2010-06-27

Har Gud ett eller två folk?

Mikael Karlendal skriver i sin blogg:
"Mina inlägg om Israel och Guds löften till Israel om ett land har vållat en del diskussion. Och det är bra att tankar får stötas och blötas lite grann. Men jag tror att en del kommentatorer kan ha missat en del poänger i det jag skrev, vilket delvis säkert kan förklaras av min egen otydlighet. Jag gör nu ett nytt försök att säga vad jag egentligen vill ha sagt.
Jag lär inte ut någon två-folks-lära. Jag säger inte att Gud har två folk – Israel och församlingen.Jag lär inte ut att Gud har två frälsningsvägar, en för judar och en för hedningar. Jag lär inte ut att kristna inte får eller ska predika evangelium för judar. Men, jag håller fast vid att Gud fortfarande har en särskild kallelse till det judiska folket som etnisk folkgrupp och att löftet om land till det folket som etnisk folkgrupp fortfarande gäller och ska tolkas bokstavligt."

På jakt efter trohet

Från Hemmets Vän:
"När historien om Sverige år 2010 ska skrivas, någon gång i framtiden, så är det nog en tid av förändring och uppbrott som beskrivs. Ut ur enhetssamhället, in i det mer mångkulturella samhället. Ut ur den isolerade nationalstaten, allt mer in i Europeiska Unionen. Ut ur industrisamhället, in i information- och kommunikationssamhället.
Det var länge sedan hela svenska folket tittade på Hylands Hörna och lyssnade till Barnens brevlåda, istället handlar det om ett myller av budskap och bilder på Facebook, Twitter och YouTube.
Trohet är nog
en värdering som få förknippar med Sverige anno 2010."

Israel har en absolut rätt att försvara sig

Siewert Öholm skriver i Världen idag:
"Dessvärre måste det sägas i klartext. Angreppen på Israel efter den tragiska ”Ship to Gaza-aktionen” saknar varje proportion och är förvillande lika klassisk och mörk antisemitism. Den iranske presidenten har sedan länge fullständigt orerat i uppenbar antisemitism och uppenbart judehat. Observera att ordet är: ”Judehat”. Presidenten riktar sitt hat direkt mot det judiska folket just för att de är judar. Presidenten följer i Hitlers fotspår och överträffar i dag sin läromästare. Inte ens geopolitiska ambitioner, kärnvapenskrammel eller fiktiva val kan ursäkta Mahmoud Ahmadinejad hans retorik eller ge rätt att uppträda i FN:s talarstol."

2010-06-22

Hjälpbehovet kommer alltid först

Victor Poke skriver i Dagen:
"Oron att hjälp enbart ges för att locka mottagarna till ett religiöst ställningstagande är inte baserad på fakta. Vi vädjar till Sida att revidera sina ståndpunkter beträffande det stöd som religiöst baserat hjälparbete ger till världen.

Frälsningsarmén välkomnar kommentarerna från Svenska missionsrådet gällande Sidas inställning till kristet biståndsarbete. Denna antireligiösa eller icke religiösa attityd står i kontrast till de flesta andra demokratiska länder som är glada över att kunna associera sig med de grupper som på ett professionellt sätt utövar biståndsarbete runt världen grundat på religiös övertygelse."

2010-06-19

Att drivas av evangeliet

Stefan Gustavsson skriver på SEA:s hemsida (Svenska Evangeliska Alliansen):
"Evangeliet – de goda nyheterna – adresserar rotproblemet, som är synden och människans bortvändhet från Gud, och erbjuder lösningen, som är upprättelse och nytt liv genom tron på Jesus Kristus.

Kristen tro är den minst moralistiska av alla livsåskådningar. Den säger att vi alla sitter i samma båt och ger oss ett perspektiv som innebär kontinuerlig självkritik, inte utskåpning av andra.

För den kristna församlingen är det nödvändigt att vara en profetisk röst i samhället. Vi kan inte tiga eller tona ner våra övertygelser om vad vi tror är Guds vilja, om vad som är Skaparens tanke med människans liv i dess olika delar. Vi måste våga tala om sant och falskt, om rätt och fel. Profeterna i Gamla testamentet gjorde så, liksom Jesus och apostlarna. Bibeln ger ingen öppning för postmodern relativism där sanning och rätt är en fråga om personlig smak och individuella val. MEN den profetiska rösten får inte vara driven av allmän konservatism eller en naiv tro på moralisk reform. Den måste vara driven av evangeliet, som underminerar var och en av oss i vår självtillit och samtidigt erbjuder alla verklig upprättelse."

