2009-10-31

Ett angeläget budskap till Sveriges församlingar

Mikael Karlendal skriver på sin blogg:
"Jag har de senaste två söndagarna predikat utifrån Upp 2, utifrån de brev som Jesus skickar till församlingarna i Efesus, Pergamon och Thyatira. Budskapet i dessa brev är synnerligen aktuellt i dessa dagar. Svenska kyrkans motsvarighet till riksdagen, kyrkomötet, har ju fattat ett ödesdigert beslut att införa en vigselakt för homosexuella. Beslutet börjar redan få konsekvenser. Stefan Gustavsson, som är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, lämnar nu Svenska kyrkan i protest mot detta obibliska beslut. Han gör det inte i egenskap av SEA:s ledare eller som Credoakademins rektor, utan som privatperson. Personligen, har jag lättare att förstå Stefan Gustavsson än de som stannar kvar – och jag menar inte att slå ner modet på någon. De som verkligen vill stanna kvar och kämpa är värda all respekt, men i vissa lägen framstår viljan att stanna kvar och kämpa på ett lite speciellt sätt, det blir lite svårt att veta om det verkligen är hjältemod eller något annat. I vissa lägen är taktiska reträtter att föredra, om man vill vinna rent strategiskt. Och även de som kallar sig humanister undrar över det märkliga i Svenska kyrkans bibeltolkning."

Läs mer>>

Torbjörn Tännsjö är kusligt tydlig.

Ulf Ekman skriver i sin blogg:
"Filosofen Torbjörn Tännsjö tycker om fosterdiagnostik. Då kan man nämligen sortera och välja och vraka. Mindre dugliga personer kan sorteras bort genom abort och man slipper att ha dem omkring sig och störa när man skall få ihop sitt eget livspussel och förverkliga sig själv. Inte minst gäller detta människor som har Downs syndrom men det bör utsträckas till att gälla andra sjukdomar och funktionsnedsättningar t.ex färgblindhet, dyslexi o.s.v.
Tännsjös skrämmande människosyn visar sig i all sin tydlighet. Det är inte fel att vilja ha perfekta människor menar han. Det skulle enligt honom skapa ett bättre samhälle och ett mera jämlikt sådant. Ett sådant samhälle skulle bli ett iskallt och genomegoistiskt sådant där den enskilde individens alla själviska nycker sätts i centrum. Ett bättre recept på moralisk och social anarki får man väl leta efter."


Läs mer>>

Sannolikhet

2009-10-30

Människa - vad är du värd?

Från Hemmets vän:
”Jag vill inte att staten ger föräldrar rätt över sina barns kroppar”, sade riksdagsledamoten Staffan Danielsson (c) angående omskärelse av pojkar. Uttalandet är intressant ur flera aspekter. För vad innebär det i relation till ofödda barns kroppar? Vem har rätt att bestämma över dem? Abortförespråkare argumenterar för kvinnors rätt att bestämma över det väntade barnets kropp, inte sällan baserat på den egendomliga och felaktiga uppfattningen att det rör sig om ”en del av kvinnans kropp”. Vill Danielsson se en ändring av abortlagen? En grundfråga i detta är alltså: vad är en människa? Vad är en människa värd?" Läs mer>>

Mats Tunehag, Ordförande för Svenska Evangeliska Alliansen
Yvonne Maria Werner, Professor i historia
Tomas Seidal Överläkare, docent i biomedicin
(Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet)

2009-10-29

Skiljer sig gudstjänsten från Melodifestivalen?

Från bloggen Johan Stenberg:
"När man läser pingstherden Sten-Gunnar Hedins befriande krönika i Dagen idag så får man onekligen känslan av att han har smygläst vissa konvertiters bloggar (se tex Sleepaz). Hedin skriver bland annat så här:
Lättsinniga och pratiga gudstjänster, dränerade på vördnad och helighet, är den främsta orsaken till att många som växt upp inom kyrkan distanserar sig från församlingen. Och till att seriösa sökare vänder i dörren. Vem vill ha en gudstjänst med fernissa från populärkulturen när allt annat redan gjorts till underhållning?
Exakt. Exakt! EXAKT!Vem vill ha förströelsekristendom? Vem vill ha föreningskristendom? Vem vill ha marknadsanpassad populärreligion och privattolkad flumandlighet?"

Läs mer>>

2009-10-28

Gudstro den enda vetenskapliga

Dagen skriver:
"- Gudstro är den vetenskapliga världsbilden. Annat är till stor del fria fantasier. Det säger Allan Emrén, filosofie doktor i fysikalisk kemi och anställd vid Göteborgs universitet och Chalmers under 35 år.
Allan Emrén har varit involverad i kärnkraftssäkerheten vid svenska kärnkraftverk och driver i dag företaget Nuchem Research AB och hemsidan www.kunskapomGud.se.
Redan som elvaåring läste han avancerad litteratur i fysik och geologi.
-Jag kallade mig ateist eftersom naturvetenskapen verkade ha svar på alla frågor, men så lyssnade jag till ett radioföredrag av min idol Knut Lundmark, chef för Astronomiska observatoriet vid Lund universitet.
Lundmark sa att Bibelns skapelseberättelse på många punkter stämmer med vetenskapliga slutsatser, något Emrén undersökte och fann vara sant.
-Numera kan jag inte ens tvivla på Gud. Det finns alltför mycket som är oförklarligt utan en skapare."


Läs mer>>

2009-10-27

Svenska kyrkan ignorerar Jesus egna ord

Den ateistiska humanistbloggen kritiserar Svenska Kyrkan för att kyrkan inte följer Jesu undervisning:
"Homosexuella kristna brukar säga att man kan sammanfatta det Jesus sa om homosexualitet på ett blankt papper. Han sa helt enkelt ingenting om saken, så vi behöver inte bry oss om de gamla förbuden. Men är det sant?Inte riktigt. Vissa Bibelcitat som brukar läsas under vigslar kommer definitivt inte att lämpa sig då homosexuella ska gifta sig:
Matt 19:4 Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?"
Matt 19:5 Och han fortsatte: "Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett.
Matt 19:6 Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt."
Oops. Man kanske måste igonorera den där Jesus också."


