2009-09-29

Teologiskt pionjärarbete?

"På Svenska Evangeliska Alliansens hemsida skriver Stefan Gustavsson:
Synen på äktenskapet står i fokus vid årets Kyrkomötet. “Vi gör ett teologiskt pionjärarbete i dessa frågor”, sa ärkebiskopen i sitt inledningsanförande.
En pionjär går före och bryter ny mark och det gör nu Svenska Kyrkan.
Problemet är bara att kristen tro inte handlar om att bryta ny mark, utan om att följa ett spår som någon annan har dragit upp före oss. “Följ mig” var Jesus utmaning till människorna runt omkring honom. I Apostlagärningarna betecknas kristen tro många gånger som VÄGEN; se Apg 19:9, 19:23, 22:4, 24:14, 24:22.
Att bli en kristen innebär att vandra i Jesus efterföljd och hålla sig till honom som har brutit den nya marken. Kristen tro handlar alltid om efterföljelse. Den som går sin egen väg är inte längre kristen."

Läs mer>>

Trosgnistan ”anklagas” för att tro på helande

Dagen skriver:
"Radioprogram kritiserar att organisationen får bidrag - men Sida drar inte tillbaka sitt stöd.
Kan Gud jobba sida vid sida om Sida? Den frågan har varit aktuell de senaste dagarna till följd av två program i Sveriges radio. Med kritik mot ensidig journalistik till följd. Och samtalet är viktigt - det slår både Sida och Svenska missionsrådet fast.
- Programmet är naturligtvis till för att försvåra för kristna organisationer att få tillgång till biståndspengar."

Läs mer>>

Rapport från ett besök i Lettland

Daniel Viklund rapporterar i sin blogg om ett besök i Lettland:
"På fredagsmorgonen begav jag mig till Riga i Lettland för att besöka Frälsningsarméns arbete och undervisa på en inspirationsdag för hela landet. Denna resa kommer att leva kvar i mig så länge jag lever. Det är OERHÖRT GRIPANDE ATT SE F-A:S ARBETE I DENNA DEL AV TERRITORIET! Jag skulle vilja kalla det frälsningsarmékristendom när den är som bäst! Radikala omvändelser, upprättade alkoholister, engagemang för de slagna, hemlösa, trasiga och ensamma. Lovprisande ungdomar, nyfrälsta, rekryter, soldatinvigningar, tårar, bön och en enorm hunger efter undervisning och tillbedjan. Visioner och planer för framtiden och en stor nöd för de förlorade. Det var helt enkelt underbart att möta både lettiska och svenska officerare i full aktion i detta arbete. Lisbeth Månsson, Ruth Hansen, Peter och Ruth Baronowsky och många fler gör ett makalöst arbete för Guds rike i Lettland. Verksamheten på Riga 2 skulle säkert kunna ge material till en egen bok!
Man känner sig pinsam i sitt bortskämda, västerländska tillstånd… "

Daniel

2009-09-28

Daniel Viklund tillbaka i Frälsningsarmén

Från Frälsningsarmén hemsida:
"Från Frälsningsarmén i Dalarna till operahuset i Köpenhamn och tillbaka till Frälsningsarmén igen via tolv år som pastor i olika frikyrkor. Jag är så glad för allt jag fått vara med om, men nu känns det som att komma hem igen, säger Daniel Viklund."

Läs mer »

Allt fler sprickor synliga i Europas otrosmur

Från Världen idag:
Det sjuder av tillväxt i den världsvida kristna kyrkan. Stagnationen i Sverige och vissa europeiska länder är bara undantag från regeln: en global församlingstillväxt av historiska mått. I den tredje och sista delen skildrar Carl-Erik Sahlberg, teologie doktor i kyrkohistoria, utvecklingen i Europa.

Läs mer>>

2009-09-27

Rapport från samlingshelg i Skövde

Bert Åberg rapporterar på "Pärleportalen" (publicerat med tillstånd):

Fredag i Skövde
Under de fyra U:na uppbyggelse,uppmuntrad,uppfylld och utrustad är medlemmar från kårer i västra Götaland, Småland och Skåne samlade till inspirationsdagar i Skövde.

Fredagen inleddes med en samling för verksamhetschefer och kårledare där bl.a Ros Poke informerade om projektet den hjälpande handen, ett biståndsprojekt för kvinnors självförsörjning i nordvästra Kina i syfte att undkomma bli offer för trafficing. Man föder upp silkesmaskar vars enda föda är löven från mullbärsfikonträd. De planterade träden hindrar också jorden på sluttningarna från att erodera. På så sätt är projektet också ett miljöprojekt. Vic Poke predikade om hur vi kan träna upp hörseln för att lyssna till Guds röst och citerade bl.a C.S Lewis, "den osynliga världen är den mest verkliga".

