstone läsa några verser före därför börjar jag citera från vers 1-5.

"1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!"

I dessa verser talar skriften om hur de sista dagarna kommer att se ut. På ett sätt började de sista dagarna redan vid pingstdagen men man kan också se de sista dagarna som de dagar som är alldeles före Kristi återkomst. Och det som målas upp är oerhört likt det som man ser idag om man tar en blick ut över samhället. Paulus talar om dessa dagar som "svåra tider". Jag tror han använder detta uttryck (på D.H.A.s ingivelse) därför att det i dessa dagar är svårt att hålla fast vid Kristus och Guds ord.

Den vers som jag vill skriva lite om är den 5:e versen. Där står det:
"...och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!"

Människor kommer alltså ha ett sken av gudsfruktan utan att vilja veta av dess kraft. Är detta något som vi ser idag?

Ja, jag menar att detta är något som försöker smyga sig in i kyrkan idag. Jag tror att en av de saker som Den Helige Ande tänker på när Han inspirerar Paulus att skriva detta är liberalteologin. Varför detta?


Läs mer>>

2009-06-27

Några vardagstips om att hantera pengar

Från Ulf Ekmans blogg:
Pengar är alltid ett aktuellt och ofta känsligt tema. Vi behöver dem, klarar oss knappast utan dem. Ibland får man en känsla av att kristna är lite för fina i kanten för att tala om sådant som pengar. Det kan lätt bli en iställning av att Gud inte har med ekonomi att göra och att han inte skulle svara på böner som har med vårt dagliga bröd att göra.

Här kommer lite snabba tips för din ekonomi.

Kasta de ekonomiska bekymren på Herren. Han har verkligen omsorg om dig. 1 Petr. 5:7. När du kastar dem på Herren, spring inte efter och ta tillbaka bekymren igen. Mt. 6: 31,34.

Sök först Guds rike, även med din ekonomi. Mt. 6:33.

Lev inte för pengar. Hebr. 13:5.

Var inte girig. Ef. 5:3.

Var inte avundsjuk på att andra har mer än dig. Var nöjd med vad du har. Hebr. 13:5. Gläd dig istället när andra blir välsignade.

Lev inte över dina tillgångar. Vägra att tävla med Svensson. Låt ingen se ner på dig om du inte har det häftigaste av allt.

Köp inte kapitalvaror på kredit.

Enkelhet är en sund livsstil, däremot inte snålhet.

Bestäm dig för att vara en givare, inte en tagare. Hitta ständigt tillfällen att ge bort, pengar, tid, ägodelar som kan glädja andra. Gör det privat, utan att det väcker uppseende.

Läs mer>>

Om Jesus och Jonas

Från Svenska Evangeliska Alliansens hemsida:
Ny skrift av Stefan Gustavsson
Nyligen kom Jonas Gardell ut med sin bok “Om Jesus”. Reaktionerna från profana medier är nästan odelat positiva och många kyrkor ställer sina dörrar på vid gavel för Gardell och ett budskap som menar att Jesus inte dog för våra synder och att omvändelse är ett förlegat begrepp. Men är det verkligen den historiske Jesus som beskrivs i "Om Jesus"? Det här är en skrift som analyserar Jonas Gardells bok, bemöter de argument han för fram och visar vad vi historiskt kan veta om Jesus. Stefan Gustavsson inleder:

"Kristen tro är förankrad i historien. Den handlar om en verklig person, Jesus från Nasaret, som framträdde som offentlig person i Israel runt år 30. Innehållet i kristen tro är helt beroende av vad han sa, vad han gjorde och vad som hände med honom. Ta bort Jesus - och det finns ingenting kvar av kristendomen [....] Kristen tro har från början välkomnat en historisk undersökning av Jesus och källmaterialet om honom. När Petrus i sin första predikan i Jerusalem talar om Jesus och hans verksamhet, kan han hänvisa till det ”som ni själva vet” har hänt. Det finns ingen anledning att räddhågad undvika en genomlysning av frågorna om Jesus. Vem var han? Vad stod han för? Hur såg hans liv ut? Därför bör den som är en nutida lärjunge till Jesus med självklarhet välkomna de senaste årens våg av intresse för den historiska personen Jesus.