2010-06-17

Nej till dispens från vigselbehörigheten

Kyrkans Tidning skriver:

"Den som är präst i Svenska kyrkan måste också i fortsättningen ha vigselbehörighet. Det tycks bli fallet sedan domkapitlet i Göteborg och Svenska kyrkan på nationell nivå tagit ställning i ett pilotfall.
Tre präster i Göteborgs stift har vänt sig till Kammarkollegiet med en begäran om att slippa sin vigselbehörighet. De hänvisar till förra årets ändring av äktenskapslag­stiftningen så att också par av samma kön numera kan ingå äktenskap.
– Synen på vad äktenskapet är har förändrats i både samhället och i kyrkan. Det finns inte längre någon anledning för mig att ha kvar vigseluppdraget, säger Tord Nordblom, komminister i Ytterby församling i Kungälv, och en av dem som ansökt om att få sitt förordnande som vigselförrättare återkallat."


Läs också i Dagen: Präster får inte slippa vigselbehörighet

2010-06-13

Kyrkosajter utan trosinnehåll

Från Kyrkans tidning. Krönika av Elisabet Sandberg:
"Tänk dig följande. Du är i 50-årsåldern och barnen har blivit så stora att de klarar sig bra själva. Du har börjat få egen tid till dina fritidsintressen, och till att fundera: Var det så här livet blev? Finns det inget mer?
En kväll sitter du vid datorn för att få lite ordning på tankarna och söker efter Svenska kyrkan på nätet. Du vill möta din hemkyrka och söker på församlingen i din stad, till exempel Svenska kyrkan i Växjö.
Den som gör precis så och skriver in de orter där det finns en domkyrkoförsamling finner inte mycket som har med Gud att göra. Inte heller finner den som vill stilla sin längtan efter en tro något matnyttigt."

”Humanister och Sverigedemokrater en fara för mångfalden”

Från Kyrkans Tidning:
"Sverigedemokraterna och Förbundet Humanisterna rör sig med samma förenklade retorik om religionens betydelse. På sikt utgör deras argumentation en samhällsfara.
Det hävdar prästen och etikforskaren Elisabeth Gerle i en kommande bok.
I sin bok Farlig förenkling visar Elisabeth Gerle hur Humanisterna framställer religionen som något förlegat, vidskepligt och irrationellt i motsats till framsteg och välfärd. Det svenska blir sekulärt, ja till och med antireligiöst."

Har vi en ny statsreligion i Sverige?

Stefan Gustavsson skriver på SEA:s hemsida (Svenska Evangliska Alliansen):
"RFSL har frihet att agitera för sin uppfattning och får bilda opinion - också på landets skolor – för sin övertygelse i sexualetiska frågor.  Är RFSL:s hållning den nya statsreligionen som alla måste följa och som det är straffbart att bryta mot? Självklart inte!
 Vi har ingen statsreligion i Sverige och därför har kristna, av olika kulörer och med olika uppfattningar, precis samma rätt att driva opinion som t ex RFSL. Staten ska inte bestämma vad som är rätt sätt att leva sexuellt och därför ska kristna organisationer, oavsett sexualetisk uppfattning, också ha rätt till stöd från staten på samma villkor som andra organisationer."

2010-06-10

Israels svåra dilemma

Jackie Jakubowski skriver i Kyrkans tidning:
"På en avgörande punkt skiljer sig Israel från alla andra länder i världen: endast den judiska statens rätt att finnas till ifrågasätts.
Så har det varit sedan 1948 då Israel utropade sin självständighet. Samma dag deklarerade generalsekreteraren i Arabförbundet Azzam Pasha: ”Vi planerar ett utrotningskrig och massakrer som kommer att gå till historien precis som de mongoliska massakrerna och korstågen.”
Det krig som Azzam Pasha förklarade för sju decennier sedan har aldrig avslutats. ”Detta krig handlar inte om territorium, återlämnande eller ockupation. Frågan gäller Israels existens”, skrev Tysklands tidigare utrikesminister i vänsterkoalitionen Joschka Fischer om det senaste Libanonkriget, men lika gällande för alla Israels krig."

