2010-02-27

Frälsningsarmén på plats i skalvdrabbat Chile

Dagen skriver:
"Frälsningsarmén har redan påbörjat hjälpinsatser för det skalvdrabbade Chile. Det handlar i första hand om att leverera mat och vatten men också ekonomiska insatser, heter det i ett pressmeddelande.
Chefsekreteraren för Frälsningsarmén i Chile, överstelöjtnant Bradford Bailey i Santiago, säger att den omedelbara hjälpen består i att förse de drabbade med mat, vatten, första hjälpen-material, filtar, stearinljus.


Bradford Bailey säger att vatten, gas och elektricitet är avstängt i de drabbade områdena och kommer att så vara tills vidare."

Läs mer>>

2010-02-26

”Jag bad till Gud att ingen skulle känna igen mig”

Svenska Journalen skriver om Ken Wennerholm:
"Med en pappa som var ansvarig för blåsorkestern i Frälsis och en mamma som spelade fiol var det kanske inte så konstigt att han blev musiker. Även om han då tyckte att det var en ganska jobbig period är han i dag glad över arvet han har fått med sig.

- Som tolvåring var det inte så roligt att dra på sig uniformen och marschera på gatorna med en blåsorkester. Att stå på torget och spela med vetskapen att det när som helst kan gå förbi en klasskamrat. Jag tryckte ner skärmmössan så långt det gick, tittade ner i marken och bad till Gud att ingen skulle känna igen mig.

Samtidigt var han stolt över att kunna spela. Han säger att kyrkan var en ovärderlig skola för att lära sig uppträda inför andra. Dessutom blev musiken - och även sporten - ett sätt för honom att hävda sig. Pappa Uno var nämligen inte bara musiker inom Frälsningsarmén, utan också bandyspelare och så småningom förbundskapten för landslaget."


Läs mer>>

Yoga lockar mer än bikt och bön

Siewert Öholm skriver i Världen i dag:
"För ett par år sedan passerade jag Oscarskyrkan i Stockholm, ett av stadens allra vackraste tempel. Det var middagstid och klockorna ringde. Jag utgick från att de inbjöd till lunchmässa och styrde stegen uppför trappan och in genom de tunga kyrkdörrarna.
Men det var inte alls som vanligt, eller i varje fall inte som jag förväntat. I de främre bänkraderna stod en hel del kvinnor i olika åldrar med uppåtsträckta händer. Inget tydde på att det var händer lyfta i lovsång, kanske hörde jag någon musik.
En vaktmästare, en man i 30-årsåldern, kom emot mig och hälsade välkommen. Han ville ha 30 kronor för ett programblad. Jag blev förvånad.
På min fråga varför han ville ha betalt blev svaret att ”det kostade pengar att ha en Chi gong-instruktör”.
Sedan berättade han att man, under några luncher, hade bytt ut mässan mot Chi gong.
Jag måste erkänna en viss förvåning, men också besvikelse.
Jag har en alldeles speciell och personlig beröring till Oscarskyrkan, och det var en upplevelse av och en delaktighet i en kristen nattvardsmässa jag längtade efter just då. Jag trodde att kyrkklockorna hade kallat in mig till det.

Jag ville inte betala och kände inte heller någon obetvinglig lust att delta med alla kvinnorna i kroppsrörelser och andningsövningar med kyrkbänkarna som lokal. Vaktmästaren tycktes förstå min besvikelse och lutade sig över mig nästan viskande när han sa, ”dom har slutat att prata om Jesus här, nu har vi Chi gong. Här har du programbladet, där står telefonnumret till prästen som har hand om det. Kan du inte ringa honom?”


Läs mer>>

2010-02-25

FA-kyrka nedbränd i Indien

Dagen skriver:
"De två kyrkorna tillhörde Church of North och Frälsningsarmén och förutom att kyrkorna förstördes angreps också de tjänstgörande prästerna. Över 2 000 poliser kallades till platsen för att återställa lugnet."

Läs mer>>

2010-02-24

Docenter i medicin: Darwin måste få ifrågasättas

Från Newsmill: "Bevisen för evolutionsteorin lyser, efter 150 år, fortfarande i stort sett med sin frånvaro. Med dagens krav på evidensbasering, förefaller det osannolikt att Darwins teori om arternas uppkomst skulle ha accepterats om denna teori uppstått i vår egen tid. Det skriver Göran Kurlberg, Jan-Henrik Stjerndahl och Sture Blomberg.
Darwins teori om arternas uppkomst bygger på tanken att liv uppstått från ett gemensamt ursprung. De olika arterna har utvecklats genom naturligt urval och genom överlevnad av de individer som bäst anpassats till omgivande miljö. Utvecklingsläran har antagits som den dominerande teorin för förståelsen av livets och arternas uppkomst i såväl samhälle, som forskarvärld. Men bevisen för evolutionsteorin lyser, efter 150 år, fortfarande i stort sett med sin frånvaro. Med dagens krav på evidensbasering, förefaller det osannolikt att Darwins teori om arternas uppkomst skulle ha accepterats om denna teori uppstått i vår egen tid. Framför allt i USA har en rörelse av unga biologer vuxit fram kritiska mot Darwinismen och dess hegemoni som förklaringsmodell till arternas uppkomst."

Läs mer>>

Innanför kritcirkeln – och utanför

Från Barometern:
"TV-bolaget CBS sände för en tid sedan ett program om amerikanska avhoppare i Nordkorea. Det var tragiska figurer, men programmet gav också inblickar i det nordkoreanska samhället. Det visade sig, att det i varje bostad finns en högtalare, som går dag och natt. Den förmedlar endast propaganda. Man kan höja och minska volymen, men den går inte att stänga av.

Har dagens västerländska samhällen något liknande? Det finns inget i den groteska form, som CBS visade, men det förekommer något liknande, ett oavlåtligt brus av likartade synpunkter, som ständigt når fram till alla. Man kallar det för agenda och diskurs. Ordet agenda kommer från ett latinskt ord – ago – som betyder handla, verka, leda och styra.