Kvällens gudstjänst handlade om vikten av uppmuntran och en påminnelse om att en församling kan bara växa till den nivå där den har goda förebilder. Mycket av lovsång från kadetter och Skövdekören liksom smäktande toner från brasset stämde till Gudslängtan. Håll därför kärlekens eld alltid brinnande i era hjärtan vittnade Marita Funcke. Ett något ovanligt inslag var när Vic Poke uppmanade alla att under predikan ta fram mobilen och smsa någon som behöver en uppmuntran. Hälsningen från Filipperbrevet "Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft..." följde oss från mötet.

Ännu var inte kvällen slut och framåt midnatt hade också sista mötet, med fokus på ungdomar, där Viktor Paulsson predikade om att ha omsorg om varandra, sporra varandra och uppmuntra varandra, klingat ut. Jenny Alm var bokstavligen talat iklädd hela Guds vapenrustning... en spännande dag inför Herren väntas i morgon i Skövde.


Lördag i Skövde
I Skövde var det shoppinghelg med modevisning och jazzmusik i centrum. Många människor fanns därför på torget när det blev musikkårens tur att hålla Band stand. De spelade några marscher och välvalda hymner och tillfälle gavs att presentera vad vi tror på genom att läsa Joh.3:16. Mitt i folkmassan marscherade sedan ett par hundra frälsningssoldater under tjugo minuter runt centrum för att avsluta vid Skövde kyrka, S:ta Helena. Tamburinerna hade dammats av och trakterades i marschen skickligt av mogna tamburinflickor.

En gudstjänst för alla i Skövde kyrka samlade över trehundra personer som deltog i lovsången och lyssnade till musikkåren. Petter Ljungholm, Hisingskåren, berättade om arbetsmarknadsprojektet som bedrivs vid kåren. Tjugofem arbetslösa får där vissa meningsfulla arbetsuppgifter och träna sig i att söka arbete. Åtta personer har hittills kommit ut i jobb, genom projektets försorg.

Många barn fanns i gudstjänsten och barnkörerna från Skövdekåren framträdde med såväl bibelläsning som helhjärtad sång.Öster om Eden, om ärlighet och fred var temat för kommendör Vic Pokes predikan.

Förbön hölls i kvällsmötet för en ensamstående småbarnsmamma som begärt förbön för sin fyraåriga dotter med leukemi. Fortsätt gärna be för henne. Sång av tillsammanskören från Östra kåren i Göteborg smittade av sig såväl som lovsången som ledde fram till Ewa-Marie Kihlagårds predikan om att vara uppfylld av längtan till Guds hus. När Gud är närvarande så märks det. När det kommer stress in i våra liv, den helige Andes tempel, så kan inte frid råda. Vi är ett Guds tempel som måste mättas med det som är gott och välbehagligt, predikade Ewa-Marie.

Finalen för kvällen var nattmötet med sånggruppen Fyra Bugg, och predikan av Viktor Paulsson.

Sångtexterna var slående, fyndiga och fyllda med ett humorsamt allvar med inslag av ironi. De lockade såväl till skratt som eftertanke. Med utgångspunkt från - Vad tänkte Petrus när han såg sig själv i spegeln? till katedralen la Sagrada de Familla i Barcelona, predikade Viktor om att den heliga familjen är inte klar än och var och en är speciell i Guds ögon. Vi behöver en kollektiv helgelse för att växa till och förenas som Guds familj. Bön och förbön för helgelse förenade de församlade och att en liten stund med Jesus förändrar allt var upplevelsen när vi efter midnatt vandrade ut i natten.


Söndag i Skövde
Den sista av inspirationsdagarna i Skövde inleddes med ett böneseminarium där Mona Stockman undervisade om strategisk bön för Sverige och de orter som gruppen representerade. Ett bibelord som var genomgående i flera av samlingarna under inspirationsdagarna var från Jesaja 55. Där vi lär oss att Guds ord vänder inte fruktlöst tillbaka, utan att göra det Herren vill och utföra hans uppdrag.

Tacksamhetens lov präglade förmiddags-gudstjänsten där lovsången förde in församlingen i Herrens närhet. Gospelkören Glow, från Göteborgs första kår, sjöng om att upphöja Jesus, att Gud förser våra behov och uppmanade genom sin inspirerande och välljudande sång till fortsatt vandring med Gud. Lovsångsteamet Wahlmans&Grahn förde församlingen vidare i lovsång. Jenny Belin berättade om hur Gud kallar till arbete bland flyktingar och asylsökande i Bergsjön, Göteborg. Kommendör Vic Poke predikade om att bli utrustad till Guds tjänst och berättade om David som skulle möta jätten Goliat på slagfältet med fem välslipade stenar som enda utrustning. Det omöjliga blev möjligt genom Guds kraft. Vi har allt vi behöver i Kristus och i honom vänds allting till tacksägelse.Avslutningsgudstjänsten blev en sändning ut till våra olika uppdrag. Lovsångsteamet ledde sången och Skövde musikkår gjorde en vacker tolkning av "Jesus is all I need".

