2010-04-30

Liberalpsykologiens teologi

Från Kyrka och folk:
"..Den extrema form av liberalteologi som vi nu möter bl a i budskap från Kyrkans hus har som mål att utplåna varje spänning mellan kyrkans tro och bekännelse och folkets uppfattning om vad som är rimligt gott. Varje spänning här skulle vara ett hot mot folkkyrkans princip, menar man. Att man istället hamnar i oöverbryggliga spänningar till kyrkans egen historia, till bibeltroende kristna i Sverige och i världen i stort, tycks inte alls bekymra så länge man har ett spänningsfritt förhållande till samhällseliten inom media, kultur och vetenskap. Det här sättet att tänka teologiskt har fått namnet liberalt. Men det liberala samhället är ju format inte för nationer där alla tänker och lever lika utan tvärtom för nationer där olika etniska grupper och mer eller mindre färgstarka samfund och rörelser lever sida vid sida i frihet och integritet.
Just för att det förväntas finnas olika åsikter och tankar har grundlagar om åsiktsfrihet och tryckfrihet vuxit fram ur den liberala traditionen. Men den strävan efter enhetlighet och uniformitet på livsåskådningens område som tycks vara den nya folkkyrkteologins agenda har inget med liberalism att göra. Den kännetecknas istället av en psykologisk omognad som ger en rädsla för det annorlunda och det mångskiftande, i det inre och i det yttre, som har präglat extremistiska samhällsbyggen, så som de fascistiska och kommunistiska. Den drivs av samma intresse som dessa att ställa en synkroniserad kyrka i maktens tjänst."

Valborgsfirandets baksida

Elisabeth Sandlund skriver i Dagen:
"Att motverka att unga dricker sig berusade på Valborg är en angelägenhet för varje vuxen.
En undersökning som försäkringsbolaget If gjort på en nätplats bland ungdomar som är 15-18 år visar att nästan hälften av pojkarna och mer än var tredje flicka planerar att dricka sig berusad på valborgsmässafton. Även om resultatet inte är statistiskt rättvisande pekar det på en oroväckande tendens, som också bekräftas i andra undersökningar."

Svenska kyrkan utmanas att återevangelisera Sverige

Från Världen idag:"Starta en ny era av mission i Sverige. Den uppmaningen riktar nu Kyrklig samling till landets församlingar inom Svenska kyrkan.

Bakgrunden är medlemsflykt och ett allt lägre deltagande i kyrkans gudstjänster.
De senaste tio åren har mer än en halv miljon vuxna lämnat Svenska kyrkan och endast en procent av befolkningen deltar nu i kyrkans söndagsgudstjänster.
..........

I appellen hänvisar man bland annat till ”religionens återkomst” i Västerland och en tendens till ökad ”frimodig kristen närvaro” i svensk samhällsdebatt. Nu är det även dags för Svenska kyrkan att bejaka Guds kallelse till mission på hemmaplan, betonar Kyrklig samling.
-Missionsuppgiften i Sverige är större i dag än vad den varit sedan 1100-talet."

Min mor, pastorns, blogg

Från Emmanuel Karlstens blogg:
"Min mamma är pastor i Frälsningsarmén i Visby. Nej, inte pastor. Det sa jag mest för att ni skulle förstå. Inom Frälsningsarmén kallas det ”officer”. Utbildad till att leda andra.
Hon har sett mig vid datorn länge. Uppmuntrat och hejat. Kanske inte alltid förstått. Hon har läst min Dagenblogg länge. Uppmuntrat och hejat, kanske inte alltid förstått. Hon har hört mina historier om föreläsningar här och där. Om bloggandet som en del av en sociala revolution. Att dela och ge förståelse för en verksamhet, person. Och för att nå ut."

2010-04-29

Demokratin urholkas

Mats Tunehag skriver i Världen idag:
De flesta länder i världen har tämligen bra grundlagar, men andra lagar och förordningar samt gällande praxis förhindrar ibland det man stolt bekänner sig till i grundlagar. Det gäller ofta yttrandefrihet och religionsfrihet. De gamla kommunistländerna var typexempel på detta och i dag är det ofta muslimska länder, post-kommunistiska och kommunistiska länder som kör detta falskspel.

Det är givetvis tragiskt, men det är ännu mer tragiskt och skrämmande när gamla demokratier går åt detta håll. Englands Magna Charta från 1215 innehåller delar som inspirerat till dagens fri- och rättighetskataloger och FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna. Den amerikanska konstitutionen och inte minst det första tillägget är avgörande för religionsfriheten, mötesfriheten, yttrandefriheten och pressfriheten.

Exempel från USA och Storbritannien belyser hur demokratins byggstenar urholkas. Den 19 april startade förhandlingarna i USA:s högsta domstol om huruvida en kristen studentgrupp på University of California ska kunna kräva att studentgruppens ledning ska vara kristna och försöka leva enligt den världsvida kyrkans 2000-åriga tradition. (CLS v. Martinez, läs mer på www.advocatesinternational.org) Homosexuella grupper menar att det är diskriminerande och alltså ska gruppen förbjudas. Eller så måste den kristna gruppen anta ateister, praktiserande homosexuella, buddister – ja alla

2010-04-28

Cleggs ateism bleknar inför valet

Från Kyrkans tidning:
"Nick Clegg, de engelska liberaldemokraternas nye framgångsrike ledare, har fått på problem på grund av sin tidigare uttalade ateism.
Det var lite före jul år 2007 som Clegg i en radiointervju svarade nej på om han tror på Gud, avslöjar tidningen Vårt Land.
Nejet refererades sedan i The Times och Clegg förklarade kort därefter att han i själva verket var agnostiker, men att hans barn skulle uppfostras i den katolska tron, eftersom hans spanskfödda fru är katolik I takt med att den engelska valdagen rycker närmare och Cleggs popularitet växer blir Cleggs ateism allt mer diffus. Och elaka bloggare skriver nu att Clegg upptäckt religionens betydelse för valet."