Agendan är en dagordning över hur man bör handla och tänka. Diskurs kommer också från latinet, där det betyder att springa åt alla håll men även att göra ett anfall. I modern engelska innebär det föredrag och tal, men även samtal. Diskursen avser de aktuella samtalsämnena. I en demokrati är de inte lika begränsade som i Nordkorea, men de rör sig likväl inom ett begränsat område.
"

Läs mer>>
Christian Braw, docent i etik
Gunnar Hyltén-Cavallius, teol lic i kyrkohistoria
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Bikinidrama på Myrorna

Dagen skriver:
"Dramat på Myrorna. Jag hade med mig bikinin för att byta, hävdar den 66-åriga kvinnan. Tingsrätten ger henne inte rätt, men eftersom det möjligtvis rör sig om den icke straffbara rubriceringen "försök till snatteri" ogillas åtalet.
Den 66-åriga kvinnan hade precis gläntat på dörren för att gå ut ur Myrornas butik i Falun när hon stoppades.

Snatteri, hävdade Frälsningsarméns personal och i kvinnans väska fanns begagnade kläder i form av bikini, blus och ett linne."

Läs mer>>

Evangeliska Alliansens första lokala sektion i Jönköping

Jönköping-nu skriver:
"Svenska Evangeliska Alliansen har startat sin första lokalavdelning, i Jönköping med hela länet som upptagningsområde.
– Vi vill stå för en evangelikal teologi. En evangelikal teologi menar att ett obrutet förtroende för Bibelns undervisning går att förena med intellektuell klarhet, akademisk kompetens och kulturell öppenhet och relevans, säger Lars Magnusson, talesman för SEA i Jönköping.
..............
SEA kommer att arbeta både inåt, för att inspirera kristenheten, och genom offentliga samlingar.
Den första inspirationsdagen ska handla om äktenskapet och familjen, med Ola Nilsson som talare. Den hållls hos Frälsningsarmén den 6 mars."

Läs mer>>

Den växande kristendomen inne i en ny fas

Dagen skriver:
"Kristendomen är en växande religion, och prognoserna säger att år 2050 kommer 35 procent av världens befolkning kalla sig kristna. Men om detta framtidsscenario stämmer är omöjligt att veta, mycket beroende på att kristendomen är inne i en relativt ny fas i sin tvåtusenåriga historia.

2,3 miljarder kristna ska bli 3,2 miljarder kristna på fyrtio år, enligt framtidsprognosen som publiceras i ”Atlas of Global Christianity”. Den främsta anledningen till att kristendomen kommer att växa är för att människor föds in i kristna familjer. Som det ser ut i dag finns det flera länder med stor kristen befolkning som har höga födelsetal, exempelvis Filippinerna, Brasilien och DR Kongo. Framförallt föds det många kristna i länder utanför västvärlden, i länder på jordens södra halvklot."


Läs mer>>

2010-02-23

00-talet var ekumeniskt revolutionerande

Dagen skriver: "....Amnå och Hagevi menar att det är bibelsynen som rört om mest i den ekumeniska grytan. Bibelsynen har lett till att kristna hittat nya vänner i andra samfund, men också lett till en intern splittring.

- Klassiska frågor som dopsyn och försoningslära har mindre betydelse. Det är bibelsynen som är vattendelaren. Därför kan ett troendedöpande samfund som pingströrelsen ha samarbete med ett barndöpande samfund som allianskyrkan eftersom de delar en bibelsyn som är mer konservativ. Medan mer tolkande samfund som missionsförbundet, baptisterna och metodisterna har större gemenskap med varandra, säger Hagevi.

Han menar att bibelsynen inte bara fört samman samfund, utan också satt en kil mellan gamla allianser inom frikyrkan.

- Vi har fått en sämre vi-känsla hos frikyrkosamfunden. Det har blivit en tydlig uppdelning. En klubb består av pingst, EFK och allians, en klubb består av baptist och mission och ett fåtal metodister. Inom dessa grupper är det ökad ekumenik, men mellan dessa grupper har det minskat och är mer uppdelat än det har varit tidigare, säger Hagevi."Läs mer>>

2010-02-21

Var finns profilerna inom frikyrkan?

Stefan Swärd reflekterar med anledning av Dagens lista över de tio personer som mest påverkat kristenheten under 00-talet:
"Jag gör dock två reflektioner. Listan över de tio personer som påverkade svensk kristenhet mest under 00-talet innehåller 4 pingstvänner, tre biskopar inklusive en ärkebiskop från Svenska Kyrkan, en ateist, Ulf Ekman och biskop Arborelius.
Den fråga jag ställer mig var finns de traditionella frikyrkosamfunden någonstans. Och här tror jag Dagen hamnar helt rätt i analysen. Det saknas tydligen helt och hållet färgstarka och inflytelserika ledare inom MIssionskyrkan, Frälsningsarmén, Evangeliska Frikyrkan, Alliansmissionen, Baptistsamfundet. Det är detta Dagen säger och jag tror att man har helt rätt. Vi har blivit tysta, marginaliserade, okända i samhället i stort, och det är knappt så att man ens känner till oss inom svenska kristenheten. Det är uppenbarligen bara pingströrelsen som har förmåga att fostra fram profiler. Vad gör vi för fel i de övriga samfunden - det är en fråga vi behöver fundera ett antal varv över. Är vi så rädda att få fram färgstarka ledargestalter, så att allt blir fullständigt profillöst och utslätat?"

Läs mer>>

Granska – utan att skrika ”sekt”

Siewert Öholm skriver på Aftonbladet debatt:
"Vad händer i ett samhälle och i relationer mellan både enskilda och grupper om fördomar och stigmatisering tillåts utgöra berättelsen om varandra.
Mediebilden av muslimer i Sverige kritiseras ofta för att utgå från beskrivningen av en terrorist. Det är naturligtvis fel och de flesta inser det.
När man tar del av Aftonbladets berättelse i onsdags om ”sekten” Opus Dei blir man lika frågande och besviken. Opus Dei är där en farlig hjärntvättarsekt. Det är också fel.

I sak har inget annat hänt än att en av många respekterad katolsk ”lekmannaorden” köpt en gammal herrgård på landet för att skapa ett utbildningscentrum. Då slår plötsligt den gamla svenska enhetskulturen till och ett av många tankealternativ blir en farlig avvikelse, en förförande sekt.