Läs mer>> (Det är inte så ofta jag uppmanar någon att läsa Humanistbloggen)

Frälsningsarmén i Malmö nattöppnar

Dagen skriver:
"Tillsammans med källargruppen och andra kyrkor i Malmö ska man ge hemlösa en mat, värme och en varm sovstund i advent.
Adventssatsningen kräver sin man. Ett hundratal volontärer kommer att behövas för att täcka nätterna i advent. Tre skift per natt räknar man med.
Förutom arbetskraft söker man sådant som kläder, bröd, pålägg och varma drycker att dela ut. Upprop har gått ut för att få livsmedelsföretag att donera mat och dryck under de här nätterna. Även donationer av kläder och filtar vill man gärna ha.
"Om vi gör en gemensam satsning kan vi underlätta för dessa människor som har hamnat utanför systemets lagar", står det att läsa på
hemsidan."

Läs mer>>

Tiden kan vara nära för Jesu ankomst!

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän:
”De sista dagarna” nämns i Bibeln redan på Pingstdagen för 2000 år sedan! Förklaringen är att en dag för Gud är som ett tusen år på jorden. Från Adam till att Jesus föddes i Betlehem hade det gått fyra ”dagar”. Därför är tiden från Pingstdagen de ”sista” dagarna fram till ”den sjunde dagen”, nämligen det årtusende som vi nu är på väg in i som ska innebära att Jesus kommer, det ska bli fred på vår jord och ondskan ska hejdas i sin utbredning.
Det som nu händer beskrivs som tecken på att ögonblicket närmar sig då Jesus kommer i sin härlighet. Det beskrivs som en vedermöda, innan ondskan kapitulerar och mänskligheten inser att det inte kan bli fred och rättvisa på annat sätt än att Jesus får herravälde och makt att regera i kärlek. År 2009 svälter en miljard människor. Var 6:e sekund dör ett barn i svält och undernäring. Svåra sjukdomar härjar och naturkatastroferna blir allt värre."

Läs mer>>

2009-10-25

Fem samfundsledare uttalar sig om kyrkomötets beslut

I tidningen Dagen uttalar sig fem kyrkoledare om Svenska Kyrkans beslut att viga homosexuella par.
Läs mer i Dagen>>

2009-10-24

Guds ord – det levande ordet

Söndagspredikan av Daniel Viklund. Från Världen idag:
"Vi kan se några enkla principer för hur vi ska kunna få ett ord från Gud att generera det gudsrikesresultat som det är ämnat för i följande uppräkning:
• Vi behöver uppenbarelse: Smörjelsen från den Helige Ande behöver ta tag i Ordet och göra det levande för oss. ”Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv” (2 Kor 3:6b). Det sker genom bön!
• Vi behöver ta emot ordet i tro och låta det smälta samman med oss (Hebr 4:2). Det sker genom bön.
• Vi behöver vara vaksamma mot demoniska attacker, flyktighet och kvävande omständigheter. Det sker genom bön.
• Vi behöver tala ut det högt och vara uthålliga. Det sker genom bön och tacksägelse."


Läs mer>>

Kyrkan tystar Guds Ord

Kommentar från SEA:s hemsida:
"Nu är det tragiska beslutet fattat. Svenska kyrkan har som första kyrka i världen beslutat sig för att viga samkönade par till äktenskap. Beslutet fattades med stor majoritet. Röstsiffrorna var 176-62.
Vi frågade Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, om hans syn på beslutet.Vad är din reaktion på beslutet?
- Vi är inte förvånade, beslutet var väntat, men vi är ändå djupt besvikna. Svenska kyrkan avviker från kristen tro och fjärmar sig från Jesus och apostlarnas undervisning och från den världsvida kyrkan. Det är tragiskt. Ytterst handlar detta om att Svenska Kyrkan nu tystar Guds Ord, säger Stefan Gustavsson."

Läs mer>>

Biblarna tas bort på Ibis

Världen idag skriver:
"Nyligen fattade hotellkedjan Ibis beslutet att ta bort samtliga Gideonitbiblar från sina hotellrum.Nu reagerar Lasse Nylén, Ibisgäst och grundare av organisationen Levande familjer. - Jag tänker klippa sönder mitt Ibiskort och bojkotta hotellkedjan, säger han.
Den svenska delen av hotellkedjan Ibis uppgav nyligen att man fått direktiv från huvudkontoret i Paris om att alla biblar ska bort från Ibis hotellrum. Anledningen är att de kan upplevas som stötande av hotellgäster.Lasse Nylén är en av dem som reagerar på Ibis beslut.
Han har klippt sönder sitt stamgästkort som han ska skicka till hotellkedjan tillsammans med ett brev.
– Vi rekommenderar våra stödfamiljer att välja bort Ibis hotell. Vår uppmaning är att markera, ärligt och uppriktigt, att vi tycker det är olyckligt att välja bort något som är grundläggande för vår kultur."

Läs mer>>

2009-10-23

Humanisternas identitetskris

Siewert Öholm skriver i Världen idag:
"I söndags kom det ett desperat pressmeddelande från Humanisterna.Det var den ständigt alerte missionären för ”förnuft utan tro”, Christer Sturmark, som kände sig djupt kränkt över att de svenska trossamfunden får statsbidrag för delar av sin verksamhet.
Orättvist, konstaterar Sturmark med ryggmärgen! Skall dom ha skall vi, blir slutsatsen i någon slags luddig teori om att alla statsbidrag skall ”vara rättvisemärkta”."

Läs mer>>

2009-10-22

Biskopar i gemensamt brev: Beslutet äventyrar enheten

Dagen skriver:
"Efter beslutet om att homosexuella ska kunna gifta sig i kyrkan går nu hälften av Sveriges biskopar ut i ett gemensamt brev och beklagar det.

"Som biskopar i vår kyrka har vi ansvar för kyrkans lära och enhet. Vi sju biskopar menar att kyrkomötets beslut om äktenskap och vigsel har tillkommit på ett sätt som inte fått en tillfredsställande förankring inomkyrkligt och ekumeniskt, inte fått en betryggande begrundning i vår kyrkas tro, bekännelse och lära och därför äventyrar kyrkans enhet."


Läs mer>>

2009-10-21

Ödesdag för äktenskapet

Det är nu som Svenska kyrkans högsta beslutande organ ska ta ställning i äktenskaps- och vigselfrågan. Mycket pekar på att kyrkomötet kommer att säga ja till en förändrad äktenskapssyn och därmed bryta med en 2000-årig kyrkotradition.