Samuel Ljungblahd: "Jag har aldrig vänt kappan efter vinden"

Hemmets Vän skriver:  "Vem är du, Samuel?

– Jag är en god och glad norrlänning, uppvuxen i Umeå. Hela min familj är frälsningssoldater och jag började tidigt sjunga på kåren. På högstadiet hade vi bra musiklärare och de ordnade konserter, där jag fick sjunga. Det var på gymnasiet jag började med soul och gospel och jag upptäckte nog att min röst var lite extra. Jag har jobbat i Frälsningsarmén med ungdomar, men de senaste sex åren har jag sjungit på heltid. Tre cd-skivor har det också blivit."

2010-06-08

Pengarna eller ideologin?

Elisabeth Sandlund skriver i Dagen:
"Organisationer på ideologifks grund måste ha rätt att stå för sin hållning.
Fem religiösa ungdomsorganisationer, fyra kristna och en muslimsk, snabbutreds av statliga Ungdomsstyrelsen efter att radioprogrammet Kaliber i helgen "avslöjat" deras hållning till utlevd homosexualitet. Citattecknen förtjänar sina platser eftersom det inte rör sig om mycket till avslöjande. Det gäller inte någon förändrad uppfattning hos respektive organisation och det är knappast en nyhet var muslimer, ortodoxt kristna, pingstvänner och andra står i denna fråga.
Att påstå att det är diskriminerande att ett kristet eller muslimskt ungdomsförbund med hänvisning till respektive tro hävdar uppfattningen att sexualitet hör hemma mellan man och kvinna är befängt."

Läs också:
Unga kristna kan bli av med bidrag (Dagen)

2010-06-07

Låt oss be för ett Sverige i nöd

"Andliga nödtider har alltid i historien samlat de troende till bön. När 900-talets franska kyrka riskerade att bli förvärldsligad,  började en bönerörelse i klostret Cluny, som inom några århundraden hade reformerat och förändrat hela kyrkan.
När 1700-talets England höll på att supa och synda ihjäl sig, uppstod en böneväckelse genom bland andra bröderna Wesley.
Den andliga nöden i New York på 1850-talet skapade böneinitiativ, som förändrade den blivande storstaden. 1900-talets pentekostala och karismatiska nedslag var svar på troendes djupa bön efter utrustning och kraft.
Sverige befinner sig i ett sådant läge i dag. Den sociala nöden och utslagningen finns där. Den andliga tomheten och okunskapen finns där. Angreppen mot kyrka och kristen tro finns där. Och de troende finns där – och börjar be."

Läs mer i Dagen>>

Carl-Erik Sahlberg, direktor och ansvarig för Sverigebönen
Anders Arborelius, biskop, Katolska kyrkan
Kristina Frisk, överste, Frälsningsarmén
Stanley Sjöberg, pastor
Desta Haregot, pastor, eritreanska församlingen

"Europa behöver om-evangelisation"

Kyrkans Tidning skriver:
"Kristna sånger och psalmer från världens alla hörn blandades med inhemska säckpipor då missionskonferensen Edinburgh 2010 öppnades. 
I fem dagar ska 300 delegater från protestantiska, ortodoxa, katolska, anglikanska, evanglikala kyrkor och pingstkyrkor fira hundraårsminnet av världsmissionskonferensen som hölls i samma stad 1910.
Då samlades amerikanska och engelska missionärer för att "vinna världen för Kristus". Nu ska delegater, besökare och frivilligarbetare försöka formulera en modern vision för mission på Pollock Halls campus på Edinburghuniversitetet."

Lausannerörelsens ledare vill proklamera Kristus

Dagen skriver:
"2010 verkar vara de internationella kristna konferensernas år. I höst samlas Lausannerörelsen till sin tredje internationella konferens i Kapstaden, efter Lausanne 1974 och Manilla 1989. Lausannerörelsen ledare, Doug Birdsall, förklarar att Billy Graham, som kallade samman konferensen i Lausanne, beundrade den indiske biskopen Azariah, som spelade en betydande roll under Edinburgh-konferensen 1910.
- Så man kan säga att vi söker våra rötter, säger Birdsall. Lausannerörelsen tror på Jesus Kristus som världens frälsare, korsfäst, död, begraven och uppstånden, och vi väntar hans återkomst. Detta evangelium vill vi bära till alla människor."