Eftersom det handlar om verklig historia är det samtidigt viktigt att göra en seriös bearbetning av frågorna. Evangelierna handlar inte om legend eller fantasi; det handlar om personer och händelser i vår gemensamma historia. Därför kan vi inte liknöjt acceptera varje ny spekulation om Jesus eller varje ny och märklig revision av vem han var. Vi måste ge oss ut på en allvarligt menad jakt efter den historiska sanningen om Jesus." Vi på SEA tror och hoppas att denna skrift ska utrusta dig med kunskap och argument att använda i samtal om Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.

1 ex 49 kronor
2-5 ex 39 kronor/styck
6 ex el. fler 35 kronor/styck

För större beställningar – kontakta oss för offert. Porto tillkommer på alla beställningar.
Beställ skriften på
info@sea.nu .

Nämn saker vid dess rätta namn

Lars F Eklund skriver i ledaren i Världen idag:
"Det finns en stor fara i tidens tendens till generalisering och abstraktion. Exempel på det fanns det gott om i det angrepp på ”religionen” som en grupp debattörer gjorde i DN häromdagen. I artikeln buntades alla religioner ihop, oberoende av syn på mänskliga rättigheter, distinktion mellan politisk och andlig auktoritet och liknande. Man ville ha ett ”sekulärt samhälle”, utan att göra någon distinktion mellan om det endast var en sekulär stat, eller faktiskt även ett helt sekulärt civilt samhälle som krävdes. Det vill säga ett religionsförbud.

Det finns naturligtvis en avsikt bakom denna typ av flytande och generaliserande formuleringar.

Tag till exempel den i debatten vanliga etiketten ”homofobi”. Inom dess ram sammanbuntas personer som verkligen hatar och ser ned på homosexuella med personer som inte alls gör det, men fortfarande har den åsikt som svenska staten hade till 1979, nämligen att homosexualitet är en psykisk sjukdom, vilka i sin tur buntas ihop med dem som inte har någon åsikt alls om homosexualitet som sådan, men som anser att vissa konkreta sexuella handlingar är moraliskt fel. Dessa buntas i sin tur ihop med alla dem som anser att äktenskapet mellan man och kvinna är en naturlig institution för barns omvårdnad som inte bör ”könsneutraliseras”, vilket till sist får den fantastiska effekten att etiketten ”homofob” omfattar icke så få personer som själva är homosexuella!"


Läs hela ledaren i Världen idag>>

2009-06-25

S:ta Clara i Stockholm blir självständigt

Dagen skriver:
Nu är det klart. EFS-föreningen i S:ta Clara får en historiskt fri ställning inom Svenska kyrkan. De får hyra kyrkan för 1 krona per år och tar själv ansvar för både utformningen och finansieringen av verksamheten.

Läs mer i Dagen>>

Därför lämnade jag Humanisterna

Rolf Hersson skriver i nyhetssajten Newsmill:
Humanisterna är ett samfund för ateister snarare än en organisation som hyllar allmänna humanistiska principer. Det tycker Rolf Hersson och förklarar varför han efter ett år hoppade av som medlem.

För två år sedan blev jag medlem i förbundet Humanistera. Men den humanism som jag mötte där skilde sig från hur begreppet vanligen definieras, att människor ska ges "möjligheten och friheten att utvecklas moraliskt, estetiskt och intellektuellt och därigenom förverkliga sin mänsklighet" (National­encyklopedin). Till min besvikelse upplevde jag i stället Humanisterna som ett samfund för hårdnackade ateister och religionshatare, åtminstone när jag tog del av vad ordföranden Christer Sturmark och andra ledande företrädare sagt och skrivit. Med vackra ord talades det om humanism, men mer konkret handlade det om avsky för etablerade religioner, med förvånansvärd brist på förståelse för religioners funktion och betydelse för individen.

Läs mer>>

2009-06-24

Ny rapport om religionsfrihet

Från Svenska Missionsrådets nyhetsbrev (Foto: Benny Manser, CSW):
Internationellt begås oerhörda brott mot religionsfriheten och i många länder ökar de. Men bristande religionsfrihet är också ett hinder för att Sveriges utrikespolitiska prioriteringar ska ge resultat, ändå är frågan nästan osynlig i utrikespolitiken.

I dag publicerar Svenska missionsrådet rapporten "Tro, frihet och förändring - så kan religionsfrihet integreras i svensk utrikespolitik. Flera tidningar har också publicerat vår debattartikel om religionsfrihet.