I grunden avslöjar det här bara den rädsla som uppstår när vi vet för lite om varandra, våra livsval och motiv. Strikt religiösa företeelser, särskilt kristna, ser ut att förstärka rädslan medan allehanda grupper för mentala experiment. Yoga eller profeter och gurus på Himalayas sluttningar, amerikanska mindfulness-filosofier – säg vad av snobbintellektuella teorier som vi inte behandlar med respekt och som kan rekommenderas.
Läs mer>>

Treenighetslära och kristologi, del 3

Från Mikael Karlendals blogg:"Jag fortsätter här min serie inlägg om varför jag är en övertygad kristen och just därför tror på en treenig Gud. Tidigare inlägg kan du hitta här och här. Till detta inlägg hittar jag dock tacksamt en aktuell anknytningspunkt:
I dagens Dagen kan vi läsa att man i Svenska kyrkan i Nacka bjuder på nyandliga övningar, påhejat av biskop emeritus Bengt Wadensjö och Stockholms stifts nuvarande biskop Eva Brunne. Övningarna går ut på att förespråka reinkarnationsläran (den österländska lära som säger att människans själ ständigt återföds) och via grupphypnos försöka hjälpa människor att minnas sina tidigare liv. Eftersom människor idag inte längre har fokus på att Jesus dog för våra synder när det tänker på religiösa frågor, utan i stället strävar efter harmoni, så är detta vad kyrkan ska erbjuda, enligt Bengt Wadensjö. Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund, som själv är medlem i Svenska kyrkan, uttrycker ett tydligt avståndstagande från detta i väl valda och sunda ord."
Läs mer>>

2010-02-20

Folk äldre än 30 borde vara glada!

Enligt dagens lagstiftare och byråkrater borde de av oss, som var barn på 40-talet, 50-talet, 60-talet, och 70-talet inte ha överlevt.
-Våra sängar var målade med blybaserad färg.
-Vi hade inga barnsäkra medicinflaskor, dörrar eller skåp, och när vi cyklade bar ingen av oss hjälm.
-Vi drack vatten från trädgårdsslangen.
-Vi åt bröd med smör, drack läsk med socker i, men blev aldrig överviktiga, (Nja…) därför att vi alltid var ute och lekte.
-Vi delade gärna en läsk med andra och drack ur samma flaska, utan att någon dog av det.
-Vi använde timmar på att bygga lådbilar av gamla skrotade saker, och körde i full fart ned för backen, bara för att lite senare komma på att vi hade glömt att sätta på bromsar. Efter några turer i diket lärde vi oss att lösa problemet.
-Vi gick ut tidigt om morgonen för att leka ute hela dagen, och kom hem först när gatubelysningen blev tänd. Ingen kunde få fatt i oss på hela dagen - ingen hade mobiltelefon.
-Vi hade ingen Playstation, Nintendo eller X-boxar - i det hela taget inga TV-spel, inte 99 TV-kanaler, inget surround-sound, hemdatorer eller chatrooms på Internet.
-Vi hade vänner! Vi gick ut och fann dem!
-Vi ramlade ned från träd, skar oss, bröt armar och ben, slog ut tänder, men ingen blev stämd efter dessa olyckor. Det var olyckor!Inga andra kunde få skulden - bara vi själva.
-Vi slogs, blev gula och blå och lärde oss att komma över det.
-Vi hittade på lekar med pinnar och tennisbollar och åt jord och gräs. Till trots för alla varningar, så var det inte många ögon som blev utstuckna.
-Vi cyklade och gick hem till varandra, bankade på dörren, gick rakt in och blandade oss i samtalet.
-Vissa elever var inte så kvicka som andra i skolan, de fick helt enkelt gå om ett år.
-Vi fick äta jordnötter.
-Åkte bil utan bälte med föräldrar som rökte i bilen.
-Fick aldrig skjuts utan fick ta oss själva gående eller per cykel. Ritade med tuschpennor med ämnen som är förbjudna idag.
-Denna generation har fostrat några av de mest riskvilliga, de bästa problemlösare och investerare någonsin. De sista 50 åren har varit en explosion av nya idéer. Vi hade frihet, fiasko, succéer, förälskelser och ansvar, och vi lärde oss att förhålla oss till alltihop

Eftersom du är en av dem.Grattis!!!

2010-02-19

Kommentar: Nya tv-showen gjorde succé

Sverre Larsson skriver i Världen idag:
"Efter att ha bevittnat Ulf Ekmans nya talkshow den 12 februari kan jag inte låta bli att recensera den. Först och främst noterar jag att pastor Ulf, som han kallas i sin församling i Uppsala, med bravur klarar av uppgiften som värd för ett underhållningsprogram i tv. Att Ulf Ekman är en mångsidig begåvning vet vi ju sedan tidigare. Jag måste erkänna att jag gör jämförelser med Lewi Pethrus liv och vad han fick betyda under en stor del av 1900-talet.
Och nu är det förunderliga att vi i Sverige har en kristen tv-kanal, som kan sända sådana program. Det vi för ett kvarts sekel sedan kämpade så intensivt för genom Tv Inter ser nu – tack och lov – ut att komma på plats på annat sätt. Jag beundrar den unge producenten Daniel Severin för hans förmåga att göra ett så allsidigt program. Det är inte det lättaste i våra dagar att kunna tillfredsställa en bred publik.
Här var det sång och musik som appellerade till de unga. Många av oss äldre – i varje fall jag – älskar 1950-, 60- och 70-talens sång och musik, till exempel Pelle Karlssons och Bill Gaithers. Men jag gläder mig åt att Severin tog in en sång­solist som passar nutidens ungdom och inte forntidens."


Läs mer>>

Se det första programmet här. Programmet som är 58 minuter innehåller en klimatdebatt mellan STefan Swärd och Mats Tunehag och sång av Samuel Ljungbladh.

Frälsningsarmén tillbaka i Haparanda

Från Norrländska Socialdemokraten:
"I december 1893 kom Frälsningsarmén till Haparanda och bildade en kår med verksamhet bland barn och vuxna. Verksamheten lades ner under 1960-talet, då medlemsantalet sjunkit mycket. Lördagen 30 januari blev det en nystart. Planer finns att varje lördag ha gemenskapscenter med möjlighet till samtal och gemenskap. Gudstjänst firas varje lördag. Verksamheten bedrivs i Betelkyrkan (Café Lyktan). Ansvariga är kapten Birgitta Ekman med maken Per-Åke och ett team, vilket gör att både svenska och finska språket finns med."