Läs också
varje onsdag publicerar vi här på rupeba.se en av Lausannerörelsens femton "lärosater".
Läs också
på den engelska sidan på rupeba.se där vi publicerar artiklar som förbereder den stora Lausannkonferensen i Sydafrika i höst.

2010-06-06

Ett skepp kommer lastat med hat

Världen idag skriver:
"Projektet Ship to Gaza har aldrig handlat om att förse nödlidande med nödhjälp. I så fall hade de ansvariga för konvojen acccepterat de erbjudanden de fick om att transportera förnödenheterna landvägen, via Israel eller Egypten. Eller så hade Hamas åtminstone accepterat att ta emot hjälpen i efterskott. Så är nu inte alls fallet.
Det som hänt i efter­dyningarna av de tragiska dödsskjutningarna visar att hela idén med konvojen istället handlar om ett propagandajippo av stora mått, där syftet varit att vända opinionen mot Israel.
Den turkiska terroristorganisationen IHH som stod bakom och finansierade projektet har kontakter med al-Qaida. Att IHH lyckades provocera fram dödligt våld i samband med Israels kapning av konvojen, beskrivs av dem själva som en stor propagandaseger."

2010-06-04

”Aktivisternas motstånd kan knappast ha varit en spontan försvarsaktion”

DN:s utrikesreporter Per Jönsson blir intervjuad i Dagens Nyheter:
"Kan en del av deltagarna i konvojen ha haft ett annat syfte med resan än det de utgav sig för att ha?
– Att döma av uttalanden från den turkiska islamistorganisationen IHH, som var en huvudorganisatör av Frihetsflottan, var det en framgång att israeliska soldater använde övervåld som ledde till att många aktivister dödades och sårades. Det tyder på att deras egentliga syfte inte var att genomföra en fredlig ickevåldsaktion i humanitärt syfte, utan kanske snarare att åstadkomma något som fick Israel att framstå som näst intill omänskligt.
Vilken sida är mest trovärdig?
– Jag tror att den absoluta merparten av deltagarna i Frihetsflottan verkligen menade och menar allvar med att det skulle bli en solidaritetsaktion med Gazas palestinier präglad av ickevåld. Jag är inte alls säker på att IHH har haft samma agenda. Omfattningen av aktivisternas motstånd på "Mavi Marmara" var sådan att det knappast kan ha varit en spontan försvarsaktion utan snarare i någon mening förberedd aktion. Israel å sin sida har uppenbarligen allt intresse att framställa samtliga deltagare i Frihetsflottan som veritabla terroristkramare i Hamas lejd."

”Andliga nödtider har alltid fått troende att samlas till bön”

Dagen skriver:
"På nationaldagen kommer 80 kyrkor runt om i Sverige att samlas i bön.

Det började med en bönekedja, en uppmaning till bön varje tisdag klockan 21. Sedan växte tanken på ekumeniska samlingar fram. Förutom Carl-Erik Sahlberg ställde sig personer som katolske biskopen Anders Arborelius, frikyrkopastor Stanley Sjöberg och Kristina Frisk från Frälsningsarmén bakom uppropet.
- Det verkar vara en bönerörelse på gång. Sverigebönen har växt från två orter till 53 förra året, och nu är 80 platser registrerade fick jag höra för någon timma sedan, säger Sahlberg."

Humanitärt bistånd till Gazaremsan

Behövs humanitärt bistånd till Gaza, eller hade båtkonvojen helt andra avsikter? En god vän mailade denna redovisning från Israeliska ambassaden:
"Över en miljon ton humanitärt bistånd har kommer till Gaza från Israel under de senaste 18 månaderna vilket motsvarar nästan ett ton bistånd för varje man, kvinna och barn i Gaza. Förnödenheter för miljontals dollar fortsätter att flöda genom de israeliska humanitära korridorerna vilket resulterar i att det inte är någon brist på mat i Gaza.