2010-04-26

Medvind för kristen opinion

Från Världen idag:
"Att driva kristna frågor är i dag lättare än för några år sedan.
I allt flera svenska opinionsfora förs religiösa synpunkter fram. Tack vare internet mister opinionens dörrvakter sin makt. Seriösa försök att nå ut med livsåskådningsfrågor görs. Men det gäller att inse hur svenska debattarenor kan användas."

Celibatet är inte del av katolska kyrkans lära

Yvonne Maria Werner skriver i Svenska Dagbladet:
"De protestantiska kyrkorna och kyrkorna i öst tillåter och i vissa fall uppmuntrar att präster ingår äktenskap. Att den katolska kyrkan håller fast i celibatet beror inte på läran utan har en disciplinär funktion."

Moral med eller utan Gud?

Från SEA:s hemsida: "För en tid sedan anordnade Humanisterna en debatt om moralens grund. Jerker Karlsson (f.d. kristen och teolog samt medlem i Humanisterna) och Mats Selander (f.d. ateist, nu lärare på CredoAkademin) diskuterar moral i en teistisk eller ateistisk värld. Nu finns debatten att se på Humanisternas hemsida. Vill Du få goda argument för en kristen världsbild är debatten väl investerad tid."
Moral med eller utan Gud?

2010-04-25

Kan religion vara till hjälp vid krishantering?

Från Claphaminstitutets hemsida (även publicerat i Skånska Dagbladet)
"De flesta människor möter en eller annan kris under sitt liv. Det kan gälla en trafikolycka, en livshotande sjukdom, en allvarlig brand. I sådana livshotande situationer brukar de flesta människor be till Gud eller hoppas på hjälp ”från ovan”. De som gör så behöver inte ens vara religiösa i någon traditionell mening . Snarare är det en spontan existentiell åtgärd utan någon föregående reflektion. Men vad händer när den akuta krisen är över? Fortsätter man att dra nytta av religionen eller blir den irrelevant?"

Varje liv är ett liv värt att skydda

Tomas Seidal skriver i Dagen:"Människolivet blir inte mindre skyddsvärt för att befruktningen inte sker på ett ögonblick, utan är en process. En abort måste ses som ett misslyckande, oavsett om den är legal eller illegal."

Ockupationen av Gaza måste upphöra

Siewert Öholm skriver i Världen idag:Gaza är ockuperat. Av terrorstämplade Hamas. Inte av Israel. Inte av Egypten. Möjligen i praktiken av den islamiska diktaturen Iran. I varje fall om man skall se till var vapen och pengar kommer i från för att fortsätta att terrorisera både sitt eget folk och sin granne Israel.
Fredsprocessen i Mellanöstern kan bara gå baklänges om inte omvärlden inser att det stora hindret för att ens kunna föra samtal om fred är Hamas. En liten ljuspunkt kom i måndags när Vita husets stabschef, Rahm Emanuel, avslöjade en svag förståelse för att inte bara tvinga en part till eftergifter, eller framtvinga en amerikansk fredsplan. ”Det är inte tid för sådana utspel nu”, sa Emanuel. Troligen tänkte han just på Hamas som sabotören i fredsprocessen.

Undanflykter hjälper ingen

Ulla Gudmonsson skriver i Kyrkans Tidning:Det var jättebetydelsefullt. Då tvingades kyrkan fundera över sin egen identitet. Plötsligt var inget givet längre och kyrkan får stå nere på plan tillsammans med alla andra och försöka motivera sig inför alla på läktarna.”
Det som Christina Odenberg, biskop emerita i Svenska kyrkan, talar om är skiljandet av vår kyrka från staten. Men det skulle kunna vara en beskrivning av katolska kyrkan i de länder som nu skakas av pedofilskandaler.
Kyrkor har ett ben på jorden och ett i evigheten. Det finns en frestelse för Guds ställföreträdare att sätta likhetstecken mellan lydnad mot dem och lydnad mot Honom. ”Makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut”, skrev Lord Acton.
Pedofili är inte bara ett problem i katolska kyrkan. Det är vanligast i familjer. Men när en kyrka, som har anspråk på att stå för etik och moral, som vill att föräldrar ska anförtro den sina barn, döljer pedofilbrott då blir kritiken med all rätt förödande.

Ett tiotal hemlösa i behov av härbärge

Sundsvalls Tidning skriver om Klippangården:
"Natthärbärget Klippangården har sex platser.
Just nu finns ett tiotal hemlösa i Sundsvall som utnyttjar härbärget från och till, enligt chefen Matz Mjörnheim.
RelateratKlippangården på Fredsgatan drivs av Frälsningsarmén och har kommunens uppdrag att erbjuda akuta övernattningsplatser till dem som annars skulle få sova på gatan.
– Vi har fyra platser för män och två platser för kvinnor. Men oftast är det inte fullt. Förra året hade vi i genomsnitt en beläggning på 65 procent, säger Matz Mjörnheim."