Ewa-Marie Kihlagård förkunnade Ordet och berättade om hur vi kan inta nya platser med Guds ord. Liksom Herren sa till Josua, "Varje fotsbredd mark ni trampar på, ger jag er", så får kristna idag proklamera Guds seger på mark vi beträder som hans redskap. Flera gånger under inspirationsdagarna återkom orden från Jesaja 55:10-11, här liksom i böneseminariet, liksom orden i Josua 1:5ff; med uppmaningen att vara stark och frimodig.

2009-09-26

Världen vore tonlös om Gud inte fanns

Från Dagen:
"Allt skulle vara oerhört mycket tråkigare om Gud inte fanns. Världen skulle vara tonlös. Det vore som att stå på en begravning och läsa sjukvårdsrapporten. Det säger Michael Nyqvist, stjärnskådespelare och numera också författare."

Läs mer>>

2009-09-25

Hopp för en död kyrka

Barnabasbloggen skriver:
"Det här är den fjärde delen i serien om breven till de sju församlingarna. De tidigare finns här:Hur mår församlingen, Du har övergett din första kärlek, Se upp med falska läror.
Det är lite chockerande att det redan i slutet av det första århundradet fanns församlingar som var andligt döda. Jesus är skarp i sina ord till församlingarna i Sardes och Laodikeia. Till Sardes säger han: "Jag känner dina gärningar, det heter om dig att du lever, men du är död" (Upp 3:1), och till Laodikeia "Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm! Men nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför skall jag spy ut dig ur min mun" (Upp 3:15-16).
Döda kyrkor har det säkert funnits i varje tid. Även i Sverige idag finns det församlingar utan andligt liv. Ljumhet har vi säkert alla stött på i den svenska kristenheten. Kanske även i våra egna liv. Varningsorden från Jesus är skarpa. Men det finns faktiskt några saker i texten som ger hopp även för en död och ljum kyrka."

Läs mer>>

2009-09-24

Människans rötter

Från Stefan Swärds blogg:
"Har under sommaren läst en bok av Tomas & Herti Dixon med titeln “Rör inte Guds homo”, utgiven på Gospel Medias förlag. Tomas och Herti blev kristna i slutet av sjuttiotalet, och kom från en helt icke-kristen bakgrund. Tomas har varit verksam som journalist och redaktör i många år. Förordet är skrivet av Bengt Pleijel, välkänd författare och präst med karismatisk framtoning.

Bokens grundläggande budskap är att vi är Guds människor, men vi har fängslats, blivit inlåsta bakom murar, och kommit bort ifrån det som skaparen hade tänkts sig från början. Vi har blivit rotlösa. Framförallt tappat våra rötter i Gud, men också våra rötter i familjen, i vår hembygd och att Gud har skapat oss till män och kvinnor. Det handlar om att återvända till det som Gud hade tänkt sig från början.

Det räcker inte att bara känna till målet, man måste känna till utgångspunkten också för att hitta till målet. Det handlar om människans rötter. Dixons visar på betydelsen av adoptivbarnens sökande efter sina rötter. Allt fler människor har avslitna rötter, det handlar om splittrade familjer, människor som lever som flyktingar, och den fria marknadens rörlighet skapar också rotlöshet. “Du måste veta vem du är, varifrån du kommer och vart du är på väg, för att kunna på dig själv och framtiden”, skriver Dixons.

Dixons lyfter fram betydelsen av det biologiska föräldraskapet, och betydelsen för människor att känna sitt biologiska ursprung. Rotlösheten förstärks av att familjerna är så instabila. Och Dixons kritiserar den svenska familjepolitiken som har bidragit till att destabilisera familjerna."

Läs mer>>

Inför avdragsgilla gåvor

Eva Johnsson skriver i Världen idag:
"Löven börjar färgas gula, plommonen mognar och äpplena lämnar grenarna och lägger sig lydigt under träden i väntan på att någon skall hämta in årets skörd. Allt detta är en tydlig bekräftelse på att hösten närmar sig. Det är emellertid inte alla som njuter av de fagra höstfärgerna. Förra året åt vi svenskar 235 miljoner dygnsdoser antidepressiver för att stå ut. Fördelat på vuxna människor så innebär det att var tionde vuxen var tvungen att äta tabletter för att få hjälp med att dämpa sin ångest. Om man lägger ut alla piller efter varandra så blir det 70 mil ångest! Från Stockholm till Vilhelmina.