Läs mer i Världen idag>>

2009-10-20

Tro och gärningar

"Ett ämne som ofta vållat stora diskussioner och många missförstånd, är ämnet tro och gärningar. Blir vi frälsta genom enbart tro, eller genom tro och gärningar? Har människans handlingar någon betydelse för vår frälsning eller är de helt ointressanta? Kan man leva hur som helst och sedan bara säga “Gud förlåt” och så är allt bra? Eller kan man leva hur som helst och sedan gå och bikta sig och få några föreskrifter för gottgörelse och sedan är allt bra efter att man följt dem? Är det inte egentligen så, att Gud kan förlåta, men vi måste också anstränga oss och göra oss förtjänta av förlåtelsen? Många långa och hetsiga diskussioner har ägt rum om detta, och jag tror att de delvis bygger på okunskap, delvis på att man talar förbi varandra och delvis på att man faktiskt har olika uppfattning."

Läs mer på Mikael Karlendals blogg>>

2009-10-19

Den avundsjuka ”Humanistkyrkan” gråter krokodiltårar

Siewert Öholm skriver i Världen idag:
Den Svenska Humanistkyrkan (SHK) med sin överstepräst Christer Sturmark i spetsen har återigen hamnat i en djup attack av avundsjuka mot andra kyrkor och samfund i Sverige. De stolta parollerna om att ”tankens frihet” bär, eller att ska kunna bäras av den ”fria tanken”, tycks vara som bortblåsta, när Sturmark åter i en artikel gråter krokodiltårar över uteblivna statsbidrag till sin tankefrihet.

I artikeln, som publiceras på Humanistkyrkans hemsida, www.humanisterna.se, pläderar han för likabehandling mellan humanisterna och andra trossamfund. Det är något grundläggande sjukt över Humanisterna, som å ena sidan jagar alla kyrkor och samfund för att dessa tror på något icke­materiellt, samtidigt som man till varje pris vill ”stänga in” sin egen tankefrihet i samfunds- och kyrkostrukturer. Djupt snyftande påpekar Stur­mark i artikeln att de minsann både begraver och viger. Blir det barn efter deras vigslar förrättar de också sekulära, symboliska barndop (välkomstceremonier), de har undervisning (som om det vore bibelstudier?), de har möten och anti-gudstjänster som de kallar ”social samvaro”. Och nu vill de alltså ha statsbidrag. De har bönestunder och meditation som de på humanistiskt sätt kallar ”kontemplation”. De njuter av naturens under på samma sätt som kristna och Sturmark har kommit på i sin artikel att man även i Humanistkyrkan kan få ”gränsöverskridande upplevelser... inför naturens skönhet, eller som lyssnare till musik...”

Läs mer>>

2009-10-18

Kyrkans förhållningssätt till irrlära - del 2

Olof Edsinger fortsätter här sin artikel Kyrkans förhållningssätt till irrlära. Artikeln är hämtad från SEA:s nyhetsbrev. Du kan prenumerera på Nyhetsbrevet här>>
"När jag läste Nya testamentets exegetik på Uppsala universitet handlade en av våra lektioner om uppståndelsen. Vår lärare inledde sin föreläsning med att redogöra för fyra olika kristna synsätt på Jesu uppståndelse; ett av dessa innebar att Jesus uppstod fysiskt.
När det gick upp för mig vad min lärare faktiskt stod där framme och påstod räckte jag upp handen och frågade: ”Du menar väl inte att alla dessa synsätt kan beskrivas som kristna!?” Jag hänvisade också till några bibelsammanhang som i mitt tycke visar väldigt tydligt att de nytestamentliga författarna förutsätter en fysisk uppståndelse. Men när jag började dra in Bibeln i diskussionen tog läraren ett steg tillbaka och stirrade på mig och sa: ”Då är du ju en biblicist!”

Därmed var diskussionen avslutad, för med en biblicist fanns det inte något skäl att samtala.
Jag brukar ibland tänka tillbaka på denna incident från mina teologiska studier. Det är nämligen min övertygelse att en av de mest förrädiska aspekterna av det svenska teologiska klimatet är just synsättet att det finns många olika typer av kristen tro – och att vi därför är fria att välja vilket trosinnehåll som vi för egen del önskar tillägna oss. Jag är medveten om att det jag nu skriver kan missförstås. Jag är helt på det klara med att kyrkan under historiens lopp har kommit fram till olika slutsatser i ett stort antal teologiska frågor. Inte minst de svenska samfundsbildningarna har ju haft sin motivering utifrån en sådan verklighet. Men hur oeniga man än har varit har det aldrig varit innehållet i de klassiska trosbekännelserna man har ifrågasatt. Skiljelinjerna har handlat om frågor av en annan dignitet. Så, tillbaka till exegetiklektionen på Uppsala universitetet.

Finns det verkligen fyra olika kristna synsätt på Jesu uppståndelse? Ja, så till vida att uppståndelsen för oss alla nog måste beskrivas som ett mysterium kan man säkert uttrycka sig så. Men knappast i den mening som min lärare menade: att det är lika kristet att säga att lärjungarna hallucinerade som att hävda att Gud faktiskt uppväckte Jesus från de döda!


I mitt förra nyhetsbrev gjorde jag en genomgång av den teologi som kännetecknar Jonas Gardells bok Om Jesus. Och nu kan man ställa sig frågan: Är det ett fullgott alternativ att som kristen bejaka en teologi som förnekar Jesu gudom och att Jesus kan förlåta synder och som svävar på målet i fråga om Jesus uppstod från de döda? Om svaret är nej – vilket jag är övertygad om att Paulus skulle säga – måste följdfrågan vara: hur ska vi som kristen kyrka hantera en sådan teologi.