Läs kommentar i Dagen>>

2009-06-23

Frågan om vem Gud är blir viktigare än på århundraden

-Okommenterat- Dagens gästkrönikör Sam Wohlin skriver:
Douglas Coupland skrev sedan en ny bok på 1990-talet som heter "Livet efter Gud". Han befinner sig i en regnskog i Brittiska Columbia. Han söker efter meningen med livet. I sin bok beskriver han den första generationen i västvärlden som vuxit upp utan tro. Han tänker att han lever i en efterkristen tid.

Men i avslutningen av boken så bekänner han plötsligt: "Då så - här är min hemlighet: Jag berättar den för dig med en öppenhjärtighet som jag tvivlar på att jag någonsin igen kan uppamma, så jag hoppas att du sitter i ett tyst rum när du hör dessa ord. Min hemlighet är att jag behöver Gud - att jag är trött och inte längre orkar klara mig på egen hand. Jag behöver Gud för att hjälpa mig att ge, eftersom jag verkar ha mist förmågan att ge; att hjälpa mig vara förstående, eftersom jag verkar ha mist förmågan att förstå; att hjälpa mig att älska, eftersom jag verkar ha mist förmågan att älska."

.................
I början på 1960-talet hade den kristna tron 855 miljoner anhängare - i dag är den siffran 2,3 miljarder. Islam hade på 1960-talets början 366 miljoner anhängare - i dag är den siffran 1,4 miljarder. Kristendomen har alltså vuxit med nästan 1,5 miljarder och islam med drygt 1 miljard anhängare, de senaste 50 åren. Den allra starkaste numerära tillväxten har skett de senaste 20 åren. Halva jordens befolkning är alltså kristna eller muslimer år 2009. Vem hade kunnat tro det? Inom filosofin talar man i dag om Guds återkomst.Globalt sett har kristendomen aldrig varit större än vad den är nu. Andlighet överhuvudtaget är en stark kraft i det nya årtusendet. I Sverige ökar i dag intresset för människors tro och värderingar. De existentiella frågorna berör oss och en andlig renässans verkar vara på väg. Mycket tack vare den stora invandringen i vårt land. Vi är nog inte så ateistiska som vi
trott, inte ens i ett av världens mest sekulariserade länder.

Läs hela inlägget i Dagen>>

Gud, gömd i byrålådan

Vittnesbörd från ikon1931.se. (TEXT: Malin Jonsson FOTO: David Holmström)
Ofta försöker vi gömma undan Gud där ingen kan hitta honom. Det här är blivande gymnasieleven Malin Jonssons berättelse om hur hon släppte ut Gud ur byrålådan och själv klev ut ur garderoben. Som kristen.
.......................
Förlåt Gud, för att jag sviker dig, för att jag håller dig hemlig, men var i samhället skulle jag vara om inte där jag är just nu?

Jag är för rädd för att uteslutas från min vänskapskrets, så nu ligger han där, min ende vän, i min byrålåda. En låda jag bara öppnar på kvällarna, på nätterna, på helgerna, när jag vet att ingen tittar. En låda jag öppnar när jag behöver vägvisning, när jag behöver någon som tror på mig.

Men nu för tiden behöver jag vägledningen mest hela tiden – så jag offrar det, min sociala status, för att kunna vara mig själv. Så du, vi ses utanför, utanför samhällets elit.

Vi ses där utanför, jag är hon i röd tröja, och med Gud där någonstans mellan mina lungor. Ja, någonstans bland hjärtklaffar och kammare sitter han, håller utkik, vakar och det är ingenting jag tänker dölja.

Läs mer>>

2009-06-20

Birro: Tro är tvivel


-Okommentgerat- Marcus Birro skriver i Världen i dag:
"Jag är inte rädd för tvivlet, det håller mig skärpt, alert, på väg. I min lilla skolbibel från 1986 har jag skrivit under på att jag tror på Gud....
...Jag älskar den hjärtliga moralism som katolicismen är en del av. Jag älskar tydliga rät­tesnören. Jag ställer mig också bakom katolikens övertygelse om att allt liv äger sin egen rätt. Jag kan inte hyckla i den här frågan längre."