Mat och förnödenheter skeppas från Israel till Gaza sex dagar i veckan. Varorna kommer genom biståndsorganisationer eller via Gazas privata sektor.

Stora kvantiteter av viktig mat, såsom babymat, vete, kött, mjölkprodukter och andra varor transporteras dagligen och varje vecka till Gaza. Gödsel som inte kan användas för att tillverka explosiva ämnen skeppas in till Gazaremsan regelbundet, liksom potatisväxter, äggprodukter, bin och utrustning till blomindustrin.

Under 2009 bara kom 738 000 ton mat och förnödenheter till Gaza. Bilder i lokal press visar fulla marknader med frukt, grönsaker, ost, kryddor, bröd och kött tillräckligt för 1.4 miljoner Gaza-bor.

Under en typisk vecka koordinerar IDF, Israels Försvarsstyrkor, överförandet av hundratals lastbilar som innehåller 15 000 ton förnödenheter. Under veckan som började 18 maj, 2010, kom mer än 100 lastbilar med djurfoder. 65 lastbilar frukt och grönsaker; 22 lastbilar socker, ca 27 lastbilar kött, kyckling och fisk och 40 lastbilar med mjölkprodukter. Inför helger ökar Israel transporterna.  Under Ramadan och Eid al-Adha, skeppade Israel in 11 000 boskapsdjur till Gazaremsan.

Medicinsk hjälp

Ingen palestinier nekas medicinsk vård i Israel. Om Hamas-regimen inte tillåter medicinsk vård i Israel, kan den israeliska regeringen inte göra något för att hjälpa patienten. Israel vill förenkla för alla som behöver medicinsk vård från Gaza såvida inte patienten är en känd terrorist eller liknande.

Israel upprätthåller en korridor för att överföra medicinska patienter ut ur Gaza och omkring 200 medicinsk personal går genom övergångarna varje månad. Israel hjälper också till att koordinera transfer av jordanska läkare till Gaza.

Under 2009 lämnade 10 544 patienter och deras följeslagare Gazaremsan för att få medicinsk vård i Israel. Dessutom utfördes 382 akuta evakueringar från Gaza för medicinskt ändamål.

Hadassah Medical Organisation i Jerusalem donerar medicin värt $3 miljoner årligen för vård av palestinier i Israel. Efter utbrottet av svininfluensan, vårdade tre israeliska sjukhus fall från Gazaremsan och 44.500 injektioner skickades till Gazaremsan.

Sedan 2005 har palestinierna utnyttjat medicinska arrangemang mer än 25 gånger för att utföra terrorattacker.

Medicinsk utrustning

Under 2009, fördes 4 883 ton medicinsk utrustning och mediciner in.

Under det första kvartalet 2010, skeppade Israel 152 lastbilar med medicinsk utrustning till Gaza. Under en typisk vecka (maj, 2010) kom 37 lastbilar med hygienartiklar till Gaza landsvägen. Dessutom skeppades en CAT scan-apparat nyligen till Gaza.

Under 2009, koordinerade Israel transfer av medicinsk utrustning för rörelsehindrade; rullstolar, kryckor och första-hjälpen-kits. Annan utrustning som skeppades till Gaza omfattar hjärtmonitorer, babymatnings-apparater, tandläkarutrustning, medicinska böcker, ambulansutrustning, proteser och sängar för nyfödda.

Byggnadsmaterial

Övervakad import av lastbilar med cement, järn och byggnadsmaterial såsom trä och fönster skickas regelbundet i koordinerat med internationella parter. Under det första kvartalet 2010, transporterades 23 ton järn och 25 ton cement till Gazaremsan.

Den 13 maj 2010, tillät Israel ungefär 39 ton byggnadsmaterial till Gaza för att bygga upp skadade sjukhus. Byggnadsmaterialet för al Quds-sjukhuset skeppades med fransk garanti för att byggnadsmaterialet skulle användas för att bygga upp sjukhuset igen och inte hamnade i Hamas händer för att användas för att göra höljen till raketer.

Den 24 maj 2010 öppnade Israel Keren Shalom-övergången så att 97 lastbilar med varor, inkluderande 6 lastbilar med 250 ton cement och en lastbil med 5 ton järn kunde anlända till Gaza.