Jag har inget emot att man, som exempelvis Stefan Swärd har gjort, väljer att söka dialog med Jonas Gardell. Samtidigt utmanas jag av aposteln Johannes ord om hur sådana som Gardell (= som inte bekänner att Jesus är Kristus, 2 Joh v 7) ska hanteras: ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig skyldig till hans onda gärningar” (2 Joh v 9-11). En av riskerna med att ge plattformen åt en sådan som Jonas Gardell tror jag helt enkelt är ordens makt över tanken. Tron kommer av predikan, skriver Paulus (se Rom 10:17), och detta gäller även i fråga om irrlärare! Det som gör Gardell särskilt förrädisk i detta sammanhang är ju också dels att han är en kommunikatör av Guds nåde, dels att han i många fall använder sig av kristna ord och begrepp samtidigt som han i dessa lägger en helt annan innebörd än Nya testamentet gör.

Ta till exempel det lilla ordet ”kärlek”. I tidningen Dagen citeras Gardell med orden att ”varje gräns vi sätter för Guds kärlek är vår egen”. Men detta är ju inte ett kristet synsätt. Bibeln sätter nämligen ett ganska stort antal gränser, kanske inte främst för kärleken som sådan – Gud älskar även ateisten – men för kärlekens verkan i våra egna liv. I praktiken tycks därför det kärleksbegrepp som Gardell svänger sig med mest vara en form av narcissistisk bekräftelse, där han automatiskt gallrar bort alla delar som inte självklart stryker medhårs.

Kan då inte kyrkfolket genomskåda denna skeva beskrivning av Guds kärlek? Nej, tyvärr verkar det inte så. Och det är ju intressant att man i fornkyrkan valde att helt enkelt bränna de skrifter som var författade av dem som man uppfattade som irrlärare. Deras alster skulle inte ens bevaras för eftervärlden. De ansågs för farliga, helt enkelt för att de – som all falsk profetia – låg för nära sanningen för att inte på ett självklart sätt kunna genomskådas av alla. Återigen utmanas jag alltså av hur den kristna kyrkan har brukat agera i frågor som dessa – och hur enorm kontrasten är till vår tids ”alla vill ju väl”-mentalitet.

Återigen utmanas jag också av Jesus ord: ”den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och att han sänktes i havets djup” (Matt 18:6).
Kan vi vara säkra på att vi inte med vår ovilja att markera emot riskerar att förleda några av ”Jesu minsta” i vårt eget land?"

Bättre erbjuda livshjälp än dödshjälp

I en dabattartikel i Hemmets vän skriver Johan Holmdahl om livets värde, både då det börjar och då det ska avslutas:
"Göran Hägglund har den senaste tiden på ett förtjänstfullt sätt utmanat kulturvänstern och under rubriken ”Privatlivets helgd måste respekteras” i Hemmets Vän den 8 oktober argumenterat för ökad respekt för de gränser som är till för att skydda bland annat hemmet. Men även kulturvänsterns normerande inverkan på vårt samhälles värdering av livet i dess början och slut behöver utmanas.

.............................
Låt oss därför inspirera varandra med Hippokrates och Schweitzer som förebilder i förundran och vördnad för livet. Då blir det naturliga steget att erbjuda livshjälp istället för dödshjälp för allt fler från livets början till dess slut."


Läs mer>>

2009-10-17

"Jag har trott på Gud sen tonåren"

Thomas Bodström intervjuas i Svenska Dagbladet:
"Hallå där, Thomas Bodström, som nu blir ledamot i kyrkofullmäktige i Boo församling i Nacka eftersom har kryssades så flitigt av väljarna.
..................
Du ställde upp men trodde att du var garanterad att inte få en plats. Stämmer det?
– De sade att jag skulle stå så långt ned att det ingen risk eller chans att jag skulle komma in. De frågade två gånger och jag ville ju hjälpa till och ställa upp för partiet. Först blev jag chockad när jag såg TT-meddelandet, och det tog ett dygn att hämta mig, men jag tycker faktiskt att det här ska bli spännande. Man kan driva kriminalfrågor och flyktingfrågor och annat. Det ska bli kul trots allt.
Tror du på Gud?
– Ja, det har jag alltid gjort, i alla fall sedan tonåren. Även om mina bästa kompisar inte tycker att jag är tillräckligt from. "

Läs mer i SvD>>

2009-10-15

Heltokigt

Marcus Birro: När en sorg gått över är den magiskt vacker att ha i sin hand.

Marcus Birro skriver i sin krönika i Expressen:
"I Sverige definieras sorg som ett nederlag. Jag har aldrig förstått det där. Varför ska en sörjande människa skämmas? Vi andra tassar runt henne som runt en spetälsk. Är hon sjuk? Smittar det där askgrå ansiktet? Kan jag bli som hon om hon gråter när jag står bredvid?

Alla, du också, kommer att drabbas av sorg i livet. Det är en del av våra villkor. Ändå lyckas vi förminska sörjande människor till en form av paria, en utstött, en icke önskvärd. Vi ryser i hela kroppen, går förbi, låtsas inte se.

Men nederlag bygger en människa. Det som jag för några år sedan såg som ett sorts ständigt och dagligt sönderfall är i dag medaljer i minnesskåpet."

Läs mer i Expressen>>

Fariseer, Bandvagnar och Fridsfursten

Siewert Öholm skriver i Världen idag:
"Den här veckan kommer ett nytt nummer av Arbetsliv igen. Förra onsdagen berättade vi där att de stora politiska ”elefanterna” Göran Persson, förre statsministern, och Alf Svensson, nuvarande eu-parlamentarikern, engagerat sig i försvarets märkliga upphandling av bandvagnar. Hägglunds i Örnsköldsvik hade räknat med att ta hem ordern och tyckte att svenska försvaret schabblat med anbuden. Order gick som bekant till Finland i stället och Hägglunds har stämt upphandlarna inför tingsrätten.

Persson och Svensson fick sällskap av IF Metall och Kristdemokraterna i ett seminarium där man pläderade för att Svensk vapenindustri behövs för ett svenskt försvar, men att Hägglunds borde fått beställningen både för att offerten var bättre och för att ordern skulle gett arbeten i Sverige.

Då vaknar diverse bloggdebattörer till liv. Sådana som vet precis vad som är kristet och rättfärdigt när det gäller försvar och vapen. Även tidningskollegan Dagen fick oppotunistångest och kriterade den kristne Alf för att han kunde blanda sig in i ett så dåligt sällskap. Finska bandvagnar har man naturligtvis inga synpunkter på. Bara de inte är svenska. Inte heller hur demokratin skall försvaras om demokratins fiender är utrustade med både bomber och granater. De vet hur Fredsfursten skulle göra. De vet hur frihet skall värnas utan vapen och beredskap. Men de har inga synpunkter på Ryssarnas megamanöver för några veckor sedan alldeles intill Gotland. Jag har inte heller hört ett kristet bloggpip om Irans upprustning och atomvapenbygge för att utplåna Israel."