Lämna eller stanna kvar?

Hakon Långström skriver i Hemmets Vän:

"Jesu trogna vänner sörjer när det i deras kyrka, samfund eller församling sker sådant som de finner vara emot Guds ord. Då kommer frågan: ska jag lämna eller stanna kvar? Frågan är smärtsam och har inget enkelt svar. Den gäller inte bara medlemmar i någon viss kyrka utan kan uppstå i flera kyrkosamfund. Den är inte heller ny, vi ser i kyrkohistorien hur den ställts om och om igen.

Ofta betyder det egna kyrkosamfundet mycket för en Jesu vän. Där har hon varit hemma, där finns vänner. Även om vår tids ekumenik på ett tydligare sätt visat att vänskapen mellan Jesu vänner inte känner kyrko- och samfundsgränser så betyder det egna mycket. Därför är frågan smärtsam.
Trots att det var den högsta ledningen för Jerusalems tempel, översteprästerna, som var ansvariga för att Jesus avrättats, övergav inte de första lärjungarna templet utan samlades där. De övergav inte heller synagogan. Paulus gick, när han kom till en ny stad, först till synagogan. Det var inte förrän de blev utkastade från synagogan Jesu vänner övergav den. Jerusalems tempel raserades som Jesus förutsagt."

Vi är inte fullkomliga

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän: "En orsak till djupa besvikelser inom kyrkornas värld är då människor som beskriver sig själva som kristna med andliga erfarenheter och kunskap i Bibeln, ändå avslöjas med moraliska brister. Kanske har man haft en kristen ledare som förebild och litat på den här personen. I stället är det alltså en motsägelsefull och trasig karaktär. Hur hanterar man det?

En gammal ”klyscha” var förr att säga ungefär så här att även om du är besviken på människor, kan du ändå lita på Jesus. Det låter bra, men ger inget svar till den som tappat fotfästet i den kristna gemenskapen. Samtidigt är det sant att Jesus är trovärdig."

Frustrerad för Guds skull

Tomas Österberg skriver i Dagen:
"Likgiltigheten är den största faran när kristna församlingar behöver söka vägarna framåt.
Det är spännande att få följa olika kyrkors sökande efter vägar för att bli relevanta in i det svenska samhället 2010. Frustrationen över att kyrkbänkarna gapar tomma, eller över att deltagarna i gudstjänsterna blir allt äldre, rymmer mycket av kraft inför framtiden. Likgiltigheten är betydligt värre än när det bryter och bänder av ansträngningar för att gestalta det kristna livet så att grannar, vänner och arbetskamrater - eller den som helt saknar relation till någon kristen - skulle kunna känna attraktionskraften. Vi talar om ett liv med Jesus i centrum som upprättar relationen till Gud, medmänniskorna och individen själv."

2010-04-23

Med Robert Tuftström på Haiti

Från www.fralsningsarmen.se:
"Major Robert Tuftström är i Haiti och arbetar som teamledare/instant commander vilket innebär att han har hela ansvaret för Frälsningsarméns hjälpinsatser där. Frälsningsarmén ansvarar bland annat för ett läger med 20.000 invånare som tvångsförflyttats på grund av återuppbyggnadsarbetet."Följ Roberts rapportering från Haiti: 
http://jarotu.blogspot.com/

2010-04-22

Oväntat starkt stöd för religionskunskapen

Från Dagen:
"En stor majoritet av svenskarna vill behålla religionsundervisningen i skolan. Det visar en stor studie, som bland annat undersökt vår syn på dödshjälp, homosexuella äktenskap och vinförsäljning på Ica."

2010-04-21

Samhället är i behov av rening

Bitte Assarmo skriver i Världen idag:
"Men det offentliga rummet i Sverige har blivit så demoraliserat under de senaste åren att det sällan höjs några röster mot denna form av dekadens. Faktum är att den inte ens tycks anses vara dekadent längre. Och när två syskon för en tid sedan dömdes för att ha haft sex med varandra höjdes röster mot den lag som förbjuder sex syskon emellan. Vuxna människor borde väl få göra vad de vill?
Nej. De borde de inte. Ett visst mått av moral är nödvändigt om samhället inte ska rasa samman. Det har Katolska kyrkan blivit varse, nu när pedofilskandalerna dras fram i ljuset. Och kanske borde man tänka till lite även i det sekulariserade Sverige. Det officiella budskapet om att sex alltid är av godo är inte särskilt lyckat. Det vet både de som råkat ut för perverterade celibatärer – och de som råkat ut för perverterade icke­celibatärer. Det är alltså inte bara Katolska kyrkans ledning som bör rannsaka sig själv. En rannsakning är högst nödvändig även i den sekulariserade svenska pressen, som låter sina egna fördomar mot en viss livsstil styra hela debatten."

Det bästa av två världar

Markus Birro skriver i Världen idag:
"Jag har min mormors gamla Bibel med mig överallt. Läser några sidor i den innan jag somnar varje kväll. Det är trygghet.
Men inte bara det. För mig är tron också en sorts revolt mot allt som förslavar mig, förslappar mig, stagnerar mig.
Jag vill inte det. Jag vill aldrig stå still. Jag vill vara i rörelse. Jag vill lära nya saker. Bibeln är en sorts kompass under huden, en guide i blodomloppet.
När man blir äldre är det så mycket som bara rullar på. Världen blir tusen dagar som bara kommer och går.
Mitt i den där striden, mitt i den där jakten efter status och kärlek, så är det viktigt att ibland bara se sekundvisaren darra till och stanna upp."