Läs hela inlägget i Världen i dag>>

Luddigt om religion

-Okommenterat- Bengt Malmgren skriver i sin blogg:
"Ett antal kända svenskar skriver idag i DN ett manifest till det sekulära samhällets lov. Delvis är det självklarheter de säger som jag som troende katolik och rubricerad som tillhörande "den mindre del av befolkningen som är mycket religiös" enligt det frågetest humanisterna lagt ut på internet (där frågorna f.ö. var helt omöjliga att svara på eftersom de var tendensiösa och det saknades fullständiga alternativ), kan instämma i.

Analysen av religionens positiva sidor är undermålig, och manifestet är helt i avsaknad av självkritik och kan därför svårligen bli en bra grundval för att uppnå det man säger sig vilja uppnå, ökad tolerans, mera respekt för de mänskliga rättigheter och individens frihet. Genom svepande generaliseringar om religionernas dåliga inflytande där allt dras över en kam istället för att arbeta i gemenskap med dem inom religionerna som delar samma grundvärderingar riskerar man istället att skärpa motsättnignarna. Hur mycket humanisterna än säger att man vill bygga på förnuft och värjer sig för anklagelser att vara en ny "tro", så riskerar man att hamna i en sekterism, minst lika förkvävande och likriktande som de negativa religiösa miljöer man kritiserar."


Läs hela inlägget>>

2009-06-17

Midsommarafton

Från Wilipedia: Nutida midsommarfirande i Sverige
"I Sverige är det vanligaste firandet av midsommar knutet till dans kring en midsommarstång – en lövad och blomprydd stång eller påle med en kransförsedd tvärslå. Man bildar ringar och dansar kring stången, medan man sjunger de kända lekvisorna. Midsommarstången kom troligen till Sverige från Tyskland1300- eller 1400-talet. Den kallas även majstång, vilket kommer av det åldriga ordet maja som betyder löva.

Att ha en blomsterkrans i håret är vanligt under midsommar, främst bland barn och kvinnor, men även bland män. Man kan binda dem med björkris eller ståltråd som bas och därvid tillfoga blad och blommor.

Knutet till midsommar finns också en stark tradition av
alkoholkonsumtion i samband med firandet, vilket gör midsommarhelgen till en av de tidpunkter på året då mest fylleri och bråk inträffar. Det myckna resandet omkring helgen, då också många påbörjar sin semester, gör dessutom helgen till en av de mest trafikskadedrabbade."

Göran Rosenberg: "Är Humanisternas tro värd en mångmiljonkampanj?"

Göran Rosenberg skriver i Dagens Nyheter med anledning av Humanisternas mångmiljonkampanj "Gud finns nog inte":
Vad kampanjen mer eller mindre öppet säger, och framför allt signalerar med sitt val av symboler, är att problemet med människor som fortfarande verkar tro att Gud nog finns (för det är ju detta som verkar vara Humanisternas problem) i hög grad är ett problem med människor av muslimsk eller judisk tro. Jag anar att detta kanske inte är vad kampanjmakarna har avsett men det är så jag tror att kampanjen riskerar att uppfattas, inte minst av människor som anser att människor av muslimsk eller judisk tro är ett problem i sig.
Förklaringen till att kampanjen inte väckt berättigat uppseende, för att inte säga upprördhet, är framför allt, tror jag, det faktum att Humanisterna lyckats att framställa det hela som en fråga om tro mot vetande

Men detta är inte en fråga om tro mot vetande. Detta är en fråga om tro mot tro. I Humanisternas fall inte bara tron att Gud nog inte finns utan också tron att de som tror att Gud nog finns utgör ett problem värt en mångmiljonkampanj.

Läs mer i DN>>

God is back!

Josef Gustafsson skriver i ett blogginlägg på Ikon:
Världen blir alltmer religiös. Även om Gud inte finns, verkar det som om vi måste lära oss leva med Honom. Med dessa ord inleds DN:s huvudledare idag. Artikeln tar upp en bok med titeln God is Back som skrivits av två journalister verksamma vid den brittiska tidningen The Economist. I denna bok återges religionssociologen Peter Bergers tankar om religionens frammarsch i världen. Berger som 1968 förutspådde att de religiöst troende på 2000-talet skulle ha reducerats till en liten sekt som höll på att drunkna i världsomspännande sekulär kultur. Nu trettio år senare konstaterar Berger att hans förutsägelse var helt och hållet felaktig. Han säger att istället för att studera troende borde kanske sociologer börja ställa sig frågan varför svenskar och collegeprofessorer i New England inte tror på Gud.