Läs mer i Världen idag>>

Myrornas sortiment säljs på exklusiv auktion

Dagen skriver:
"Exklusiva auktionshuset Bukowskis inleder ett samarbete med Frälsningsarmén.
Från och med i dag säljer de utvalda delar av second hand-verksamheten Myrornas sortiment. Den gemensamma nämnaren? Miljötänkandet.
Det var när representanter från Bukowskis hörde Myrornas vd Johan Oljeqvist tala på Eco Now-mässan i Kista som idén tändes. Två månader senare är den verklighet.
- Återanvändning och ekologiskt tänkande är sådant som vi också sysslar med, förklarar intendent Malin Sveholm."

Läs mer>>

2009-10-14

Norge satsar kvarts miljard på att lära unga kristen tro

Kyrkans Tidning skriver:
Att säkra en fortsatt utvidgning av trosundervisningsreformen, så att den genomförs i allt fler församlingar, har prioriterats, säger kultur- och kyrkominister Trond Giske i ett pressmeddelande från den norska regeringen.

"Viktigt känna sina rötter"
Alla norska barn mellan 0 och 18 år ska få en sammanhängande och systematisk undervisning i kristen tro. Det är reformens grundtanke. Precis som i Sverige har skolan i Norge förändrat sin religionsundervisning. Den syftar inte längre till att lära barn om kristendomen utan att ge kunskap om alla religioner. Eftersom skolan inte längre är den plats där barnen får lära sig om kristen tro beslutade den norska regeringen att ge den norska statskyrkan pengar att satsa på projekt som ska få unga att leva i tro. Men en orsak till reformen är också samhällelig, snarare än religiös. Politikerna betonar att i ett land som blir allt mer mångkulturellt är det viktigt att människor känner till sina egna rötter, det skapar trygghet. Då är det lättare att möta de som har annan kulturell och religiös bakgrund, anser den norska regeringen.

Håkan Gniste får lämna sjukhuset

Från Dagen:
För två veckor sedan var det helt otänkbart. Men efter de senaste dagarnas mirakelutveckling är Håkan Gniste på väg hem från sjukhuset.
Det var den 3 mars som pastorsparet Gnistes villa i Uddevalla fattade eld. Till följd av skadorna svävade Håkan länge mellan liv och död. Men sedan en dryg månad har tillståndet tydligt blivit bättre och bättre. Och nu alltså så bra att det vid vårdplaneringsmötet i måndags beslutades att han ska få lämna sjukhuset.
- Vi kommer ju ha mycket kontakt ändå, skriver hustrun Gunilla på den blogg som församlingen upprättat i samband med olyckan och berättar att fler operationer är på väg.


Läs mer>>

2009-10-13

Vad medierna struntar i

Göran Greider skriver i sin krönika i Kyrkans Tidning om de svenska bankernas agerande i Lettland och nyhetsrapporteringen om detta:
"....Där härjade svenska banker – i synnerhet Swedbank, men också SEB – och satte i gång en lånekarusell som drev upp en våldsam finansiell bubbla. Den sprack förstås till slut, när finanskrisen brakade loss. Lettland befinner sig nu i fritt fall, sjukvård och skolor drabbas av svåra nedskärningar om regeringen genomför de besparingar som krävs för att landet ska få sina internationella hjälplån.

Men den rimliga vägen för Lettland vore att låta sin valuta flyta fritt så att den devalveras; det skulle kunna få ekonomin att återhämta sig. Den svenska regeringen vill inte det, för det skulle betyda att svenska banker som har intressen där skulle riskera stora kreditförluster. Om detta har det varit förvånansvärt tyst hela tiden. Varför? Det verkar som om svensk ekonomisk imperialism – det är det rätta ordet – inte så gärna tas upp av svenska medier. Jodå, SVT har sänt en dokumentär om den baltiska skandalen och svenska bankers skuld till krisen. Men det har skrivits för litet, för lamt och varit för tyst i frågan.När det kommer till kritan finns det en svensk, nationell agenda i nyhetsrapporteringen. Och frågan är: Finns den på fler områden?"

Läs mer>>

2009-10-12

Växande församlingar - en överlevnadsfråga

Från Stefan Swärds blogg:
"Varför är det viktigt att församlingar växer? Jag mötte lite blandade reaktioner när jag tog upp ämnet i början på veckan. Ett avgörande skäl är att Gud vill det, han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen som Paulus skriver. Det är också den kristendom som möter oss i Apostlagärningarna, en kyrka som är ifrågasatt och förföljd, men expansiv och som ständigt utbreder sig och vinner nya människor.
Jag tror också att det är viktigt att en församling jobbar med trosmål och målsättningar för att få en fokus och inriktning i ett arbete. Självklart visar inte numerär tillväxt i en församling allt, men ofta hör det ihop - att församlingsgemenskapen fungerar bra och att medlemmarna växer till som lärjungar - och att församlingen drar till sig nya medlemmar.
....................
Och jag är totalt emot alla teologiska influenser som leder till att församlingsväxten blir nedprioriterad, och att betydelsen av evangelisationen och att föra människor till tro och omvändelse, och in i lärjungaskap och efterföljelse, - tonas ner och nyanseras. Och att inomvärldsliga frågor blir det som tar vår tid och uppmärksamhet - mer än att föra människor till tro och omvändelse."

Läs mer>>

Varnar för jämnårigkultur

I Världen idag skriver Jonas Adolfsson:
Författarduo lyfter fram orsak till ungas psykiska ohälsa i ny bok
Att barn knyter an till jämnåriga i stället för vuxna har blivit ett jätteproblem i västvärlden.
Det menar psykologen Gordon Neufeld vars bok ”Våga ta plats i ditt barns liv” nu släpps på svenska.
Därmed tar anknytningsteorin ett viktigt steg in i den svenska debatten. Om den tillåts att komma in, vill säga. Tyckareliten har redan ryckt ut för att kväva boken i sin linda. ”Budskapet sänder kalla kårar längs ryggraden”, skriver Upsala nya tidning, upprörd över författarens teori om barnuppfostran.