Teologi från Syd del 3: Allt ljus på ...?

Från Dagen: Hur ska kyrkan i Sverige ha det framöver? Är det du och jag, eller är det VI?
"I vår del av världen är det JAG som gäller. Vi är individualister. Men kyrkans grundidé är gemenskap. Paulus säger att de troende är lemmar i Kristi kropp, till tjänst för varandra.

De troende på södra halvklotet är bättre på gemenskap än vi. Och det är hos dem kyrkan växer. Kan det ha ett samband? Kan vi i så fall ha något att lära av våra syskon i Syd?"

Teologi från syd, del 2: Ser du ängeln?

Från Dagen: Om vad kyrkan i vår del av världen kan ha missförstått
"Vi ser ofta det vi har vant oss att se. Så i samma mån som de protestantiska kyrkorna i Väst ersätter trons mysterium med rationellt tänkande så kan de få svårt att se andliga verkligheter. De diskuterar församlingsväxt med företagsspråk, som om det gällde att värva nya kunder.

Nu ställer teologer i Syd frågan om inte den kristna tron har tagit lika stor skada av att blandas ihop med rationalitet och konsumism som med förfäderstro och andedyrkan. Tänk om svenska kristna lever med en sorts blandreligion?"

Är det Gud som talar från Island?

Från Barnabasbloggen:
"Det är förbluffande hur många som talar om Gud i dessa dagar. Vulkanutbrottet på Island väcker existentiella frågor. Jag har hört det flera gånger i radio under helgen, bl.a. i Spanarna och i Godmorgon världen. Halvt på allvar, halvt på skämt (lite svårt att avgöra vilket ibland) sa en av de medverkande i Spanarna: "Det är någon som vill säga något."

Är det Gud som talar från Island?"

28 000 stöder kristet manifest

Kyrkans tidning skriver:
"Trettio kristna ledare i England har gjort ett gemensamt manifest, Westminster 2010: Declaration of Christian Conscience. De kräver respekt för rätten att få uttrycka och leva efter den kristna tron.

Försvar för det ofödda livet, bevarandet av äktenskapet mellan man och kvinna och religionsfrihet är några av de frågor de kristna ledarna vill diskutera och lyfta fram inför den engelska valrörelsen."

2010-04-20

Unga tilltalas av radikalitet

Victor Z Hahn skriver i Världen idag:
"Bland unga dominerar två lika oattraktiva och ofördelaktiga bilder av kyrkan: Å ena sidan mediebilden av kyrkan som en ultrareaktionär, sekteristisk rörelse. Hit hör inte Jonas Gardell. Han är maskot för motsatsen: bilden av kyrkan som en vänsterorienterad välgörenhetsorganisation där självömkan blivit norm och svaghet upphöjts till ideal: där kyrkobyggnaden är en kriscentral dit man går när man känner sig lite deppig eller behöver gråta ut. Aldrig annars. Prästen är inte längre en auktoritet utan någon som man pratar med om man inte har råd med en psykolog. Inte undra på att så många unga avfärdar kristendom som en krisdiagnos!

Gardells avsikter må vara goda. Kanske hoppas han genom sitt program kunna ge kristendomen en cool image. Men i bästa fall är detta överflödigt, i värsta fall kontraproduktivt. Varför? Jo, unga tilltalas av genuin radikalitet och äkta modernitet. Och i den kristna tron finns redan en inneboende och tidlös radikalitet som inte behöver förändras, än mindre förvrängas eller förnekas, för att beröra och tilltala människor, inklusive unga. Det Gardell och hans gelikar åstadkommer är en revidering av allt radikalt. Effekten blir att budskapet framstår som inställsamt, intetsägande och ointressant. För hur spännande är det egentligen att vara kristen om tron är så urvattnad att blodet på korset verkar rosa?"

2010-04-19

Kan man vara kristen och leva i sambo?

Stefan Swärd skriver i sin blogg:
"En klassisk tes i kristendomen är att sex är en gåva från Gud, men gåvan är så viktig och fin, så den ska utövas inom ramen för ett äktenskap. I nya testamentet var det tydliga gränsdragningar mellan att vara gift eller inte. Det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär, skriver Paulus i 1 Kor 7, det är uppenbart att han menar att sexualiteten ska utövas inom ett äktenskap. Det var tydligen också ganska uppenbart om man var gift eller inte. Bibeln talar om bröllop, gifta sig, uppenbart fanns det en tydlig gränsdragning, att vara gift eller inte. Jesus hänvisar till skapelseberättelsen när han talar om äktenskapet. Ett av budorden var att inte begå äktenskapsbrott, det förutsätter att det är tydligt definierat vem som är gift eller inte.

