2010-01-30

Myrorna får pris

E24 Näringsliv skriver:
"Myrorna får H & M:s stipendium på 25 000 kronor i kategorin Årets Hållbarhet. Enligt motiveringen har man lyckats ”kombinera ett lönsamt företagande med hjärta och miljönytta i en verksamhet som efter mer än 100 år har visat sig hållbar i ordets alla bemärkelser”
– Stipendiet kommer att gå till ett utvecklingsprojekt som vi ska starta, och som syftar till att förenkla för den som vill skänka kläder eller prylar till oss, säger Emma Enebog, hållbarhetsstrateg vid Myrorna.
Prognosen för 2009 är en omsättning på 102 miljoner kronor. Vinsten, som går till bland annat missbruksvård och stödboende för ungdomar och annan hjälpverksamhet, beräknas hamna på runt 30 miljoner kronor för samma år."


Läs mer>>

Svenskar vill höra om Jesus

Stefan Swärd skriver i Världen idag:
"Den värsta myt som finns är att det är så andligt hårt i Sverige och att svenskarna är så ointresserade av evangeliet. Jag tror inte ett dugg på det. Däremot sover vi i våra kyrkor, och då kan man gärna skylla på att det är ”hårt” för att slippa utmanas av att man inte bedriver någon verklig evangelisation i församlingen.
Det är öppet. Svenskarna väntar på att höra om Jesus. Det är bara att gå ut. Det är vanliga kristna, som du och jag, som ska göra det. Inte vänta på några unika super­evangelister eller väckelseredskap. Det är vi som är väckelseredskapen.
Evangelisation och mission är ett grovarbete. Det är ett arbete som ska utföras, att berätta om Jesus och presentera evangeliet. Nu behöver vi kristna komma upp ur tv-fåtöljer och kyrkbänkar, och gå ut och prata om Jesus. Världen är öppen, världen väntar."


Läs mer>>

2010-01-29

Myrorna har fått ny vd

Dagen skriver:
"Ny vd för Myrorna blir Mikael Andersson. Han kommer närmast från Biltema, där han varit Sverigechef. Andersson efterträder Johan Oljeqvist, som blir vd för Fryshuset."

Läs mer>>

"Sök din stads bästa"

Varje morgon i ett och ett halvt år har han gått upp på Koppar-klinten i Trollhättan för att be för staden. I går morse jublade man av tacksamhet. - Det var halt och bedrövlig och klass 1 vädervarning så folk höll sig helst inomhus, men vi som var där hade jubelmöte, säger Ulf Berg, Frälsningsarmén i Trollhättan.
Trollhättan har hög arbetslöshet och 8 000 människor blir direkt berörda om Saab skulle läggas ned. Bön kring vad som händer med Saab har varit viktig under den här tiden, även om man bett för mycket annat också.

- Vi har som motto i Frälsningsarmén att söka den stads bästa där vi bor, och har valt att be från en plats där vi har utsikt över hela staden. Vi ber för företag, skolor, kommunen och människorna.

Läs mer i Dagen>>

2010-01-27

Svenska Missionskyrkan: Motionsflod om vigselrätten

Från Sändaren:
"En stor majoritet av de 26 motioner som kommit till Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens säger nej till samkönade vigslar. Några vill att Missionskyrkan avsäger sig vigselrätten.

Att vigselfrågan engagerar församlingarna kan avläsas på den stora mängd motioner som räknats in när motionstiden nu är slut. Samtliga motioner till årets kyrkokonferens handlar om vigselfrågan eller kyrkostyrelsens formella hantering av frågan.

De främsta argumenten bland församlingar som avvisar samkönad vigsel, och som skrivit nästan identiska yrkanden, är att sådana vigslar strider mot församlingens bibelsyn. Flera motionärer menar att ett ja till samkönade vigslar skulle ställa Missionskyrkan i en särställning bland andra kyrkor i världen."

Läs mer>>

Vem vårdar humanismens idéarv?

Från Claphaminstitutets hemsida:
Med sin hårda och tydliga kristendomskritik gjorde Förbundet Humanisterna först många nyfikna. Kanske skulle uppstickaren skapa något nytt, rentav driva de kyrkotrogna att förnya sig?
........................
I ett Europa där samhällsordningen länge vilade på kristen grund, som därmed kom att kopplas till makt och politik, hade man kanske inget val. Men det är knappast avgörande. Det viktiga är att skapande själar lyckas bäst när frihet omgärdar tron. I den klassiska humanismen fanns en vilja att inom ramen för det kristna arvet vårda Europas ”parallella” tradition från den grekiska och romerska antiken. Resultatet blev en lycklig förening, ett slags stereoseende i vår mänskokunskap, något som intill dags dato märkts hos många europeiska och svenska diktare, men även i undervisning och forskning.

För inte så länge sedan var “kristen humanism” ett erkänt begrepp. Man kan fråga sig om Humanisterna skulle ha kunnat lägga beslag på ett så fint gammalt begrepp, om Europas och Sveriges skolor slagit vakt om den humanistiska tradition som levt i samklang med kristendomen? I den hjälp till självkännedom och överblick som en osäker värld behöver vore en sådan humanistisk renässans lika värdefull som någon teknisk undervisningsreform eller tillfällig livsstilskampanj kan bli."


Carl Johan Ljungberg, PhD, stats- och litteraturvetare, ordf. i Humanistisk Förnyelse
Ivar Gustafsson, PhD, docent i matematik
Yvonne Maria Werner, professor i historia
Författarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Läs mer>>

Vinna eller försvinna

Stefan Swärd skriver i sin blogg:
"Tror att 2010-talet handlar om att vinna eller försvinna för den traditionella svenska frikyrkan. Antingen blir vi en passionerad, starkt utåtriktad, samhällstillvänd och växande rörelse, som i Andens kraft i ord och i gärning förmedlar evangeliet utanför kyrkväggarna, eller också börjar vi administrera en långsam död."