Några timmar efter att jag tagit del av den här mörka statistiken sitter jag på tåget mot Stockholm. Mina ögon fastnar på en artikel med rubriken ”Jobba på din lycka”. Artikelförfattarna sammanfattar ett lyckoprojekt, som bedrivs vid Umeå universitet. Forskarna har börjat dra försiktiga slutsatser som bland annat bekräftar att lyckohöjande aktiviteter kan vara träning, goda handlingar och umgänge med vänner. Det känns bra när vetenskapen bekräftar det som många av oss har anat. Om man vill hitta tydliga exempel på verksamheter som präglas av det goda handlandet och omsorgen om utsatta medmänniskor kan man med fördel studera de ideella frivilligorganisationerna. Ideellt och osjälviskt engagemang är en av hörnstenarna i deras arbete. Alltså en lyckohöjande verksamhet.Med viss tillfredsställelse kan jag konstatera att regeringen har tillsatt en utredning som tar fasta på allt det goda, lyckoskapande, arbete som görs ute bland våra föreningar i hela landet, nämligen utredningen om avdragsgilla gåvor till ideella föreningar. Detta borde naturligtvis vara en högt prioriterad fråga för varenda beslutsfattare. Den ideella sektorn behöver alltid stärkas, men i tider av ekonomisk tillbakagång är detta extra viktigt. Det mänskliga lidandet – i Sverige och i omvärlden – minskar nämligen inte i ekonomiska kristider. Snarare tvärtom!"


Läs mer>>

Utan omtanke i öst

Dick Erixon skriver i Världen idag:
"Under en resa i Baltikum nyligen blev skillnaden förvånansvärt stor mellan ett land där den kristna värdebasen trots allt finns kvar, som i Sverige, och ett land där den utrotats, som i Lettland efter 50 års kommunistisk ockupation. Jag besökte tillsammans med Frälsningsarmén flera skolor för synskadade och hörselskadade samt boende för föräldralösa och utvecklingsstörda. 
Materiellt sätt har dessa grupper fått det mycket bättre än de hade det för 15 år sedan, direkt efter frigörelsen. Men man slås av att de sociala bristerna tar tid att läka. Det var till exempel förbjudet att undervisa i teckenspråk för de döva under kommunisttiden. Och det är först på senare år som hörselskadade vågar använda teckenspråk ute på stan. Skälet? Eftersom kommunistpartiets kommissarier inte förstod teckenspråk ville man undvika konspirationer. Att man därmed tystade en hel grupp funktionshindrade var inget man brydde sig om."

Läs mer>>

Samfunden säger nej till homovigslar

Dagen skriver:
"En majoritet av de religiösa samfunden i Sverige säger nej till vigsel för homosexuella. Det visar en genomgång som Dagen gjort.
Dagen har hämtat in uppgifter från så gott som samtliga samfund som har vigselrätt. De allra flesta anger att de inte kommer att viga homosexuella, i några fall har man angett att inte ens är en fråga som man kommer att ta upp till diskussion."

Läs mer i Dagen>>

2009-09-22

Ut till folket med blod och eld!

Med tanke på Daniel Viklunds besök till Riga publicerar vi ännu en av hans inspirerande bloggrapporter:
"Fälsningsarméns lokal fylldes till brädden under lördagens kulturnatt i Västerås. Flera hundra hade sökt sig till kårlokalen för att lyssna till gospelkören Real-Life och ta en kopp kaffe. Det är alltid lika underbart och förunderligt att se Guds Ande beröra de som ännu inte tror och som många gånger längtar efter att få tag på Livet med stort L. Vi tror på en skörd utifrån denna kväll!Många solister avlöste varandra och sångarglädjen var verkligen på topp! Brasset spelade och sjöng och vittnade på torget under de sena kvällstimmarna och det fanns en känsla av att det var naturligt och väckte Västeråsarnas intresse. Kyrka på stan, när det är som bäst!

Under fredagskvällen var jag i Karlstad på en s.k. ”Sverigekonferens” som Morgan Carlsson från Hagfors arrangerat. Morgan är en brinnande väckelseförkunnare som aldrig ger sig utan träget kämpar på, år efter år, i bön och möten över hela Skandinavien. Jan Lindéh från Örebro, Citykyrkan är initiativtagare för ”Sverigekonferensen” med en stark vision att beröra den ena platsen efter den andra med det profetiska ordet. Kring detta har ett stort nätverk av förkunnare samlat sig och vi har redan haft konferenser på många platser runt om i vårt land. Även denna helg i Karlstad blev mycket starkt laddad av det profetiska tilltalet till staden och till enskilda mötesbesökare. Jag upplevde som om en liten snöboll satts i rullning och något mycket stort kan komma ut av detta! Jag såg även en syn om svåra bränder i Karlstads innerstad, med explosionsartad brand och rökutveckling. Ett förebud om något som kommer att skaka om residensstaden?? Jag vet inte, men det finns all anledning för Karlstadsborna och Värmlänningarna att söka Gud i denna tid!