Nytt liv i Templet hos Frälsningsarmén på Östermalm

Från Hemmets Vän:
– Har man inte varit vid Stureplan i Stockholm en fredagskväll så kan man inte ana hur många barer och vilket utbud som finns här. Vi arbetar tillsammans med Klara kyrka och andra församlingar fredagar 23.00–02.00 och får mycket positivt gensvar av människor som rör sig i området. Ibland blir det också djupare samtal, berättar Christel Lindgren,
officer på Frälsningsarmékåren Templet på Östermalm i Stockholm.
Templet, som en gång framsynt och djärvt byggdes sedan marken köpts av Frälsningsarméns grundare i Sverige, Hanna Ouchterlony, reser sig med sin pampiga, ganska nyrenoverade byggnad på Östermalmsgatan. Jag kommer in i en inbjudande entré, där det finns kaféverksamhet vissa dagar och en mängd olika aktiviteter under veckan. Hit till Templets entré hittar nya grupper av människor.

– Vi vill att något ska hända varje dag, säger Christel Lindgren och berättar att man under renoveringsarbetena tog ner en tegelvägg för att markera öppenhet in till gudstjänstlokal och ungdomslokaler.
Under tio fredagskvällar den gångna hösten undervisade pastor Stanley Sjöberg med dynamisk bibelundervisning och lyfte fram spännande utmaningar till deltagarna. En kväll deltog förre SAS-chefen Jan Carlsson och talade om Jesus i företagsvärlden.

Läs mer>>

De här tio personerna påverkade svensk kristenhet mest under 00-talet

Dagen skriver om de tio peroner som påverkade dvensk kristenhet mest under 00-talet. De tio personerna är:
1) KG Hammar
2) Sten-Gunnar Hedin
3) Anders Arborelius
4) Christer Sturmark
5) Peter Halldorf
6) Niklas Piensoho
7) Tomas Sjödin
8) Ulf Ekman
9) Caroline Krook
10) Martin Lönnebo

Läs mer i Dagen>>

Treenighetslära och kristologi, del 2

Från Mikal Karlendals blogg:
"Jag fortsätter här min utläggning om varför jag är en övertygad och helhjärtad kristen, dvs att jag tror på den kristna kyrkans klassiska lära om Gud som en treenig Gud, Fader, Son och Ande, som den t.ex. definieras i den niceno-konstantinopoletanska trosbekännelsen (som finns här på bloggen under fliken “Trosbekännelse“). Den första delen av denna serie finns här. Jag skriver också detta med tanke på den diskussion som under de senaste veckorna förts på diverse andra bloggar, bl.a. här, här , här , här och här. Exemplen på inlägg från dessa bloggar kan mångfaldigas, detta är bara några. Nedanstående inlägg av mig är endast ett led i utvecklingen av min argumentation."

Läs mer>>

2010-02-18

Kristendomen i skolan

Från SEA:s nyhetsbrev (Svenska Evangeliska Alliansen):
I dagens morgoneko toppar nyheten om Skolverkets planer på att stryka formuleringar om kristendomens särställning i religionsämnet. I inslaget medverkar vår generalsekreterare Stefan Gustavsson och kommenterar även det faktum att över 700 brev och mejl (!) har inkommit till Skolverket i protest mot planerna. Lyssna på inslaget här.

Den stora proteststormen är en följd av SEA:s uppmaning till allmänheten att göra sin röst hörd i frågan. Tack för Ditt engagemang!

Under morgonen har även andra medier uppmärksammat frågan. Aftonbladet har intervjuat Stefan Gustavsson och genomför även en läsarundersökning, eller s k poll, på sin hemsida där man frågar läsarna om det är rätt att förändra kristendomens särställning. Var med och rösta på Aftonbladet här!

Utbildningsminister Jan Björklund debatterade även frågan med Lars Ohly i P1 Morgon. Jan Björklund markerade där att om förslaget äventyrar kristendomens särställning så kommer han att agera, vilket känns hoppfullt.

Nedan finner Du det pressmeddelande som har gått ut från oss under morgonen:

Skolverkets förslag gör ungdomar historielösa
- Om Skolverkets förslag till ny läroplan i religionsämnet realiseras så riskerar det att göra unga människor historielösa och utan möjlighet att förstå eller ta ställning till vår egen historia, kultur, musik, konst och litteratur. Då menar vi att man gör våra ungdomar en björntjänst.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare på Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till de förslag till förändringar i grundskolans kursplan i religionskunskap som Skolverket har arbetat fram.

– Det är självklart att elever skall undervisas om alla världsreligionerna, men vi kan inte blunda för kristendomens enorma kulturella påverkan under nästan 2000 år. Inom ramen för religionsämnet är det självklart att elever måste få möjlighet att upptäcka detta och på det sättet kunna förstå både sin historia och sin samtid.

Över 700 brev och mejl har strömmat in till Skolverket i protest mot de planerade förändringarna i religionskunskapsämnet. Något som bland annat har att göra med den uppmaning till protester som Svenska Evangeliska Alliansen riktat till allmänheten på sin hemsida.

- Det är uppenbart att det engagerar och förvånar allmänheten när Skolverket blundar för kristendomens påverkan på vår kultur, avslutar Stefan Gustavsson.

Du kan beställa SEA:s nyhetsbrev på www.sea.nu

Kritik mot skola utan kristendom

Katolske biskopen, Anders Arborelius, och Humanisternas Christer Sturmark har diametralt skilda åsikter. Foto: Scanpix
Från Världen idag:
"Humanisterna hyllar Skolverkets förslag till ny kursplan i religionskunskap. Men majoriteten av remissinstanserna varnar för konsekvenserna av förslaget.
Av 17 remissyttranden är flertalet kritiska till att kristendomen fråntas sin särställning i kursplanen. ”Vår bedömning är att detta är viktigt för unga människors förståelse och orientering i det svenska samhället, till exempel i litteratur och kultur”, skriver Sveriges kristna råd i ett remissvar.Ännu skarpare formulerar Katolska pedagogiska nämnden och biskop Anders Arborelius sin kritik: ”Utan kännedom om kristendomen och de bibliska berättelserna förblir mycket av vår litteratur, konst och musik stängd för de uppväxande generationerna”, skriver de."


Läs mer>>

2010-02-17

Samuel Ljungblahd: Det känns väldigt bra att ligga på ”Svensktoppen”

Från Dagen:
"Hej Samuel Ljungblahd, som för första gången i livet tagit sig in på "Svensktoppen".
Hur känns det att ligga på "Svensktoppen"?


- Känns ju bra. Väldigt kul att över huvud taget bli bubblare, och sedan att låten också tog sig in förstås.

Var det över din förväntan att det gick vägen?

- Det tycker jag nog. Det finns många stora namn på listan som syns betydligt mer i media än vad jag gör.

Tror du att det är svårare för kristna artister att ta sig in på "Svensktoppen"?