Elektricitet

Enligt en FN-rapport från maj 2010, kommer 120 megawatt (över 70 %) av Gazaremsans elektricitet från det israeliska elnätet medan 17 MW kommer från Egypten och 30 MW produceras i Gaza citys kraftstation.

Under 2009 transporterade Israel 41 lastbilar med utrustning för upprustning av Gazas elnät.

Israel underlättar transport av bränsle över gränsen och vidhåller att bristen på köksgas beror på att Hamas överför denna gas till andra ställen för andra ändamål. Över 133 miljoner bränsle kom till Gaza från Israel under de senaste 18 månaderna.

Avlopp

Under det första kvartalet 2010, koordinerade FN och Israel transporten av utrustning för UNWRA för att uppgradera avloppssystemspumparna. Under 2009 kom 127 lastbilar med över 3.000 ton hypoklorit till Gazaremsan för att rena vattnen. Dessutom kom utrustning i 48 lastbilar för att förbättra sanitetsinfrastrukturen vilket ledde till en minskning av Beit Lahyas avloppsvattensninvå.

Ekonomi

USA, Israel, Kanada och EU har frusit Hamas regerings fonder sedan 2006 eftersom Hamas är klassad som terrororganisation. Israel har vidtagit åtgärder för att stödja handeln, banksystemet och den existerande finansmarknaden på Gazaremsan.

Gaza-borna producerar mycket av sin egen mat vilken omfattar oliver, citrus, grönsaker, Halal-kött och mjölkprodukter. Den huvudsakliga exporten från Gaza är snittblommor och citrus och handelspartnern är Israel, Egypten och Västbanken. Under 2009 exporterades 7.5 miljoner ton blommor och 54 ton jordgubbar från Gaza med Israels hjälp.

Under 2009 skickades 1.1 miljard shekel (omkring $250 miljoner) till Gazaremsan som ett led i de pågående aktiviteterna genom de internationella organisationerna och för att betala löner för den Palestinska Myndighetens anställda. 40 miljoner förstörda sedlar byttes mot nya sedlar och på begäran av den Palestinska Myndighetens fond transfererades 282,5 miljoner shekel från banker i Gaza till israeliska banker.

Evelyn Gottlieb
Informations- & PR-avd./Information & PR Dept.

ISRAELS AMBASSAD - EMBASSY OF ISRAEL"

2010-06-03

"Israel har rätt att intervenera på internationellt vatten"

SvD skriver: "I den folkrättsliga diskussionen om Israels agerande har det lyfts fram att fredens folkrätt gäller. Men det mesta talar överväldigande för att krigstillstånd råder mellan Gaza och Israel, vilket gör att Israel har rätt att intervenera på internationellt vatten, skriver folkrättsprofessorn Göran Lysén."

2010-06-02

Stefan Swärd om Israelkrisen

Stefan Swärd kommenterar Israelkrisen på sin blogg:
"Och vad ska man tycka om Israels agerande i Gaza? När man sitter och tycker hemma i sin fåtölj, så förundras man ibland över att Israel inte mer väger in PR-strategiska överväganden i sin militära ledning. Jag kan inte begripa vad man har vunnit militärt med sitt agerande i detta fall.
Samtidigt förundras man över ensididigheten och perspektivlösheten i debatten om Israel. Jag tycker att det är både hyckleri och dubbelmoral hos västvärldens ledare kring denna fråga. Samtliga västvärldens länder anser sig ha rätt att mycket strikt värna om sitt försvar och att ha enorma resurser för att skydda sina länder och invånare mot militära angrepp och hot mot ländernas medborgare. Det är dessutom ganska enkelt, som i Sveriges fall, eftersom vi inte är utsatta för några militära hot, och har inte varit det under många år. Israel är utsatt för hot och attacker ständigt, som är ljusår från vad de trygga och välmående västländerna lever med. Jag är övertygad om att om Sverige, eller Norge, eller England eller vilket land som helst i väst, utsattes för liknande hot, så skulle det krävas militära insatser, mobilisering, försvar, för att skydda de egna medborgarna. Tydligen har inte Israel den rätten."