Det jag reagerar på är den glidning som sker inom kyrkan i Sverige i samlevnadsfrågor utan att man öppet deklarerar detta. På femtiotalet hade det blivit skandal om en präst bodde sambo. Och på sjuttiotalet hade det var otänktbart för en frikyrkopastor.....
....I dagens församlingar möter vi och får ta emot många människor som inte har någon kristen bakgrund, och som saknar kunskap i kristet tänkande på detta område. Jag har varit pastor i Stockholm i 20 år och har under denna tid fått vägleda många par in i ett äktenskap. Jag är förvånad över hur snabbt de som nyligen blivit kristna och som helt saknar kristen bakgrund, hur snabbt de snappar upp och förstår det kristna tänkandet på detta område. Det är dock tragiskt när pastorer abdikerar från sitt ansvar och inte ger tydlig vägledning på samlevnadens område. En kristen församling behöver tydliga normer på samlevnadens område, normer som tydligt behöver kommuniceras och motiveras utifrån Bibeln. Framförallt behöver man ge vägledning om hur man faktiskt kan leva efter Bibelns undervisning. Det går ju inte automatiskt."

"Vi har fått rejäla bönesvar"

Från Hemmets Vän:
"Varje måndag morgon klockan sex i snart 20 år har de samlats på Ramberget på Hisingen för att be för Göteborg och västra Sverige. Oavsett väder. Flera har till och med köpt överlevnadsoveraller för att klara de kal­laste vinterdagarna då de tar sig upp längs slingriga oplogade gångvägar på utsiktsberget med utsikt över både staden, hamnen, Volvo-industrierna och ut mot havet.

– Bönen här är något som Herren initierat och det vill jag hålla fast vid, säger Daniel Wahlström."

Kulturdebatt med kristna förtecken

Från Hemmets Vän:
"Det händer något nytt i kulturdebatten i Sverige. Under många år har den kristna tron marginaliserats och tryckts undan av 40-talister med en medveten, politisk agenda.

Humanisterna med Christer Sturmark i spetsen är också ute efter att jaga bort kristen tro från det offentliga rummet och förpassa den till den privata sfären och till kyrkornas interna angelägenheter. Ett initiativ utifrån kristna värderingar måste få höras, Jesus måste ut på samhällets torg igen, vi måste påverka det allmänna kulturklimatet.

Den som påstår detta är Tuve Skånberg, grundare och direktor för Claphaminstitutet. Efter 15 år i Sveriges Riksdag som riksdagsman för KD tog han ett initiativ till bildandet av detta institut.

– Jag upptäckte att det finns ett vakuum mellan den politiska sfären och trons område. Kyrkornas värld täcks av de kristna tidningarna och politikens värld speglas i dagspress och annat, men hur skall kristna värderingar nå fram i det offentliga rummet? Hur överlappar vi den klyfta som finns där? Skall humanisterna vara den enda grupp som skall ha tillgång till torget?"

2010-04-18

Luther, makten och Israels folk

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän:
"Martin Luther försvarade judarna i Tyskland inför dem som förföljde dem, diskriminerade dem och förbjöd dem att utöva vissa yrken. Martin Luther angriper dem som förföljer judarna ”med våld och sprida lögner, såsom att de måste dricka kristet blod för att icke stinka, eller alla möjliga rövarhistorier, så att man betraktar dem som hundar”.
Tjugo år senare, 1543, då vill Martin Luther ha politisk makt för sin protestantiska kyrka. Nu vänder han sig mot judarna och uppmanar till att ”bränna deras synagogor och bostadshus, beslagtaga deras bönböcker och Talmud, vid dödsstraff förbjuda rabbinerna att undervisa, upphäva deras lejd, hysa dem i stall eller skjul liksom zigenarna, om inte allt detta skulle hjälpa, fördriva dem”. Luther uppmanar till att beröva judarna alla mänskliga rättigheter och blir nu värre än någon annan i historien att sprida förtal.

År 2010 finns nya exempel på hur företrädare för den lutherska kyrkan attackerar det judiska folket och vill ifrågasätta deras historiska rätt till Jerusalem som Israels huvudstad och landets gränser som givits dem av både Guds Ord och efterföljande politiska beslut av en då enad världsopinion under 1900-talets början.
Jag skäms över kyrkohistoriens upprepade angrepp mot det judiska folket, men är stolt över frikyrkorörelsernas kamp för andlig frihet och respekt för alla människors lika värde. Vi har nu ett historiskt ansvar!"

Expertpanel om ungas psykiska ohälsa

Från Världen idag:"Nedstämdhet och oro bland ungdomar har ökat kraftigt från 1980-talet till mitten på 2000-talet.Det fastslog en tvärvetenskaplig panel vid en konferens på Kungliga Vetenskapsakademien.
......
- Det är anmärkningsvärt att unga inte följer den drastiska minskning i självmordsfrekvens som syns i alla andra åldersgrupper, skriver panelen i uttalandet som vid sidan av Kungliga vetenskapsakademiens systematiska litteraturöversikt även baserar sitt uttalande på expertföredrag och kommentarer från åhörare under konferensen."

2010-04-16

Privatkristna amerikaner bibeltrogna

Dagen skriver:
"Tre av fem amerikaner som inte går i kyrkan beskriver sig ändå som kristna, och majoriteten av dessa "privatkristna" håller fast vid en klassisk syn på Bibeln, enligt en undersökning.
"Baserat på tidigare studier av dem som undviker kristna kyrkor är en av de viktigaste orsakerna smärtsamma upplevelser från en lokal kyrkokontext", skriver organisationen, som menar att 4 av 10 amerikaner som inte går i kyrkan gör det på grund av att de behandlats illa av andra kristna.