- Nej. Men måste hitta en låt som tilltalar mer än en kategori människor. Juryn är ju statistiskt utvald för att representera svenska folket så det krävs nog en låt som är bred. "Yeah, Yeah, yeah" är en sån där happy, feel-good-vibe-låt."


Läs mer>>

2010-02-16

Treenighetslära och kristologi, del 1

Mikael Karlendal skriver på sin blogg:
"Jag har ju under en viss tid utlovat ett inlägg i ämnet treenighetslära och kristologi, med tanke på all den diskussion som förs idag på diverse bloggar. Inlägget har blivit uppskjutet av det enkla skälet, att ska man skriva en så lång bok vill man gärna ha lite sammanhållen tid till det. Så, nu har jag kapitulerat inför faktum och inlägget kommer att bli flera och förhoppningsvis något kortare inlägg. Min plan är alltså, att jag vill visa för denna bloggs läsare på ett tydligt sätt varför jag helhjärtat och med övertygelse tror på den kristna kyrkans klassiska dogmer om Gud, treenighetsläran och inkarnationen.
Den övertygande argumentationen i dessa inlägg kommer i huvudsak att bygga på resonemang utifrån Bibeln och det kommer att vara min huvudbetoning, men redan på detta tidiga stadium vill jag även nämna det som för en kristen på ett sätt ändå är det avgörande (som tidernas kanske störste kristne teolog och bibelutläggare, Jean Calvin, tydligt markerade), nämligen Andens inre vittnesbörd. Den för alla kristna gemensamma läran om Gud och inkarnationen kom till under den helige Andes vägledning, och om detta vittnar Anden i vårt inre. Vi vet intuitivt att detta är den rätta läran, även om vi inte anser oss kunna förstå allt vad Gud är, även om vi inte alltid har förmågan till de rätta formuleringarna, men vi inser att de formuleringar som kommer till uttryck i läran om treenigheten och inkarnationen i första hand är avsedda att visa riktningen, att avvisa de felaktiga förenklingarna och missledande vantolkningarna, och därmed hindra oss från att skapa en avgud. Därför är det också en allmän kristen erfarenhet att vi innerst inne vet att detta är rätt, även om alla vi som individer inte förstår allt detta."

Läs mer>>

Mer om Andens gåvor...

Jonas Melin skriver i Barnabasbloggen:
"Jag tror att vi behöver Andens gåvor. Jag drogs in i den karismatiska förnyelsen när jag var tonåring på 70-talet. Tungotal, profetiska budskap, helande och andra andliga gåvor har varit en del av min erfarenhet som kristen sedan dess. Detta som ibland kallas för "den karismatiska dimensionen" är något församlingen behöver i vår tid.

Samtidigt är detta något som ofta skapar konflikter och problem, inte minst därför att dessa gåvor ibland missbrukas eller missuppfattas. Ibland har jag varit frestad att lägga ner alltihop, bara för att det finns så stora risker och jag har sett så mycket missbruk. Men svaret på missbruk är inte att sluta bruka dessa gåvor, utan att bruka dem på rätt sätt. Det har blivit lite av min mission att stå får sund undervisning och sund praktik när det gäller Andens gåvor. På en av bibelkurserna jag jobbar med har jag ett ämne som heter karismatisk tjänst och där tar jag upp detta både teoretiskt och praktiskt."


Läs mer>>

2010-02-15

Nytt nätverk för väckelsekristendom

Världen idag skriver:
"Att ha Jesus och Guds ord i centrum och att betona den helige Ande och Andens nådegåvor. Det är två målsättningar för det nya nätverk för väckelsekristendom som nu formas i Sverige.
Nätverket består av ett antal lite äldre kristna ledare och förhoppningen är att kunna ”dela med sig och styrka kommande generationers ledarskap”. Det framgår av ett pressmeddelande där man också betonar att nätverket ”inte är knutet till någon enskild församling eller tjänstegåva”.
Läs mer>>

Överlevnadshistorier från Haiti

Från Frälsningsarméns hemsida:
"Major Kelly Pontsler, en amerikansk frälsningsofficer och informationschef på Frälsningsarmén i Haiti, delar här med sig av historier om människor länkade till Frälsningsarméns hjälpsinsatser.
Vad gör du när livet kraschar omkring dig?
Vittnesbördet från Jean Robert Bernadin är att du måste gå vidare. I jordbävningen som drabbade Port-au-Prince den 12 januari förlorade Jean Robert sin fru, mor och levebröd, men han vägrar att ge upp. Nu hjälper han Frälsningsarmén hjälpa tusentals andra haitier."
Läs mer>>

Han, hon eller hen?

Stefan Gustavsson skriver på SEA:s hemsida:
"Den postmoderna förståelsen av människan innebär att vi definierar oss själva; det finns ingen given mänsklig essens. På ytan låter detta, för den individualistiska västerländska människan, som goda nyheter. Du skapar dig själv, du kan bli det du själv vill. Som Expressen skrev på ledarplast för några år sedan: ”Du väljer själv din identitet - tjej eller kille, straight eller gay, kinky eller drag. Och du har ständig ångervecka.”

Läs mer>>

2010-02-12

Alla hjärtans dag

Från Wikipedia (Bilden: Alla-hjärtans-dag kort från USA ca 1910):
"Alla hjärtans dag (ibland Vändag i Finland) är en temadag som firas den 14 februari varje år och har sitt ursprung i traditioner som uppstod kring helgonet Sankt Valentin under medeltiden i Frankrike och England. Den kallas därför också Valentindagen eller Sankt Valentins dag."

Läs mer>>

Andliga nådegåvor med sund disciplin

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän:
"Vi är många bland Sveriges kristna som vill uppleva mer av karismatisk kristendom. Det innebär för oss att Apostlagärningarna är förebildande och texterna i Första Korintierbrevet (12–14) är vägledande.

Jesus var angelägen om att vi skulle ta emot Hjälparen, den helige Ande. Ingen verksamhet fick påbörjas innan lärjungarna hade blivit uppfyllda av den helige Ande. Frälsningens budskap med förlåtelsen och ett förvandlat liv med Jesus som förebild är grundläggande. ”Den som tror på mig”, förklarade Jesus, ”skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra” (Joh 14:12). Det fungerar när Guds Ande är verksam.
"

Läs mer>>

2010-02-11

Ny kampanj för att friska ska kunna få dödshjälp

Från Ja till livets nyhetsbrev:
"Idag startar dödshjälpsförespråkare i Nederländerna en kampanj för att ytterligare liberalisera lagstiftningen om dödshjälp. Genom en namninsamling hoppas man kunna samla in 40 000 underskrifter för att lyfta frågan i parlamentet. Deras krav är att helt och hållet ta bort reglerna att man måste vara sjuk eller ens ha smärta för att kunna få dödshjälp.