Läs mer på Ikon>>

Länkar:
DN:s huvudledare
Peter Berger

Huka inte för den statliga styrningen

- Okommenterat - Från Dagen. (Bildtext: Stefan Swärd, ordförande i Claphaminstitutet; Anders Sjöberg, avgående missionsföreståndare i EFS; Dan Salomonsson, pastor i Pingstkyrkan, Uppsala; Ulf Ekman, pastor och grundare av Livets ord, Uppsala och Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen. Samtliga är styrelseledamöter i Claphaminstitutet.)

Högskoleverket har en tydlig agenda att pressa de olika teologiska utbildningarna att bli allt mindre konfessionella, och låta en tydlig tro bli en otillåten grund för huvudmannaskap, studentrekrytering och lärarrekrytering.

Läs mer i Dagen>>

2009-06-16

Israel hotas

- Okommenterat - Tidskriften Flammor skriver:
Israel kommer i den yttersta tiden att bli allt mer pressat och genomgå stora svårigheter. Det pekar Bibelns profetiska ord på. I vår tid kan vi uppfatta signaler på att vi närmar oss denna tid.
Det allvarligaste och tydligast uttalade hotet kommer från Iran. Dess president Ahmadinejad, som nu i juni omvaldes, har gång efter annan upprepat budskapet att ”Israel skall utplånas.”

Budskapet uppfattas som ett konkret hot, eftersom Iran kommer allt närmare tidpunkten då man kan få fram kärnvapenladdningar. Detta innebär att Israel måste slå till först för att undgå att bli ödelagt av kärvapenmissiler. Tidpunkten för att avvärja hotet från Iran krymper och på Times hemsida kunde man den 18 april se det uttryckt i följande rubrik: "Israel är redo att bomba Irans kärnanläggningar"

Läs mer>>

2009-06-15

Religion, Humanism & Politik

- Okommenterat - Josef Gustavsson skriver på web-portalen Ikon:
I mitt senaste inlägg så tog jag upp Humanisternas kampanj Gud finns nog inte och beskrev lite tankar kring denna. Efter att jag skrivit inlägget så följde en rad kommentarer kring ämnet och min kritik mot Humanisterna vilket nu fått mig att skriva detta inlägg vari jag utifrån ett personligt perspektiv kommer att behandla ämnet religion och politik med fokus på Humanisternas åsikter.

Humanisterna beskriver på sin hemsida att de arbetar för att värna det sekulära samhället, där religion och politik hålls isär. I organisationens stadgar står det bland annat att Humanisterna förespråkar en sekulär etik, där religiös tro eller uttolkning av föregivet heliga skrifter inte kan tillåtas styra samhällets moraluppfattningar.

Jag anser att denna syn på samhället borde kritiseras av såväl troende som icke-troende människor och anledningen är som följer. Jag som kristen människa förankrar min etik och moral på Bibeln i vilken jag tror att Guds Ord uppenbarats till oss människor. När Humanisterna beskriver att min religiösa tro och min syn på Bibeln som auktoritet över mina åsikter inte ska få tillåtas styra samhällets moraluppfattningar så säger de implicit att jag som kristen människa inte ska tillåtas att yttra mig om moral. Religionen är en privatsak och skall inte blandas in i det offentliga samhället står det i Humanisternas beskrivning om vad humanism innebär. Jag förväntas med andra ord att tänka utanför min privata religiösa sfär om jag ska påverka det offentliga samhället, men hur är det möjligt? Om jag bortser ifrån grunden för mina åsikter så finns det ju inte någonting kvar, jag blir som ett blankt papper, en människa utan värderingar och utan ståndpunkter. Som kristen människa så kan jag inte bortse ifrån min kristna tro i någon fråga, kanske minst i fråga om moral, och konsekvensen blir att jag i ett sekulärt, humanistiskt samhälle förvägras rätten att ha en offentlig åsikt.

Läs mer>>

2009-06-14

Alkohol är inte vilken vara som helst

- Okommenterat - Tuve Skånberg skriver i Hemmets Vän:
Rätten att föra varor och tjänster över gränserna är en av EU:s grundpelare. Men alkohol är inte vilken vara som helst eftersom dess skador är så stora.