Har en kristen tro
Att så många utanför kyrkan ändå säger sig ha en kristen tro är ett resultat som The Barna Group tror kommer som en stor överraskning för många. I sin undersökning kom de fram till att 61 procent (eller tre av fem) av de amerikaner som inte går till kyrkan ändå säger sig vara kristna. Majoriteten av dessa privatkristna, 68 procent, säger sig ha en biblisk syn på Gud, vilket innebär att Gud ses som allsmäktig, som skapare och upprätthållare av universum. 18 procent såg sig som pånyttfödda kristna, men enbart 15 procent påstod att deras religiösa övertygelse spelade en viktig roll i deras liv."

2010-04-15

Teologin har bytt riktning

Dagen har en artikelserie om vad vi kan lära från kyrkorna i syd. Här ett citat från del 1 i serien:
"- Vi gör som Jesus. Han botade - vi botar. Han drev ut onda andar - vi driver ut onda andar, säger etiopiska kristna.
De missionerande kyrkorna i Europa var alltså angelägna om att översätta Bibeln till målgruppernas språk. Men när nu dessa kyrkor i vår tid tolkar bibelordet på liknande sätt som missionärerna, så finner de till sin förvåning att de som gav dem Boken inte alltid vill lyssna till den längre.
Många teologer från Syd menar att den historiskt-kritiska tolkningsmodellen som blivit norm i Väst tar död på dynamiken i texterna. Tanken är enkelt uttryckt att bibeltexterna ska läsas utifrån vanliga vetenskapliga principer. Läsningen kan inte utgå från Guds existens, eftersom det som ska bevisas inte får förutsättas. Texterna blir lästa, men de förblir stumma, menar kritikerna."

2010-04-14

En av fyra tyskar villiga operera in chip i huden

Dagen skriver: Var fjärde tysk är villig att operera in ett chip i huden om det ger någon fördel. Det framkom vid en frågerunda på high-tech mässan CeBit i Hannoner i början av mars.
När företagsnätverket Bitcom gjorde en rundfrågning på hightech-mässan häpnade till och med branschfolket över villigheten att operera in chip om det kan ge fördelar. Det kunde handla om så banala saker som att inköp eller säkerhetskontroller ska gå snabbare.

2010-04-13

Jesusmanifestation med lovsångståg och förortsevangelisation

Dagen skriver: Förberedelserna för Jesusmanifestationen den 22 maj är i full gång. Programmet kommer att innehålla vittnesbörd och rapporter från landskapsresan som föregått manifestationen.

Församlingar som växer

I västvärlden fokuserar vi mycket på församlingstillväxt - och våra församlingar blir allt mindre. I stora delar av södra halvklotet talar man inte så mycket om församlingstillväxt. Man upplever det i verkligheten.
Kanske borde vi fråga oss oftare vad de gör för att uppnå växande församlingar? Kanske har vi något att lära av dessa församlingar?

Dessa frågor ställer Andreas Dagernäs i en debattartikel i Dagen. Han skriver:
"Man lägger krutet på evangelisationen. Kyrkans huvuduppdrag är att predika evangeliet för sin omgivning, därför spenderar man mest av sin tid, ork och sina resurser på evangelisation. Ett exempel: I en av utposterna, Mambo Hela, en mil härifrån, har man sedan en tid tillbaka bestämt sig för att efter gudstjänsten äta mat tillsammans och sedan gå ut och vittna från hus till hus. Varje söndag, varje kristen. Resultatet har inte låtit vänta på sig: I år har medlemsantalet ökat med 20 procent.

I detta finns ett tydligt drag av lydnad. Kallar Gud så är man beredd att lyda. Många är villiga att bryta upp och flytta till ganska avlägsna delar av landet som ännu är onådda.

Man har fokus på de onådda. Man lever med perspektivet att de som inte har tagit emot Jesus som frälsare kommer att gå evigt förlorade. Därför är kyrkans uppdrag angeläget."

2010-04-12

Kyrkor som gör våld på kärleksbudskapet

Ebbe Larsson skriver i Världen idag:
"Vart är Norrmalmskyrkan och Centrumkyrkan Farsta på väg?
Båda dessa kyrkor tillhör Svenska baptistsamfundet, en rörelse som har vanor att hålla sig till Bibeln. Baptistpastorerna blev förföljda och fängslade på grund av att de stod fast vid att det står skrivet, att man måste först omvända sig till Gud och från synden, och sedan döpa sig som troende. De kallades ”läsare”, därför att de var insatta i Bibelns lära."

2010-04-11

”Min Gud dras i smutsen av präster och biskopar”

Marcus Birro skriver i Dagens Nyheter:
"Jag är katolik. Fortfarande stolt sådan. Jag älskar den hjärtliga moralism som katolicismen är en del av. Jag älskar tydliga rättesnören.
Det brott som katolska kyrkan gjort sig skyldig till balanserar på gränsen till vad man kan förlåta. Och förlåtelsen är kärnan i den katolska tron. Alltså är det hela fundamentet som nu skälver."

2010-04-10

Det är dags att glömma Sturmarks resonemang

Från Svenska Evangeliska Alliansens hemsida:
"De organiserade ateisterna framhäver ofta förnuft och vetenskap som viktiga redskap i sökandet efter sanning. Som kristen kan jag bara instämma. Förnuftet har vi fått av Gud och det ska vi använda så väl vi kan. Vetenskapen, det vill säga ett systematiskt inhämtande av kunskap om världen vi lever vi i, är ur kristet perspektiv ett direkt gensvar på Guds kallelse till människan att lägga jorden under sig och råda över den.