2009-10-11

Kyrkans förhållningssätt till irrlära

Olof Edsinger skriver på SEA:s hemsida:
"Ett halvår efter lanseringen av Jonas Gardells bok Om Jesus kan det kanske vara läge för en summering av hur mediebevakningen av denna bok har sett ut. Att de stora sekulära nyhetstidningarna har haft helsidor med ofta helt okritiska intervjuer och recensioner är kanske inte ägnat att förvåna; det hör liksom till fenomenet Gardell.

Något som däremot lämnar åtminstone mig med en olustig eftersmak är att den kristna pressen generellt har varit så lam i sin kritik av Gardells bok.Visst är det lovvärt att man, oavsett vem det handlar om, försöker se till förtjänsterna i andra människors brottning med och bearbetning av bibelordet. Och visst är det så att vi kan lära saker också av människor med andra teologiska betoningar än våra egna.

Men samtidigt. Hur kommer det sig att de tydliga markeringarna mot Jonas Gardells budskap om Jesus och frälsningen är så få?"


Läs mer>>

2009-10-09

”Det blir svårt att överleva som väckelserörelse om vi inte har ett budskap vi brinner för”

Dagen skriver:
"Friheten att tycka och tänka som var och en vill har gjorts till huvudparoll bland baptisterna och hotar på sikt väckelserörelsens existens. Det menar distriktsföreståndare Thomas Forslin som efterlyser en större tydlighet i det Baptistsamfundet står för.
......
- I den ursprungliga baptismen fanns en väldigt homogen inställning där alla tyckte och tänkte ungefär likadant. Nu för tiden tycker alla olika. Individens frihet att tänka fritt betonas mycket mer än behovet av en gemensam uppfattning om vad som är sanning och som delas av det stora flertalet."


Läs mer>>

Sverige saknar matbank

Från Sveriges Radio, "Klotet":
"Europeiska matbanker i 17 länder samlade förra året in nära 280 000 ton mat till behövande. Mat som var på väg från livsmedelsbranchen mot soptippen eftersom bäst-före datum närmade sig. Men i Sverige finns inga matbanker, här slänger istället livsmedelsbutikerna 100 000 ton mat årligen. Något som upprör Anna Malmqvist platschef på föreningen Ny gemenskap i Stockholm som serverar 250 portioner om dagen till behövande".

Läs mer>>

2009-10-07

Avdragsrätt för gåvor - men inte till alla

Dagen skriver:
Nästa vecka går remisstiden ut för utredningen om avdragsrätt för gåvor. Kyrkor och samfund kommer att ge både ris och ros.
– Det borde ha varit ett bredare förslag, men det är en bra början, säger Stig Hilding, Mariestad, som fungerar som skatterådgivare för många pingstförsamlingar.
Stig Hilding tycker att de inskränkningar som utredaren gjort är för snäva, det handlar bara om avdrag för gåvor till social hjälpverksamhet. Stig Hilding menar att man kunde ta in all ”allmännyttig verksamhet”.

Fakta: Max 7 000 kronor i skatterabatt
-Enligt förslaget ska en privatperson kunna skänka upp till cirka 26 000 kronor per år och därmed få ett skatteavdrag med 7000 kronor (= 26,3 procent).
-Man måste ge minst 4000 per år och minst 400 kronor per tillfälle.
-En kristen församling är bara godkänd som mottagare om den bedriver "hjälpverksamhet bland behövande".
-Den förening som vill bli godkänd som gåvomottagare måste betala 10000 kronor i engångssumma och 7000 kronor per år.
-108 remissinstanser, myndigheter och frivilligorganisationer, har uppmanats ge sin åsikt. Men därutöver kan enskilda församlingar och ideella föreningar också yttra sig till Finansdepartementet.
-Utredningen heter "Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet", SOU 2009:59.


Läs mer>>

2009-10-06

Styrka och svaghet

Ulf Ekman skriver i sin blogg:
"Det är verkligen så att vi behöver komma till slutet på oss själva. Det är där, när all mänsklig kraft tagit slut, som vi på allvar finner Jesus, inte bara talar om honom utan umgås med honom och hämtar ny kraft från honom. Hans nåd är där och den är varje morgon ny. Det finns en tendens i för mycket introvert tro att inte vilja se detta utan att stanna i betraktandet av min egen oförmåga och mänskliga svaghet. I frälsningen ligger det att jag även dör bort från detta. Jag dör i Kristus bort både från övermod och missmod, som båda har sin utgångspunkt i egot. Detta, att komma ut ur mina egna begränsningar och se vad jag har fått i Kristus är en stor befrielse från mig själv."

Läs mer>>

Frälsningsarmén hjälper familjer med mat i Östersund


Dagen skriver:
"Vanliga familjer har svårt att få ekonomin att fungera. De söker sig till Frälsningsarmén i Östersund för att få hjälp uppger Rapport. - Jag får sådana förfrågningar ett par gånger i veckan nu, säger kapten Kjell-Gunnar Bergman till Rapport."

Läs mer>>

2009-10-05

Kyrkan måste få igång anfallspeletStefan Swärd intervjuas efter sin introduktionspredikan som pastor i Elimkyrkan.

Förvirring om det sekulära samhället

Stefan Gustavsson skriver på Svenska Evangeliska Alliansens hemsida:
"En av den gångna sommarens viktigaste debatter rörde frågan om det sekulära samhället. Startpunkten var Humanisternas manifest, som publicerades på DN debatt under rubriken "Därför är det viktigt med ett sekulärt samhälle".

Det finns flera anledningar att återvända till den debatten; dels därför att debatten i sig rör vid viktiga principiella frågeställningar som vi kommer att ha med oss under lång tid framöver och dels därför att humanisternas debattupplägg mest skapar förvirring."