I söndags begav jag mig till lilla Järbo i Sandviken för ytterligare två möten. De präglades av mycket förbön för sjuka och nu förväntar vi oss rapporter om helande. Det är så viktigt att vi bevarar vår tro och vår frimodighet när det gäller helande och bön för sjuka! Häromdagen hörde jag ett mäktigt vittnesbörd om en kvinna här i Västerås som stor inför en ballongsprängning av hjärtat och kanske rentutav en hjärttransplantation. Hennes hemgrupp bad för henne, och när hon gjorde de sista undersökningarna innan operationen var hon fullständigt helad i hjärtat. Kärlen var befriade av Herren! Jag vill uppmuntra dig att be för sjuka så ofta du bara får tillfälle. Fastna inte i känslomässiga eller intellektuella frågetecken om helande utan betjäna alla du kan i kärlek och ödmjukhet!

Daniel
(Från Daniels blogg på Blod och eld)

Daniel Viklund besöker Lettland

Under helgen 25-27 september besöker Daniel Viklund, Marina Bratterud och Ludvig Ström Frälsningsarmén i Lettland. På fredag kväll är det möte i Bauska och söndag förmiddag i Liepa (Daniel har rest hem då).
Lördagen är det inspirationsdag på Riga med tillresande från hela landet. Mötestiderna är 11:00, 14:00 och 16:00. Anmälan till RHQ +371 673 100 37.


2009-09-21

Stanley Sjöberg har startat en ny web-kyrka

Varje söndag räknar Stanley med att ge en nio minuters predikan. Här kommer den första. Web-adressen till web-kyrkan är: http://www.webbkyrkan.com/.

2009-09-20

Äktenskapet har rötter i skapelsen

Erik Johansson skriver i Hemmets Vän:
"Vid ett tillfälle fick Jesus frågan om hur han såg på äktenskap och skilsmässa. Berättelsen finns i Matteusevangeliets 19:e kapitel. I sitt svar visade Jesus några viktiga komponenter som konstituerar äktenskapet.
Först påminner Jesus de mycket lärda fariséerna om hur viktigt det är att lära sig och att ta till sig det man läser, när han ganska provocerande frågar dem: Har ni inte läst…? Vad var det då som var så viktigt att ha läst? Jo detta: …att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett (kött). De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt (Matt 19:4-6)."

Läs mer>>

2009-09-18

Intellektuell akrobatik

Stefan Gustavsson skriver om Svenka Kyrkan och bibeltolkning:
Varför kan inte frågan om äktenskapet diskuteras på ett rakt och hederligt sätt i Svenska kyrkan?
Jag skulle ha större respekt för dem som vill förändra kyrkans äktenskapssyn om de utan rökridåer argumenterade för att vi idag måste överge den uppfattning som de bibliska texterna ger uttryck för och gå emot den uppfattning som Jesus och Paulus hade i frågan. Det är en rak och begriplig argumentationslinje. Antikens människor, Jesus och Paulus inkluderade, saknade kunskaper och insikter vi idag har förvärvat och därför kan vi inte längre följa dem i t ex synen på äktenskap och sexualitet.

Dessvärre är det allt för få som har modet att gå den vägen. Istället väljer man den intellektuella akrobatikens väg att föra resonemang som ska visa att Jesus och Paulus egentligen – trots att allt de sa och skrev ser ut att peka i motsatt riktning - tänkte och tyckte ungefär som den sekulariserade befolkningen i Sverige år 2009.

Läs mer på SEA:s hemsida>>

2009-09-17

Teologisk vilsenhet bland kandidaterna till kyrkomötet

SEA:s hemsida skriver Stefan Gustavsson:
"Nu på söndag - den 20 september - är det kyrkoval. Ett viktigt val som naturligtvis påverkar Svenska kyrkan, men också hela kristenheten. Mot bakgrund av detta lät vi alldeles nyligen genomföra en enkätundersökning, där vi ställde åtta enkla frågor rörande Bibelsyn, synen på Jesus, kyrkans uppdrag och äktenskapet m.m. Resultatet av undersökningen är både intressant, men samtidigt sorgligt för kyrkan, på flera sätt."

Läs mer>>

2009-09-14

Frimodig tidningFrimodig kyrkas valtidning: Läs och rösta.