Redan idag har Nederländerna världens mest liberala eutanasilagstiftning där både nyfödda barn och ungdomar som är minst 16 år, dödas genom dödshjälp. De ursprungliga kraven för att få dödshjälp, att patienten måste ha outhärdlig fysisk smärta och vara i livets slutskede har tagits bort och nu räcker det med att man hänvisar till "outhärdlig psykisk eller fysisk smärta" för att kunna kräva att få dödshjälp.

Ändå är detta inte nog, menar förespråkarna i föreningen "Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde" som vill se en mer liberal lagstiftning.
-Tyvärr är detta en naturlig följd av det sluttande plan som alltid inträder vid liberalisering av dödshjälp. Redan nu kan föräldrar i Nederländerna avbryta vård för nyfödda, trots att barnet inte riskerar att dö av sin sjukdom, utan kan leva "till vuxen ålder". Dessutom frågar man sig varför sjukvårdspersonal ska tvingas medverka till att släcka liv, till och med utan att det finns någon medicinsk indikation, säger Ja till Livets ordförande, sjuksköterskan Gunilla Gomér.

Nederländerna har under åren fått kraftig kritik angående sitt dödshjälpsprogram:
Avslöjandet i Groningen-rapporten (2005), där det framkommer att läkare i Nederländerna aktivt dödat nyfödda barn, där flera barn led av ryggmärgsbråck, sände chockvågor i Europa och jämförelser med det tyska eutanasiprogrammet gjordes.

En rapport visade att bara 60% av läkarna förde en god dokumentation över de dödshjälps-fall de deltagit i, vilket ökar risken för godtycke.
Idén att döden ibland anses vara mer human än att leva med handikapp har lett till att den nederländska 52-åriga journalisten och författaren Margriet Bordes nu förespråkar en självmordsmaskin, som ska bestå i en slags cylinderformad huva med helium eller kväve, för patienter som vill dö.
- För Sveriges del är det utomordentligt viktigt att nu få en debatt om vilket värde en människa har och vad som är sjukvårdens uppgift. Sverige ska inte bli ett kallt och hårt land där människor ska pressas att välja att avsluta sina liv för att de upplever att de ligger samhället till last eller där de inte anses ha ett värdigt liv. Jag hoppas att alla riksdagspartier förstår vikten av ökade satsningar på palliativ vård och hospice, avslutar Gunilla Gomér."

Finska biskopar säger nej till välsignelse av samkönade par

Dagen skriver:
"Finska kyrkans biskopar vill inte införa en välsignelseakt för homosexuella par. Det stod klart när biskopsmötet på onsdagen lämnade sitt betänkande om kyrkans hållning till lagen om registrerat partnerskap.
- För oss är inte registrerat partnerskap ett äktenskap, utan ett annorlunda förbund som samhället har accepterat. Att viga par av samma kön i kyrkan kan inte komma ifråga, sa ärkebiskop Jukka Paarma på en presskonferens efter biskopsmötet.

Finlands lutherska biskopar håller fast vid den traditionella äkenskapssynen enligt vilken Gud har skapat människan till man och kvinna och stiftat äktenskapet."


Läs mer>>

2010-02-10

Danska teologer debatterar om helvetet

Dagen skriver:
"De är eniga om att det finns, men inte vad det är. Och de vill helst slippa beskriva hur det ser ut.
Inte ens de danska präster och teologer som menar att det är möjligt att hamna i helvetet efter döden, vill beskriva denna pinans plats med ord.
- Det är lite farligt att tala om det. Man kan bli frestad att tala om helvetet som en plats som är aktuell för andra men inte en själv, säger Peter V Legarth, professor vid den privata teologiutbildningen Menighedsfakultetet i Århus.

Han och flera andra från den danska kyrkan har de senaste månaderna argumenterat för att det är möjligt att människor blir dömda till helvetet efter jordelivet. Debatten sattes igång av Jens Ole Christensen, generalsekreterare i Luthersk Mission, som hade retat sig på att många danska präster utelämnar möjlig evig förbannelse i sin förkunnelse. De tycks tror på allas frälsning."


Läs mer>>

2010-02-08

Selektiv abort?

Tomas Seidal svarar Dagens Medicins chefredaktör Mikael Nestius
2010-02-08 16:11 (Mail från Ja till Livet)

I Dagens Medicin 27 januari svarar chefredaktör Mikael Nestius på min kritik av valet av debattprismottagare. Det något nedlåtande tonfall han använder får stå för honom. Uppenbarligen föraktar han min åsikt och hans analys av den grundläggande skillnaden i människosyn som Tännsjö står för, är kanske inte att "föra debatten på en hög intellektuell nivå".
Nestius har uppenbarligen inte noterat att Tännsjö inte bara har tagit utgångspunkt i föräldrarnas bestämmanderätt över om ett "foster med någon form av defekt" ska få leva eller inte, utan också hävdat att möjligheten till selektiva aborter kan "leda till ett bättre samhälle", då "vi bör eftersträva utjämning av intellektuella och emotionella färdigheter", för "ett mer jämlikt samhälle". Han menar att om vi blir "friskare och mindre märkta av svagheter lever vi bättre". Tännsjös önskan om ett "bättre samhälle" med färre funktionshindrade, handlar alltså om mer än föräldrars valfrihet.
Nestius tycks heller inte ha noterat, än mindre reflekterat över, att Torbjörn Tännsjö under sina 20 års argumenterande för utsorterande fosterdiagnostik, självmordskliniker, utvidgade möjligheter till abort på grund av kön, färgblindhet eller dyslexi, fri doping samt hans ökända krav att "yttrande- och tryckfriheten bör på sikt avskaffas", i första hand har bildat opinion för en annan människosyn. Om inte Nestius inser konsekvenserna om denna människosyn får genomslag i svensk sjukvård, och att det med rätta oroar många, är det naturligtvis bekymmersamt.
Hugo Lagercrantz har kontaktat mig och hävdat att mitt påstående, att han i ett remissyttrande från 2006 lyft fram möjligheten till en utvidgad aborträtt, är felaktigt. Låt mig därför citera ur detta "Remissutlåtande till Socialstyrelsen om ändrad definition av barn enligt folkbokföringslagen" undertecknat 060906 av Lagercrantz och en professorskollega. De hänvisar till att det rättsliga rådets praxis inte beviljar abort efter utgången av vecka 22, med som enda undantag foster som inte är "livsdugligt utanför livmodern". De föreslår att denna formulering ersätts av "fostret inte förväntas utveckla ett människovärdigt liv eller mänskligt medvetande", och då ska undantas från 22-veckorsgränsen. En rimlig tolkning innebär just att man öppnar för en kraftigt utvidgad aborträtt, främst avhängigt av hur man definierar vad som är människovärdigt. Vidare betonas i remissutlåtandet vikten av att harmonisera bestämmelsen med EU och här nämns Storbritannien, där "överhuset har bestämt att abort kan utföras fram till fullgången tid om fostret är skadat". Möjligen har Lagercrantz avsett något annat, men i så fall uttryckt sig på ett mindre lyckat sätt. Ett förtydligande vore i så fall välkommet.
Tomas Seidal