Det jag däremot inte förstår är ateisternas naiva synsätt på vad vetenskap är och vad för slags kunskap den kan ge oss."

Dödshjälp hör inte hemma i vårt samhälle

Anna-Karin Klomp och Mikael Oscarsson skriver i Världen idag:"Dödshjälp är förbjudet i Sverige i dag och så vill vi att det ska förbli. För detta finns det flera skäl.
För det första: dödshjälp är inte bara förbjudet. Vår lagstiftning ger dessutom sjukvården rätt att tvångsvårda en person som man misstänker vill ta sitt liv. Om dödshjälp tillåts för fysiska sjukdomar, blir då inte följden att självmord kommer att accepteras även för psykiska sjukdomar? Det går inte att dra någon skarp linje mellan kroppslig och psykisk sjukdom. Många äldre eller svårt sjuka som önskar dö är faktiskt deprimerade, och med rätt behandling vill de leva vidare."

Granska SD, Katolska kyrkan – och islam

Mats Tunehag skriver i Världen idag:"Religionsfrihet innebär att man får tro på olika gudar, läror och idéer. Men i den sekulariserade västvärlden säger man ogenomtänkt att alla religioner är lika och ska bara accepteras. Men alla religioner är inte lika, lika lite som alla politiska ideologier och partier är lika.Politisk frihet innebär att man får tro på Marx, propagera för nyliberala idéer, kämpa för dödshjälp eller demonstrera för stopp för invandring. Men få skulle väl någonsin hävda att man inte ska granska eller kritisera innehållet i olika partiprogram. Det är en självklarhet på fikarummet, i media och i riksdag.


Det borde vara lika självklart att få ifrågasätta och diskutera innehållet i olika religioner och vad de leder till. Man kan studera vad exempelvis kommunism omsatt i praktiken har lett till. Man kan även se vad islam betyder för människor och samhällen där religionen har ett avgörande inflytande på lagstiftning och mänskliga relationer. Det finns samband mellan politiska ideologier och religiös tro och vad för slags samhälle som skapas."

Gudstjänst från Frälsningsarmén, Uppsala

Från svt.se:
I den fjärde och sista Gudstjänsten från Frälsningsarmén i Uppsala får ni höra musikkåren och församlingens körer rada upp ett pärlband av kända sånger. Anna-Lena Hjerpe leder oss genom Gudstjänsten och Monika Björk predikar.

SVT2 söndag 11 april 2010 kl 10.00

Välsignad mark på Sundsgården

Världen idag skriver om Frälsningsarméns skolhem Sundsgården:
"Många barn på behandlingshem får inte den skol­undervisning de har rätt till. Det slår Skol­inspek­tionen larm om i en ny rapport. Men det finns goda undantag – ett av dem är Sundsgården utanför Stockholm som drivs av Frälsningsarmén.

När Världen idag passerat Drottning­holms slott och en rad broar börjar vi närma oss Svartsjö och Sundsgårdens skola och behandlingshem.
Vi kör förbi Frälsis-skylten som talar om att det är privat område. Snart kommer ett myller av hus i olika färger.
– Välkommen till Sunds­gården, säger föreståndaren Britt-Marie Rossiter när Världen idag möter henne på parkeringsplatsen.

Vi är framme på ett av undantagen bland de så kritiserade svenska behandlingshemmen. För statistiken säger att pojkarna som placeras här – lyckas."

Läs mer om Sundsgården på Sundsgårdens hemsida.

2010-04-08

Vilka normer har ateismen?

Tuve Skånberg skriver i Världen idag:
I den linjeartikel som blev upptakten till ateisternas intresse­förening Humanisterna, hävdade Christer Sturmark: ”Vi måste ifrågasätta religionens existensberättigande som normgivare i ett modernt samhälle” (SvD 04-06-21). Att Sturmark har ambitionen att förverkliga sin och ateisternas agenda i svensk rikspolitik syns av att han kandiderar på Folkpartiets riksdagslista för Stockholms län, tillsammans med partiledaren Jan Björklund.

Har då den kristna tron ett existensberättigande som normgivare, inte bara för enskilda troende utan för ett helt samhälle? Ja, varifrån skulle vi annars ha fått och få själva de grundvärderingar som vårt samhälle vilar på? I tusen år har den kristna etiken format vårt rättsmedvetande, alltsedan Västgötalagen deklarerade ”Kristus är främst i vår lag”.

2010-04-07

Föräldrars syn på alkohol målet för ny statlig kampanj

Från Dagen:
"Staten inleder en kampanj för att ändra föräldrars attityd i alkoholfrågan.
"En central uppgift är att avskaffa gamla myter - exempelvis föreställningen att en förälder kan hjälpa sin tonåring till ett sundare drickande genom att bjuda på ett glas vin till middagen eller köpa ut öl till skolavslutningen."

Var tredje förälder bjuder på alkohol

Från SvD:
"Berusade ungdomar löper ökad risk för att drabbas av skador, olyckor och brott. Forskningen visar att föräldrar som är tydliga med att alkoholdrickande inte är okej i tonåren gör sina barn en stor tjänst."

Vem är kristen?