2009-09-12

Fem sätt att umgås med Bibeln

Från Barnabasbloggen:
"Bibeln spelar en viktig roll i det kristna livet. Att vara lärjunge till Jesus handlar mycket om att leva i Bibelns ord och följa det. Förr i tiden kallades de kristna för läsare. Idag tycker många att det är svårt att läsa Bibeln och bibelkunskapen är ganska dålig ibland de kristna. Här vill jag ge lite hjälp till en förnyad relation till Guds ord genom att peka på fem sätt att umgås med Bibeln. De kan illustreras på handens fem fingrar. Använd dem så får du grepp om Bibeln och Bibeln får grepp om dig."

Läs mer>>

Tacksamhet – lätt att säga, svårt att visa

Moni Höglund skriver i Världen idags uppbyggelsekrönika:
"En dag för flera år sedan skulle jag tända en brasa i vår kamin. Jag, som hade varit scout och är uppvuxen på en bondgård där vi eldade med ved jämt. Tror ni att jag fick fart på den? Jo, faktiskt, efter mycket tidningspapper och stort tålamod, som jag inte har. Jag kan inte säga att jag var på så värst bra humör när det bara slocknade. Men när det väl hade tagit sig så satte jag mig för att jobba med det jag skulle göra den dagen, en predikan om tacksamhet. Jag kan väl inte säga att mitt humör var i läge för just tacksamhet. Men det första som jag läser när jag slår upp Bibeln är ”Ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset”.

Moni tänkte jag, lyft blicken och se det som verkligen är viktigt och värt att tacka för.
Vi har också mycket att vara tacksamma för i vårt vardagsliv om vi tittar på hur det ser ut runt omkring oss."


Läs mer>>

En mil extra med varandra …

"I stort tror jag därför att vi som tar bäring på vad Gud fordom har gjort har all anledning i världen att försöka förstå varandra bättre och sannare."
Från Aletheia:
"I gårdagens Svenska Dagbladet tar, Jayne Svenungsson, lektor i systematisk teologi vid THS, i en utmärkt artikel, upp några mycket intressanta tankar. Hon berör tanken om ”minnespraktiker”, en viktig infallsvinkel i både judendomen och i våra sentida väckelserörelser. ”Minnespraktiker” handlar om att referera tillbaka till vad Gud har gjort, och därmed också kunna se framåt och se vad Gud kan göra.

Jayne Svenungsson skriver: Ett av de starkast närvarande motiven i den judiska bibeln, tillika kristendomens Gamla testamente, är vad vi med ett modernt ord skulle benämna minnespraktiker. ”Men jag minns Herrens gärningar, jag minns dina forna under” skriver psalmisten som svar på sin egen modfälldhet (Ps. 77:12). Och när skräcken lamslår och hoppet sinar manar profeterna gång efter annan folket att inte glömma den Gud som i historiens gryning förlöst dem ur slaveriets bojor och som svurit dem sin trohet intill tidens yttersta dagar."


Läs mer från Aletheia>>

2009-09-11

Kristenheten och nyfikenheten på Kristus

Hemmets Vän skriver:
"Sverige är ett sekulariserat land. Ett mycket sekulariserat land. Ändå är det uppenbart att landet är präglat av den kristna tron. Korset pryder vår flagga. Inte en halvmåne, en Davidsstjärna eller en Torshammare. Bibeln finns snudd på i var mans hem. Söndag är fortfarande vilodag och påsk och jul är nationella helgdagar.

Detta kan ses som yttre attribut som inte nödvändigtvis motsvaras av en personlig tro hos det stora flertalet. Väl så. Men vad som också alltmer blir uppenbart är att det personliga intresset för andlighet i allmänhet och Kristus i synnerhet är under tillväxt i Sverige. Att någon som Jonas Gardell skriver en bok som ”Om Jesus” är bara ett tecken av många på detta.

Nyvaknat intresse
Det nyvaknade intresset för andlighet och för Kristus är något som också verkar ha fastnat på näthinnan hos Humanisterna. (Med tanke på frenesin i deras attacker på Gud och religion torde namnet Ateisterna egentligen vara mer rättvisande.) Under våren kampanjade de under rubriken ”Gud finns nog inte”. Kampanjen var fyndigt formulerad och professionellt utformad. Ändå lyckas den inte överskyla det faktum att ateisterna är i minoritet i Sverige. Och att de blir allt färre."


Läs mer i Hemmets Vän>>

2009-09-09

Saknas utomjordiskt liv är ateisten i knipa

Tuve Skånberg skriver på Expressens debattsida:
"Christer Fuglesang har nu lämnat den internationella rymdstationen och påbörjat återfärden mot jorden. Kanske kan rymdresor som hans i framtiden ge svar på frågan om vi är ensamma i universum eller inte. Chansen finns. De senaste årens upptäckter av så kallade exoplaneter - planeter i andra solsystem - har väckt hopp om att människan ska kunna finna nya livsformer.
--------------
Om människan trots allt skulle finna liv på andra planeter innebär det inget hot mot den kristna tron. Gud kan självfallet ha skapat varelser på andra planeter än vår. Men om andra planeter faktiskt är så döda som de verkar, blir det en svårknäckt nöt för ateisten att förklara livets existens och de unika dragen hos vår jord."