Läs mer>>

2009-10-04

Utan eldsjälar falnar glöden

Från Världen idag:
"Det talas om förnyade organisatoriska former. Det talas om behovet av ett nytt språk.Det talas om behovet av att nå ut. Om behovet av att vara en röst i det offentliga samtalet. (Kanhända vore det en mer fruktbar väg att i stället fundera på vad man har att säga.)Inget av detta är på något sätt fel, på intet sätt irrelevant eller obsolet. Ändå kanske det är så att sökandet efter nytt liv för gamla organisationer och rörelser riktas åt fel håll. Kanske bör man leta någon annan stans. Kanske det är så att det finns ett behov av eldsjälar. Av människor med engagemang. Som brinner för något. Människor med ett ärende, men något angeläget som behöver sägas. Eller göras.
................
Det svåra för folkrörelser med över 100 år på nacken är att personligt engagemang svårligen kan ärvas, det måste förvärvas, erövras och återerövras av varje generation.Så därför, vad fyller hjärtat med glädje, vad fyller sinnet med engagemang? Det är den typen av frågor som söker ett svar, snarare än organisatoriska förändringar."


Läs mer>>

Rapport från instpitationsdagar i Skellefteå

Rapport från inspirationsdagar i Skellefteå 2-4 oktober. Text och bild: Bert Åberg på Pärleportalen. (Publicerat med tillstånd)

Medlemmar från kårerna i hela Norrland är samlade till inspirationsdagar i Skellefteå. Temat för helgen är - HOPP - och budskapet från Jeremia 29:11 " Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp" är utgångspunkten.

Fredag
Skellefteå bjöd på strålande sol och med vacker inramning genom trädens rika höstfärger när officerare och verksamhetschefer samlades till officersmöte. Efter Kenneth Nordenbergs välkomnande inledning hölls en parentation över de officerare som befordrats till Härligheten i regionen sedan förra regionkongressen. Tord Jonzon från Malmberget bjöd på några gamla välkända sånger i trubadurstil. Att Herrens lov må ljuda i våra bygder är en önskan som delades av de församlade.

Aktuell information gavs om projekt och initiativ liksom en hälsning från kommendören. Han manade till att ställa in våglängden så att vi kan höra ljuden från Herrens röst. Bilden från gamla Mupparna Ernie&Bert när Ernie säger, - Bert, man måste ha öron för att kunna se! På Berts frågande min svarar då Ernie, - Jo, om vi inte har öron så ramlar hatten ner över ögonen..... fick de församlade att le igenkännande. Det är viktigt att använda alla sinnen för att känna igen Guds tilltal.

Gud vill ge oss välgång och inte olycka, därför kan vi förvänta oss framgång, men inte befrielse från lidande. När vi känner att vår bön studsar tillbaka som ett eko, får vi minnas Guds trofasthet och att han är den som arbetar i oss och som lovat oss en framtid och ett hopp, predikade Kristina Frisk.

Kvällens gudstjänst inleddes med vacker sång och musik av Skelleftehamns musikkår och sångare.
Sångarna förde också in församlingen i lovsång när vi sjöng att "...bara i dig har min själ sin ro.."
Kårledaren i Örnsköldsvik Christian Paulsson höll ihop de olika inslagen i mötet. Ros Poke betonade vikten av engagemanget för den lokala församlingen, liksom vikten av den utsträckta handen och att hjälpa kvinnor och barn som har det svårt.
Ingemar Wollf från Kiruna reflekterade i sitt vittnesbörd över några olika karaktärer i Gamla Testamentet. De var gudsmän som också visade sina svaga punkter. Men man kan inte bära med sig sina misslyckanden som i en ryggsäck, för det blir en väldigt tung ryggsäck. Genom Guds nåd blir vi befriade från tidigare misslyckanden och kan se framåt med hopp.
I sin predikan betonade kommendören vikten av att upphöra med att blicka tillbaka på det förflutna. Gud vill använda dig och mig i dag och ger oss en framtid och ett hopp.

Lördag
Lördagen dominerades av seminarier. Fem olika seminarier hölls i vardera två arbetspass.
Hoppet - Vic Poke
Profetiskt - Bertil Olsson
Själavård - Kjell-Göran Westerberg
Tonårsseminarium - André Malmén
Workshop för barn - Helena Andersson

Innehållet i seminarierna var gedigen och djupgående undervisning i respektive ämnen.
Inte ens en knapphål skulle falla ljudlöst till golvet då femton tonåringar lyssnade till André Malméns undervisning om Guds kärlek. Han berättade bland annat om den unge munken som cirka år 450 e.Kr. fick gladiatorspelen i Rom att upphöra. Den unge munken blev så upprörd över de blodiga spelen och på det myckna dödandet, så han trängde sig ner på arenan och utropade, - Har då Kristus förgäves gett sitt liv och sitt blod för oss?, strax efter blev munken dödad. Han var villig att gå ända in i döden för Guds kärlek.

I kvällens möte talade Kristina Frisk om hoppets Gud som själens ankare. Han sviker aldrig sina löften och vi kan tryggt lita på det. Vad kommer att hända i Haparanda-Torneå. Ett gränsprojekt i riktning starta en ny kår är i ett förberedande stadie och mycket förbön från alla behövs, berättade kårledaren i Luleå.

Christoffer Paulsson kommer att vara en av de svenska delegaterna vid World Youth Convention i Stockholm nästa sommar och han informerade om WYC tillsammans med Anne-Lie Marthinussen. Många funktionärer behövs till detta evenemang och du kan anmäla dig till Theres Frisk.

Ett kulturellt kafé avslutade dagen, med medlemmar och unga från Skelleftehamn som kommer från Etiopien och Kongo bland annat.
De bjöd på inspirerande sång och dans, där inte många kunde låta bli att svänga på kroppen till deras hängivna sånger. Familjen Paulsson sjöng och berättade om inspirerande upplevelser.

Söndag
Pingstkyrkan i Skellefteå hade upplåtit sina generösa lokaliteter till Frälsningsarméns samlingsdagar. Salen i den stora kyrkan var välfylld vid söndagens avslutningsgudstjänst. Skelleftehamns musikkår spelade lovsångsmelodier som drog oss in i Guds närhet.

Kyrkorummet var också fyllt av en förväntan efter ett Guds vidrörande när utvecklingschefen Sonja Blomberg gav ut den första sången, -Helig, Helig, Helig är vår Gud allsmäktig.