Olika versioner om sanningen

Det kom ett mail från "Intercessors for Israel" som ger en helt annan bild av bakgrunden och händelseförloppet om båtkonvojen till Gaza:
Nationernas reaktion, efter att Israel igår stoppade Gazaarmadan, blev som förväntad. Generell fördömelse och anklagelser som oproportionerligt våld. Det faktum att soldaterna firades ner till fartygsdäcket huvudsakligen beväpnade med icke dödande paintballgevär och att de omedelbart attackerades av en mobb som hade för avsikt att döda dem, har inte betytt något för den stora majoriteten av nationer.

Det finns åtminstone tre olika skeenden som denna operation har satt igång.
  1. Sanningen om vad som hände, varför det hände och dess juridiska rättfärdigande.
  2. Nationernas reaktion oavsett fakta, sanning och hur de själva skulle agera under motsvarande omständigheter.
  3. Den israeliska regeringens reaktion - åtminstone ytterligare ett fartyg är på väg.
Vad hände, varför och juridiskt rättfärdigande:
Israels Utrikesdepartement (MFA), Försvarsdepartementet (DM) och premiärministerns kontor (PMO) har alla gett en tydlig och koncis sammanfattning av situationen. Jag citerar från deras rapporter:

Israel rättfärdiggörs under internationell lag i sitt agerande mot armadan. Det råder väpnad konflikt mellan Israel och Hamasregimen som kontrollerar Gaza. Hamas har avfyrat 10000 raketer mot israeliska civila. För närvarande smugglar man vapen och militära förnödenheter in i Gaza, landvägen och till sjöss, i avsikt att förstärka sina befästningar och fortsätta sina attacker.

Med stöd av internationell lag har Israel rätt att försvara sin civila befolkning mot Hamas attacker. Därför har man vidtagit försvarsåtgärder, vilket inbegriper en sjöblockad för att hindra Hamas återbeväpning. Israel kan inte tillåta en öppen sjöväg till Gaza, en väg som skulle göra möjligt att fritt skeppa in vapen och terrorister till Remsan. (MFA)

San Remo Manuel on International Law Applicable to Armed Conflicts as Sea, 12 June 1994 (ung: Tillämpning av Internationell Lag vid Väpnad Konflikt till Sjöss, San Remo, 12 juni 1994.) www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/7694fe2016f347e1c125641f002d49ce

AVSNITT V: NEUTRALT HANDELSFARTYG OCH CIVILT FLYGPLAN
Neutrala handelsfartyg
67. Handelsfartyg under neutral stats flagga får inte attackeras såvida de inte:
(a) på rimlig grund kan antas bära smuggelgods eller bryta blockad, och efter förvarning avsiktligt och tydligt vägrar att stoppa, eller avsiktligt och tydligt vägrar visitation, genomsökning eller uppbringning;
(b) inlåter sig i krigföring på fiendens vägnar;
(c) agerar som hjälptrupper åt fiendens väpnade styrkor;
(d) ingår i eller assisterar fiendens underrättelsesystem;
(e) seglar i konvoj med fiendens krigsfartyg eller under militära flyg; eller
(f) på annat sätt bidrar effektivt till fiendens militära operation, till exempel genom att transportera militärt material, och det inte är sannolikt möjligt för den attackerande styrkan att först försätta passagerare och besättning i säkerhet.
Såvida inte omständigheter inte tillåter, ska de varnas, så att de kan lägga om kursen, lasta av eller vidta andra försiktighetsåtgärder."

2010-06-01

Skeppen till Gaza

Ulf Ekman skriver i sin blogg:
"Hur skulle någon kunna tro att det skulle gå att skicka sex fartyg till Gaza med 700 aktivister och bryta sig igenom en blockad utan att det skulle få mycket allvarliga konsekvenser. Blockaden finns där, vad man än tycker om den, och det är utomordentligt dumdristigt och publicitetslystet att ta sådana risker. Det hjälper inte folket i Gaza utan spelar bara terroristorganisationen Hamas i händerna. Att de en enda gång blev demokratiskt valda betyder inte mycket när de, så fort de kom till makten avskaffade demokratin och har våldfört sig på sitt eget folk och vägra sluta föra krig emot Israel. En nation de lovat att utplåna och ständigt beskjuter med raketer."