Läs mer i Expressen>>

2009-09-08

Skillnaden mellan ekumenik och ekumenik

Blogg och tankesmedjan Aletheia skriver:
"Som ”gammal” pingstvän är det många känslor, tankar och funderingar som florerar i mitt inre när jag läser Jaktlunds summering av Bjärka-Säbys minnesdag av Lewi Pethrus. Det första som slår mig är att just Bjärka-Säby tog detta fina initiativ. Landets större Pingstförsamlingar verkar inte ha tillräckligt med uppskattning av sina egna rötter för att själva utnyttja tillfället att ponera över vad som hänt med pingstväckelsen. Ibland känns det ju onekligen som om vi tappat pingsten och förlorat rörelsen. . "

2009-09-07

Massivt nej till homovigsel

Världen idag skriver:
"Sju av tio kristna samfund avvisar vigsel av samkönade par.
Majoriteten av de svenska kristna samfunden med vigselrätt säger nej till att viga samkönade äktenskap.
Men två av samfunden har inte tagit ställning än – trots att det var över fyra månader sedan lagändringen trädde i kraft.

Världen idags rundringning visar att sju av nio bland de största kristna samfunden som i dag har vigselrätt, tydligt säger nej till att viga samkönade äktenskap.För Metodistkyrkan i Sverige var beslutet enkelt enligt Bimbi Ollberg, distriksföreståndare.
– Eftersom vi är en internationell kyrka med en gemensam kyrkoordning för hela United methodist church, finns det ingen möjlighet för oss i Sverige att viga samkönade par.Inom Pingströrelsen tog man beslutet redan förra hösten, ett beslut som Pingstförsamlingarnas vigsel­nämnd återigen be­kräftande i juni.
– Vi har helgarderat oss och skrivit ”En man och en kvinna” så vi inte behöver ändra om framöver.
– Jag tror det kan vara skönt för den enskilde vigselförrättaren, säger Sten-Gunnar Hedin, ställ­företrädare för Pingst­församlingarnas vig­sel­nämnd".

2009-09-05

Ett teologiskt spektakel

Stefan Gustavsson skriver på SEA:s hemsida (SEA=Svenska Evangeliska Alliansen):
"I Johannes 7 blir Jesus häftigt kritiserad av sin samtid. Hans respons är att utmana dem att inte dra för snabba slutsatser och inte fälla ogenomtänkta domar: ”Döm inte efter skenet, utan döm rättvist.” Jag tror att Jesus respons till Svenska kyrkans Läronämnd vore densamma.

Läronämndens yttrande om Vigsel och äktenskap är nämligen ett skolboksexempel på undermålig argumentation. Yttrandet
· undanhåller viktigt sakmaterial
· drar oberättigade slutsatser ur det presenterade materialet
· gör direkt felaktiga sakpåståenden

Låt mig underbygga dessa anklagelser med exempel från yttrandet.

Läronämnden säger helt riktigt i diskussionen om det bibliska materialet att ”olika texterna alltid måste tolkas i ljuset av varandra och övergripande bibliska perspektiv”. Men sedan väljer man – helt inkonsekvent - att ignorera det övergripande perspektivet från skapelsen. 1 Mosebok kapitel 1 talar om hur Gud skapade människan till sin avbild, ”som man och kvinna” och kallade dem att föröka sig. 1 Mosebok kapitel 2 talar om hur Gud skapade människan och särskiljde manlig och kvinnligt, för att sedan kalla dem som är olika – just som man och kvinna – att förenas och bli ett.

Det är naturligt att ge skapelsetexterna en central roll i det ”övergripande bibliska perspektivet”; de ger oss ju Guds ursprungliga tanke med människan. När Jesus diskuterar äktenskapet i Matt 19 citerar han från dessa två kapitel och använder dem som utgångspunkt för sin argumentation. Det borde Läronämnden också göra."

Läs mer>>

2009-09-04

Att leva renhjärtat

Daniel Viklund skriver i Världen idag:
"Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet (Ords 4:23).
Hjärtat är det viktigaste vi har! Allt sant lärjungaskap utgår från hjärtat. Guds rike växer inifrån och ut och börjar alltid med förvandlade hjärtan. Jesus och hans rike måste alltid vara en hjärtesak för en kristen. Hjärtlös kristendom är ingen kristendom alls, den är värdelös. Nyckeln till att förstå och leva i Guds rike är vårt hjärta. Vi har fått ett ansvar för våra hjärtan, ansvar för vad vi släpper in och vad vi släpper ut. Våra hjärtan är den central i oss där Herren Jesus vill resa sin tron och från den räcka ut sin kärleks, sin rättfärdighets och sin nåds spira. Vi kan medverka till att detta blir verklighet varje dag. Det hjälper inte om Herren reser sin tron i himlen miljoner gånger om han inte får resa den i våra hjärtan.