KÄLLOR
Citaten av Tännsjö:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article6004817.ab
"Vi bör eftersträva utjämning av intellektuella och emotionella färdigheter."
"Då får vi ett mer jämlikt samhälle."
"Det är inte farligt att välja bort sjukdomar, det kan tvärtom leda till ett bättre samhälle"

Debattartikeln i fråga:
http://web.telia.com/~u18405269/tannsjo1.html

UNT:s Håkan Holmbergs analys av Tännsjös människosyn
http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=509

Debattartikel av Hugo Lagercrantz 3 januari 2008 (SvD) med följande citat, där han ju öppnar upp för abort fram tills födseln.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/manniskovarde-forst-vid-fodseln_735771.
"Först när fostret kan dra de första andetagen luft själv - om än med teknisk hjälp - så har det fått en egen "själ" och fullt människovärde. Jag tycker alltså inte att det är att kränka människovärdet om man aborterar foster med grava missbildningar före denna tidpunkt."


Pressmeddelanden
Dagens Medicin hedrar företrädare för selektiva aborter
2010-01-15 17:40
Tomas Seidal, styrelseledamot i Ja till Livet, kritiserar Dagens Medicin för deras priser till kända företrädare för selektiva aborter. Deras priser ger legitimitet till professor Torbjörn Tännsjö, trots att han inte ens står bakom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Lagercrantz syn på möjlighet till abort fram till födseln, avskräcker inte Dagens Medicins jury från att hedra honom.
Dokument
Förespråkare för selektiv abort får Dagens Medicins stora pris
2010-01-13 19:26
"Man måste också tänka på att harmonisera bestämmelsen enligt EU. I Storbritannien har Överhuset bestämt att abort kan utföras fram till fullgången tid om fostret är skadat". Lagercrantz, som uttrycker en önskan om abortmöjlighet fram till födseln , pga funktionshinder, fick priset med motiveringen att: "i många år oförtrutet ha drivit de allra minsta barnens sak i sjukvårdsdebatten (sic!)

Kommentar: Visst kan Gud ses i sin skapelse

Tuve Skånberg skriver i Världen idag:
"I sitt brev till Rom hävdar Paulus: ”Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.”
Är det verkligen så att även den som inte är troende kristen kan ana sig till Guds existens utifrån hans skapelse? Vad säger Charles Darwin och Albert Einstein, vår tids mest aktade naturvetenskapliga forskare, men som inte bekände sig som kristna?
Darwin skrev i ett brev 1879: ”Vilken livsåskådning jag för min del omfattar är en fråga utan någon betydelse för andra än för mig själv. Men eftersom du frågar mig om det, vill jag påpeka att jag ofta är mycket vacklande i mina åsikter… Men under allt vacklande hit och dit har jag dock aldrig varit ateist i den meningen att jag förnekat att Gud finns.”

Läs mer>>

Medveten ateistisk fostran

Från Världen idag:
Birgitta Almgren har utifrån upptäckter i Stasi-arkiven skrivit en bok om DDR:s inflytande på den svenska skolan. Hon upptäckte att Stasi-medarbetare med Sverige som insatsområde deltog i utformningen av svenska läroböcker. Foto: Scanpix

"Birgitta Almgren, professor vid Södertörns högskola, har forskat i Stasi-arkiven och upptäckte där hur det svenska skolväsendet under flera decennier influerades av DDR.
I sin bok ”Inte bara Stasi” beskriver hon det nära samarbete som Sverige och DDR hade på skolområdet ända fram till Berlinmurens fall.

”Historikerna måste i framtiden förklara hur en socialistisk skolreform kunde genomföras i ett kapitalistiskt land…. Hur kommer det sig att skolsystemen i det socialistiska DDR och det kapitalistiska Sverige har så många gemensamma drag?”
Så löd Stellan Arvidssons tacktal när han tog emot hedersdoktoratet vid DDR-universitetet i Rostock i november 1969."


Läs mer>>

2010-02-07

Bedragare lurade Frälsningsarmén

Dagen skriver:
"Nya mångmiljonbedrägerier med falska testamenten har avslöjats. Bland annat har Allmänna arvsfonden och Frälsningsarmén lurats."
Läs mer>>

Tre samfund på väg att bli ett

Sändaren skriver:
"Ett dop, men två dopsätt. Kyrkoföreståndare som ledare. Självständiga församlingar i gemensam omsorg om varandra. Så blir nya kyrkan om arbetsgruppernas förslag går igenom.

Arbetsgrupperna hade hösten på sig att samtala om det som kan bli fundamentet i en ny gemensam kyrka mellan Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Under några intensiva månader arbetade grupperna med praktiska frågor om fastigheter, förvaltning och ägande och med frågor som har med tro och församlingsliv att göra.
Ola Bojestig säger att det från början kändes som ett omöjligt uppdrag att under så kort tid ta sig an frågor där kyrkorna har olika uppfattning och praxis, men att man ändå lyckats.
- Den skrivelse vi nu lämnat över är vi helt eniga om i gruppen. Jag hoppas att materialet snabbt ska komma ut i församlingarna så att samtalet om de centrala frågorna kommer igång."