Bara i Sverige växer nästan 400 000 barn upp i miljöer där det dricks för mycket alkohol. En femtedel av vårdbudgeten går till alkoholrelaterade sjukdomar. Europa har den högsta alkoholkonsumtionen per invånare i världen.

I Sverige visar en undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning att den totala konsumtionen av alkohol per person som är 15 år och äldre år 2007 var 9,8 liter ren alkohol. Jämfört med senare delen av 1990-talet dricker vi ungefär 2,5 liter mer nu än då.


Läs mer i Hemmets Vän>>

2009-06-12

Miss California blir av med titeln

- Okommenterat - Dagen skriver:
Den kristna skönhetsdrottningen Carrie Prejean blev under onsdagen av med sin Miss California-titel.
- Det här helt och hållet ett affärsmässigt beslut, baserat på kontraktsbrott, säger Keith Lewis, direktör för Miss California-tävlingen.

Som Dagen skrivit tidigare så förlorade Carrie Prejean troligtvis titeln Miss USA på grund av att hon vid utfrågningen av kandidaterna sa att hon var emot homovigslar. Efter det fick hon stor uppmärksamhet i världens medier.

Läs mer i Dagen>>

2009-06-08

Så här ska man läsa Bibeln

- Okommenterat - Stanley Sjöberg skriver i Hemmets vän:
Det finns många olika uppfattningar om hur man ska läsa Bibeln. Även ibland kristna människor diskuteras frågor om Bibelns böcker är Guds ord eller människors tankar om Gud. Akademisk teologi i västvärlden handlar ett intellektuellt sätt att bedöma Bibeln. Om något är förutsagt som sedan uppfylldes, anser man att det måste vara ett senare tillägg. När Bibeln berättar om övernaturliga under kommenteras sådant som legender.

Men så här ska man läsa Bibeln: ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet”. Så står det i Andra Timoteusbrevet (3:16). Det är alltså inte vi som ska bedöma Bibeln, istället ska Bibeln bestämma över vårt tänkande. Bibeln kan jämföras med skapelsen, och ordet ”utandad” anknyter till hur människan som hade formats av lera, fick fysiskt och andligt liv genom Guds Ande.

Läs mer i Hemmets Vän>>

200 raketer över Israel

- Okommenterat - Världen i dag skriver:
Raketerna faller trots eldupphör och barnens lekplats är ett skyddsrum
Sedan eld upphör i januari har över 200 raketer regnat in från Gaza och bombat civila mål i Israel. Världen idag besökte Sderot, den mest utsatta staden. Anav Silverman jobbar på Sderot media center för att hjälpa stadens invånare.– Det är en absurd situation vi har här, berättar hon.

Läs mer i Världen idag>>

2009-06-07

Bibeln räddade livet på pastor

- Okommenterat - Dagen skriver:
En pastor i Argentina utsattes för ett brutalt rånförsök i förra veckan. När bytet visade sig vara för litet avfyrade ena rånaren ett skott rakt mot pastorn som stoppade kulan med sin bibel.
Läs hela artikeln>>

2009-06-03

Franklin Graham: Ekonomiska krisen är en moralisk kris

Dagen rapporterar om en väckelsekampanj i Estland som samlade 30.000 människor:
"Den ekonomiska krisen till trots genomfördes en massiv väckelsekampanj i Estland i helgen. "Hoppets festival" med evangelisten Franklin Graham som huvudtalare och sångaren Michael W Smith som dragpåster samlade sammanlagt över 30000 besökare i Saku Suurhall i Tallinn.
- Den globala ekonomiska krisen är en moralisk kris. Västvärlden har vänt Gud ryggen och ledare ber inte till Gud, konstaterade Franklin Graham i Tallinn.Men även om det finns globala problem, vilka är speciellt kännbart i Estland med växande arbetslöshet, finns det även hopp.


"Läs hela artikeln i Dagen>>

Känd ateist omvänd till skapelsens Gud

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän:
I den engelsktalande världen har ateismens främsta talesman varit Antony Flew. Även han är professor i filosofi och har skrivit flera böcker där han förnekat Gud och angripit kristendomen. Nu har han vid drygt åttio års ålder insett att ateismen var fel, och i ett nytt filosofiskt verk konstaterar Antony Flew att Gud finns! Boktiteln är ”Det finns en Gud” (”There is a God”), med underrubriken översatt till svenska: ”Hur världens mest kända ateist blev omvänd”.

Läs hela inlägget>>