Kristoffer Paulsson tog oss med i lovsång genom bland annat en bön med sin egen text o musik. Den handlar om att Gud ska låta min tro få bli konkret. Det var en ny och innerlig lovsångsbön.
Thomas Andersson vittnade om sitt arbete i Nacksta Sundsvall. Han berättade om hur många människor där lever i hopplöshet och hur Frälsningsarmén får vara medel till att skänka hopp för framtiden. - Vi får bära hoppet åter till den som inte kan hoppas, sade Thomas.
Matz Mjörnheim från Klippangården Sundsvall, vittnade om hur det är att arbeta med missbrukare, om vikten av att bemöta även den som luktar illa och är utslagen med respekt, om att arbeta i Hopp&Nåd - branschen. - Vår uppgift är att skapa en ny valuta som innehåller nåd, kärlek, upprättelse och en möjlighet att förändra sitt liv, vittnade Matz.
Johanna och Anders Fryk sjöng en duettsång där de själva skrivit text o musik. Innerligt och stämningsfullt och med öppna hjärtan sjöng de om att - Vi kan hoppas på den...Guds nåd.
"Håll mitt hjärta - håll min själ. Ta mina händer och gör mig hel, ta mitt hjärta, ta min själ..."Björn Skifs välkända sång sjöngs innerligt och bedjande av Anne-Lie Marthinussen.

Kommendören predikade över Jer.29:11 ....om Guds planer för våra liv och att han har gett oss en framtid och ett hopp. I avslutningen upprättades fem bönestationer och många människor valde att gå fram och be - framför korset, där vi kan kasta av oss all vår börda och få förlåtelse för det som ligger bakom- vid stenen, där vi kan be om förnyelse, vänta in Gud och få nya krafter/vingfjädrar som örnarna/- vid fanorna, kan vi be om att Gud sänder ut oss i samhället för att göra Guds gärningar- vid ett notställ, kan vi be om att Gud ska få helga de gåvor som vi fått av honom, var och en med sina egna talanger och gåvor- vid stolen, kan vi lägga ner de tunga bördor som en ansvarsfull tjänst och uppdrag kan innebära, samt be om villighet till förnyat uppdrag.

Guds Ande var tydligt närvarande vid de olika samlingarna under dessa dagar och många uttryckte glädje och tacksamhet till Gud för de välsignelser som han gav denna helg.

Ny tankesmedja lyfter familjen

Från Världen idag:
"Sverige får en ny tankesmedja som fokuserar på frågor kring barn, familj och skola.
- Betydelsen av nära relationer har glömts bort i Sverige, säger Jonas Himmelstrand, initiativtagare till tankesmedjan Mireja.
Mireja kommer att ifrågasätta en del vanliga förklaringar till problemen i svensk skola.- Bristerna i skolan beror inte på för lite eller för dålig pedagogik. De kan lika mycket bero på elevernas brist på fungerande vuxenrelationer. Det finns en enorm potential i goda relationer, men detta är nästan helt bortglömt, anser Jonas Himmelstrand, till yrket författare och ledarskapskonsult."


Läs mer>>

Läs också på Mirejas hemsida>>

2009-10-03

Ett nytt radarpar som det glöder om

Från Dagen:
Per-Erik och Hallin och Samuel Ljungblahd är odiskutabelt bland det bästa Sverige har att erbjuda av gospel- och soulmusiker. Nu har de tillsammans funnit energi och inspiration som fått musiken att glöda. Helt säkert kommer deras tre konserter i helgen att bli något alldeles extra.

Läs mer i Dagen>>

2009-10-02

Andens dop är en kraft

Ulf Ekman skriver i Världen idag:
Det talas inte så mycket om andedopet i dag. Det skulle behövas. Under 1900-talet var andedopsväckelsen, den pingstkarismatiska erfarenheten, något oerhört explosivt och så är det än. Över hela världen sker en tillväxt av församlingar som fått uppleva vad Andens dop har betytt för dem. Detta gäller både nya församlingar och historiska samfund.
...........
Det har alltid stått en strid kring kristendomens övernaturliga natur. Under och tecken irriterar det rationalistiska sinnet. Men den kristna tron är inte bara en ideologi, en social gemenskap eller ett aktivistiskt program. Det är att ha del i Kristi eget liv. Anden, som bor i oss, för oss ut i det liv som beskrivs i Bibeln, där Jesu karaktärsegenskaper och förmågor blir synliga genom Kristi kropp. Risken finns alltid att vi drar oss bort från det övernaturliga och håller oss innanför båtens reling, det inomvärldsligt förnuftiga, i stället för att gå ut på vattnet till Jesus och möta honom där.


Läs mer>>

2009-10-01

En politiskt korrekt gud är inte Gud

Birger Schlaug skriver i Dagen om Gud, politik och kyrkan. Här följer några utdrag:
En kyrka som anpassar sina grundläggande teser efter politiska vindar känns mycket trevlig, men alls inte trovärdig. Jag tror, att om det finns en Gud, så inte anpassar han sig till det som för tillfället uppfattas som politiskt korrekt.
.................
Tanken att en kyrka ska vara en demokratisk församling är i sig fylld av motsägelser. En kyrka baserad på en helig urkund, som man utgår från bär på Guds ord, är rimligen auktoritär i den bemärkelsen att det är Guds ord som gäller. Inte folkflertalets. Det är således Bibeln som utgör grunden för vad kyrkan ska tycka och tänka, inte socialdemokraternas partikongress.
En kyrka som anpassar sina grundläggande teser efter politiska vindar känns mycket trevlig, men alls inte trovärdig. Jag tror, att om det finns en Gud, så inte anpassar han sig till det som för tillfället uppfattas som politiskt korrekt.
.................
En Gud som håller upp fingret och ser vart det blåser är inte mycket till Gud. En kyrka som gör samma sak, är inte mycket till kyrka. Även om jag och mängder med andra tycker att det är trevligt, gott och klokt.
...................
Ska man tro på en Gud och på en skrift man anser är helig, då ska man också göra det. Allt annat blir fånigt. Hur trevligt, demokratiskt och mysigt vi än kan tycka att det är. Men religion är religion, filosofi är filosofi och politik är politik.Om en kyrkas uppfattningar först har malts genom den kvarn där bara det som är politiskt korrekt, och som går under benämningen "modernt", kommer ut känns det mest som en förening vilken som helst. Det har också ett värde. Men det har nog inget med Gud att göra.


Läs mer>>