-------
Jesus kommer aldrig att anförtro sin auktoritet åt lärjungar som har hjärtan fulla av värderingar, tankar ord och handlingar som är i strid med ”frid, rättfärdighet och glädje i den helige Ande” (Rom 14:17). Han kommer aldrig att tillåta att yttre religiositet, tom retorik, psykologi, filosofi och kraftlös religiös kultur tar överhanden i hans församling eftersom hans rike består ”inte ord utan i kraft” (1 Kor 4:20). Tänk så underbart att Jesus bor i våra hjärtan. Att han kan rena dem och stärka dem och bygga upp dem till mäktiga kraftstationer som får Guds rike att blomma i våra spår. Den ljuvligaste lön du någonsin kan tänka dig är utlovad för den som väljer att ta emot ett rent hjärta genom Guds nåd. De ska se Gud, redan här i tiden och en gång i himlen för alltid."

Läs mer i Världen idag>>

2009-09-03

Ett heligt äventyr!

Daniel Viklund skriver på sin blogg:
"Det är verkligen spännande att leva ledd av Anden! Livet blir ett oförutsägbart men gott, heligt äventyr.Jag besökte Elis Karlsson(Pappa till Morgan Karlsson)och den lilla Pingtförsamlingen i Hallstahammar på söndagsförmiddagen. Det var tredje eller fjärde gången jag var där och upplevde på nytt ett så varmt tillmötesgående och verkligt intresse för vad Herren vill tala och göra! Det är så gott när man upptäcker att det inte handlar om religiös sensation kring det profetiska ordet utan en djup, genuin längtan att verkligen höra Gud tala! En törst, en hunger i landet efter att höra Herrens ord...Ordet jag fått var två psaltarpsalmer som talar om att Gud är en Gud som gör under!Upplevde mig manad att starkt lyfta fram vad Jesus sa: För människor är det omöjligt, men för Gud är ALLTING möjligt!"

Läs mer på BoE>>

I William Booths fotspår; Mönstring pågår!

Bloggaren "kanelblomman" skriver:
"För en tid sedan besökte jag ett bibliotek med stort utbud av kristen litteratur. Väl där sträckte jag mig slumpvis efter en bok från hyllan och i min hand höll jag "Guds general" av Richard C.
Något inom mig manade mig att börja läsa just denna bok och efter bara ett par sidor var jag fast. På sida upp och sida ner målar författaren ett porträtt av frälsningsarméns grundare, William Booth. Fram träder bilden av en längtande William som får sitt livsomvälvande möte med Jesus.
Förundrad, och många gånger med tårar i ögonen, läser jag om Williams livsresa. Då jag begrundar Williams liv kommer strofer ur Allan Törnbergs dikt ”kallelsen” till mig. ”Det var som om någon dig rörde med kol från ett altares glöd, och djupt i ditt inre du hörde en röst som dig tvingande bjöd…” Kallelsen att tjäna Gud grep Williams hjärta och jag tror att han stämde in i Paulus ord; ”Kristi kärlek tvingar mig”.
Mitt hjärta berördes, och jag grät vid flera tillfällen, då författaren berättar om svåra passager för William och hans älskade Catherine. Livet var sannerligen inte enkelt och bekymmersfritt, men det fanns en Gudsfruktan som gick så på djupet att den skapade kämparglöd och framåtanda."


Läs mer på BoE>>

2009-09-01

S:ta Clara kyrkas vänner tog över verksamheten

Dagen skriver:
"I dag träder avtalet mellan Föreningen S:ta Clara kyrkas vänner och Stockholms domkyrkoförsamling i kraft. För en krona per år får föreningen hyra kyrkan och självständigt utforma sin verksamhet. Avtalet är unikt i Svenska kyrkans historia.

Efter söndagens välbesöka konfirmationsgudstjänst överlämnade domprost Åke Bonnier symboliskt nycklarna till Carl-Erik Sahlberg. Domkyrkoförsamlingen bjöd sedan närmare 150 personer på smörgåstårta.-Det var en naturlig och mjuk övergång, säger Marianne Lidskog som är ordförande i föreningen.Hon känner tillförsikt och tror att det ökade ekonomiska ansvaret kommer att bäras med den äran.

-Så länge vi är fokuserade och gör rätt saker tror jag Gud välsignar det vi gör. Men det är naturligtvis oerhört viktigt med ödmjukhet och integritet, och att vi som arbetar tillsammans i S:ta Clara är rädda om varandra.


Läs mer i Dagen>>