Läs mer>>

2010-02-05

En böneresa förbereder Jesusmanifestationen

Dagen skriver:
"Nu förbereds Jesusmanifestationen i Stockholm den 22 maj med bön i Sveriges 25 landskap. Tjebbo van den Eijkhof brinner för att mobilisera Sveriges kristna från alla samfund och kyrkor.
- På måndag börjar andra etappen på böneresan. I januari besökte vi tretton orter i norra Sverige och nu reser vi söderut, säger han."


Läs mer>>

2010-02-04

Vart tog vuxenvärlden vägen?

Jakob E:son Söderbaum skriver i Världen idag:
"Ofta får man höra i debatten att vi måste se mer till barnens och ungdomarnas perspektiv. Men nu för tiden hörs nästan aldrig om hur viktigt de vuxnas perspektiv är. Det vuxna som fenomen, och som socialt föredöme, praktiskt taget lyser med sin frånvaro i dag. För att inte tala om hur de allmänna idealen för eftersträvansvärt socialt beteende ser ut – ”18 till I die” gäller, och någon uppskattning för äldres visdom existerar knappast.
Att bli vuxen handlar om att växa i förmåga att ta ansvar. Viktigast är att kunna ta ansvar för sig själv. Därefter kommer att kunna ta ansvar för andra – en partner, sina barn och kanske i egenskap av chef på jobbet. I dag hör man knappt ens talas om den betydande skillnaden mellan mödrar och fäder och andra kvinnor och män. Fastän det spelar stor roll för den mänskliga mognaden både hos föräldern och barnet att de har varandra, så går utvecklingen i riktning bort från föräldraansvar."

Läs mer>>

Pastorssynder att undvika

Dagen skriver:
"Pastorn och författaren Tony Morgan, USA, delar med sig av sina största misstag som ledare i boken "Killing Cockroaches" (Dödar kackerlackor).
-Jag har undvikit misstag genom att lära av andras misstag, och hoppas mina misstag kan bli andra till hjälp, säger han och radar upp sina tio värsta "pastorssynder"."


Läs mer>>

2010-02-03

Äktenskapets dag den 14 februari

Från SEA:s nyhetsbrev (Svenska Evangeliska alliansen):
"Äktenskapets dag är en årlig tradition sedan några år tillbaka. Dagen firas i församlingar runt om i Sverige söndagen i anslutning till Alla Hjärtans dag och i år sammanfaller de två dagarna. Således firas Äktenskapets dag 2010 söndagen den 14 februari.

– Äktenskapet är en central del av Guds tanke för människan och en grundval för samhället, så det är på sin plats att äktenskapet har en alldeles egen dag, säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och initiativtagare till Äktenskapets dag.

Stefan Gustavsson menar att vi som kristna behöver återerövra den rikedom som finns i Guds tanke med äktenskapet.

– Vi vill med Äktenskapets dag en gång om året lyfta fram Bibelns syn på äktenskapet mellan man och kvinna, förklarar Stefan Gustavsson. På Alla Hjärtans dag firar vi kärleken och äktenskapet är Guds modell för kärleken mellan man och kvinna.

Statistik från SCB visar att år 1900 utgjorde antalet skilsmässor drygt 1 % av antalet ingångna äktenskap. År 2009 är samma relation nästan 50 %!

– Äktenskapet är utsatt för väldigt hård press och alltför många äktenskap går sönder. Här har vi en stor utmaning i församlingen i att konstruktivt hjälpa varandra att leva i äktenskap och familj, säger Stefan Gustavsson.

Genom en tipslista erbjuder Svenska Evangeliska Alliansen församlingar också en del roliga inslag för att fira äktenskapet.

– Äktenskapets dag är ett tillfälle för fest, där vi genom olika kreativa och roliga inslag kan fira dem som lever i äktenskap. Genom en blandning av roliga och lite mer allvarliga inslag blir dagen som bäst, avslutar Stefan Gustavsson.

Till församlingens hjälp har SEA tagit fram ett antal resurser, som skall hjälpa församlingar runt om i landet att göra Äktenskapets dag till en minnesvärd dag. Bland annat finns följande resurser att tillgå på hemsidan http://www.sea.nu/.

Låt oss se till att Äktenskapets dag blir en riktig succé. Kanske Du kan se till att Guds tanke med äktenskapet lyfts fram i Din församling. Använd Dig gärna av tipslistan, eller spåna fram egna kreativa idéer. "

Läs mer>>

2010-02-02

Svarta pengar skadar hela världsekonomin

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän:
"Korrumperade politiker

Den politiker som skulle ha mod att höja sin röst inom EU-parlamentet och skapa opinion för ”krig” mot orättfärdig ekonomi, skulle riskera sitt liv, men också vinna folkmassornas stöd.
Det är visserligen angeläget att fortsätta ge bidrag till de svältande och övergivna människorna i u-länderna. Men det är oförsvarligt av den rika världens makthavare att inte ta itu med bankvärldens gömda konton och medverka till att korrumperade politiker och bolagschefer blir arresterade, fängslade och straffade.
Det är förmodligen enklare att utrusta en armé med automatvapen, stridsvagnar och bombplan som därmed sänder död och förbannelse över misstänkta fiender och den oskyldiga civilbefolkningen. Det fordrar mer intelligens och skarpare underrättelseverksamhet att avslöja den illegala ekonomin. Men det är ett mer värdigt krig, eftersom det leder till befrielse för de fattiga och endast straffar de skyldiga.
Mer än en miljard människor lever i total fattigdom. Var sjätte sekund dör ett minderårigt barn av undernäring och svält. Det finns livsmedel så att alla kan ha tillräckligt att äta. Det finns pengar att fördela och skapa en rättvis värld.

Global protest
När jag studerar kapitalägarnas maktmissbruk väcks inom mig den vrede som Gamla testamentets profeter gav uttryck för. Jag är också överens med 1900-talets socialistiska revolutionärer som försökte skapa förändring. Den som är medveten om historiens böljegång kan nu räkna ut att det inte dröjer länge förrän världens fattigaste reser sig i en global protest. Bibeln har varnat för att situationen kommer att kräva en ny global ekonomi under total kontroll av en diktator som i Uppenbarelseboken beskrivs som ett vilddjur.
Så här talade profeten Amos: ”Ni vilar på soffor av elfenben och sträcker lättjefullt ut er på era bäddar. Ni äter lamm ur hjorden och kalvar från gödstallet. Ni skrålar era visor till harpans ljud och tänker ut nya musikinstrument som David. Ni dricker vin ur stora skålar och smörjer er med salvor av finaste olja, men bekymrar er inte om Josefs skada.”

Läs mer>>