Från Kristers blogg om kristendom, islam och terrorism med mera:
"Sanningen är den, att det inte finns någonting i den kristna trons källor och urkunder, som kan användas för att rättfärdiga våldsdåd eller skapa hat mellan människor. Ingenting i Jesu undervisning, som ju är det som normerar den kristna tron, kan tas till intäkt för att avsiktligt förtrycka, skada eller döda människor. Tvärtom, Jesus lärde oss att vi skall älska vår nästa som vi älskar oss själva. Vi skall till och med älska de människor som hatar oss. Vi är kallade att göra gott, att strida mot lidandet i världen, för att skapa en bättre värld. Jesus visar oss detta, inte bara genom det han säger, utan också genom sina gärningar. I den judiska kulturen finns uttrycket ”Tikkun Olam”, som betyder att ”reparera världen”. Detta begrepp ingår i den dagliga judiska bönen. Tikkun Olam tolkas som att världen inte är perfekt och att vi människor är kallade av Gud att hjälpa till att göra den bättre. Därför har oräkneliga människor, inspirerade av Jesus, gett sina liv åt att lindra lidandet på jorden, genom att bygga sjukhus, ta hand om gatubarn, bygga skolor för att genom ökad kunskap i ett land kunna höja levnadsstandarden där. etc."

2010-04-06

Fler och fler söker - och finner - Gud via nätet

Dagen skriver:
"Tusentals svenskar signalerade att de tog emot Jesus i samband med besök på två svenska internetsajter under förra året. - Ett andligt uppvaknande har börjat, säger Martha Larsson som jobbar med sajterna.
Bakom de två internetsajterna står den samfundsoberoende organisationen Agape Sverige, som också arbetar med att stödja församlingar över hela Sverige i evangelisationsarbete.


De två sajterna hittas lätt genom att till exempel göra en internetsökning på "Gud" och ger båda en presentation av evangeliet. Den som vill kan sedan kryssa för om den bestämmer sig för att ta emot Jesus, för första gången eller på nytt. Om man tar ett sådant beslut så kommer man vidare till ett formulär där man får fylla i namn och mejladress. Uppgifterna skickas och hamnar hos en kontaktperson som Martha Larsson.


Under 2009 var det cirka 4 000 svenskar som på det här sättet beslutade sig för att ta emot Jesus."

2010-04-05

Jesus – historiens största sanning

”Jesus bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgota. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten.”

Kring de orden ur Johannesevangeliet kommer människor i vårt land i hundratusental att samlas i hem och kyrkor denna påsk. Men kan man lita på Bibeln, har det den berättar ägt rum?

Från Aftonbladet
Artiklen är skriven av:
Chrys Caragounis, Professor Nya Testamentets exegetik, Lund
Hans Stiglund, Biskop i Luleå stift
Tuve Skånberg, Direktor för Claphaminstitutet, adj. professor i kyrkohistoria

2010-04-04

Danska präster tvekar om Jesus

Dagen skriver:
Var femte präst i den danska folkkyrkan tror inte att Jesus är enda vägen till Gud. Det framgår av en enkät som Kristeligt Dagblad gjort bland nära 600 präster.
- En prästs främsta uppgift är att peka på Jesus som enda vägen till Gud, säger Ditlev Tamm, peofessor i juridik vid Köpenhamns universitet, till Kristeligt Dagblad.

Han säger att många präster är så politiskt korrekta att de inte vågar stå för detta. Kyrkan står inför stora trovärdighetsproblem, menar han.

2010-04-02

Skolverket backar delvis......men Jan Björklund vill att kristendomen ska få en ännu starkare ställning

Från Världen idag:
"Kristendomens roll har tydliggjorts i det förslag till nya kursplan i religion som Skolverket på tisdagen överlämnade till regeringen.
- Vi har bland annat lyssnat till remisskritiken, säger projektledare Niclas Westin till Världen idag.

I det förslag som tidigare i år gick ut på remiss hade nyckelformuleringar om kristendomens betydelse slopats i religionsämnet. Kritiken har varit hård från ett antal remissinstanser, men även från allmänheten – minst 700 personer hörde av sig med kritiska spontanremisser i form av mejl och brev.Och i sitt slutförslag väljer Skolverket nu att ge kristendomen en tydligare plats.


– Vi har analyserat de synpunkter som kommit in och vägt dem mot vad som finns angivet i uppdraget och vad som kan anses rimligt och önskvärt, säger Niclas Westin."

Korset är ett trotsigt segertecken att lyfta fram i påsk

Sam Wohlin skriver som gästkrönikör i Dagen:
"En varm sommardag för några år sedan var jag, tillsammans med min familj i Rom, Italiens huvudstad. Vi besökte då den gigantiska amfiteatern Colosseum. Det är en väldigt mäktig och imponerande byggnad. Under det romerska rikets tid hade man gladiatorspel och avrättningar där, för upp emot 55 000 åskådare. Vår guide berättade då för oss: "Här har tusentals kristna människor blivit sönderslitna av lejon, som underhållning." Det är en obegriplig ondska som denna byggnad representerar - omöjlig att greppa.
Men jag upptäckte också att det finns ett stort kors mitt i Colosseum. Det står där som ett trotsigt segertecken, precis där den romerske kejsaren en gång hade sin tron. Det är länge sedan detta väldiga rike gick under, medan korsets budskap fortsätter att spridas över världen."