Läs mer>>

2010-01-26

Pingstledaren vill höja pionjärandan: Skärp er!

Dagen skriver om Pelle Hörnmark:
"Oväntat många samlades till tillväxtdag i Märsta - utmanades att kommunicera bättre

Forna stordåd
Han påminde om forna tiders stordåd. Hur Dagen kom till. Hur Ibra startades när Sveriges Radio satte stopp för gudstjänster från Filadelfia i Stockholm, och en hel del annat om pingstfolkets envisa framåtanda under 1930-talet och framåt. Och visade bilder på "vanligt folk" som aldrig får en chans att höra begriplig information om Jesus.

Pelle Hörnmark citerade en profetia med ett språkbruk som fått honom att haja till, men med ett budskap mitt i prick: "Skärp er, säger Herren, ni kan bättre!"

- Vårt DNA är mission och det passar oss bättre att vara missionsrörelse än att bygga samfund. Får vi fokus på vårt uppdrag tror jag vi får hälsosamma kyrkor där folk trivs."

Läs mer>>

2010-01-25

Fräslningsarmén på Haiti

Från Frälsningsarméns internationella hemsida:
"Under mer än en vecka har människorna på Haiti varit tvungna att hantera smärtan och lidandet som orsakats av den fruktansvärda jordbävningen. Som så ofta i liknande situationer, fanns de lokala representanterna för Frälsningsarmén omedelbart på plats för att bistå befolkningen, trots att de själva upplevde smärtan och egna förluster. De mer än 700 som arbetar för Frälsningsarmén på Haiti börjar nu få hjälp av internationella team som har erfarenhet att arbeta i katastrofsituationer."

Läs mer på engelska>>

2010-01-23

Guds lilla hjälpreda

Från Svenska Journalen:
"Möter du en hemlös, en missbrukare, en prostituerad eller skyddslösa asylsökande i Stockholm kan du fråga om de vet vem Inga Pagréus är. Sannolikheten att de svarar "ja" är stor.

I sexton år har Inga jobbat på Sergels torg och i kyrkan som finns mitt emot det stora köptemplet Åhléns mitt i Stockholms city. Här är nöden synlig, hemlösa kommer med sina kassar för att få en stunds värme i kyrkorummet, hungriga människor smyger fram till brödkorgen och tar några limpor. Människor i behov av samtal köar i bänkarna för att få ett enskilt samtal med diakonen Inga Pagréus.

Ingenting kan längre chockera henne.

För trettio år sedan fick hon en vision. Hon ville skapa en öppen kyrka, en plats där alla var välkomna. Där psykiskt sköra kunde växa till, där hemlösa fick mat och värme, där kristna människor kunde låta tron få konkreta konsekvenser.

I dag är visionen verklighet.

Vad är det då som Inga Pagréus, hennes tio medarbetare och ett oräkneligt antal volontärer, gör? Hur lyckas de skapa ett så starkt socialt engagemang att det ger genklang ända in i Kungliga slottet? I fjol fick deras arbete Kungens medalj och i år deltar Inga och Lisa - en av kvinnorna som Inga hjälpt - med böner i Drottning Silvias egen bönbok.

Svaret är lättstavat och kort. Bön.

Varje morgon inleds med en timmes morgonbön och varje dag avslutas med en bönetimme.

Inga vet att det inte går att kämpa mot våld, orättvisor och övergrepp i egen kraft. För att orka måste hon räkna med Gud, med någon som tar vid där hon själv inte orkar och kan."

Läs mer>>

Dags att införa samvetsklausul

Det är hög tid att Europakonventionens stadgar efterlevs även i vårt land och att sjukvårdspersonalens samvetsfrihet skyddas genom en samvetsklausul, skriver Annelie Enochson (KD) med flera.
Frågan om samvetsfrihet är särskilt aktuell inom sjukvården, eftersom etiska ställningstagande här får högst praktiska konsekvenser. I flera länder har man därför infört en så kallad samvetsklausul inom vården, vars syfte är att värna vårdpersonalens samvetsfrihet. Konkret innebär detta en rätt att vägra medverka vid vissa kirurgiska ingrepp och behandlingar som står i strid med den egna etiska övertygelsen. Detta kan gälla allt från abort till plågsamma djurförsök, transplantationer av djurorgan till människor eller könsbytesoperationer. I vårt land finns ingen sådan samvetsklausul inom vården, vilket innebär att vårdpersonal kan tvingas medverka i alla behandlingar som sanktionerats av lagstiftaren.


Annelie Enochson (KD) riksdagsledamot
Yvonne Maria Werner professor i historia vid Lunds universitet
Eva Johnsson (KD) riksdagsledamot
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Hundratusentals abortkritiska amerikaner samlades i Washington DC

Hundratusentals människor samlades för att delta i "Marschera för livet" (Marching for life).

Hundratals artiklar och videos från marschen, March for Life 2010, finns här:
http://news.google.se/news/story?cf=all&ned=us&hl=en&ncl=dXjUlXEAa9UTOtMnaAez7RXgrO1CM

Axplock av media om marschen och vad som fördes fram:
Washington Post
CNN
USA Today
LifeNews
Kongressledamoten Chris Smith tal
Ny opinionsundersökning som visar att yngre är mest abortkritiska i USA
Dussintals videos från Youtube med innehåll från marschen och inledande samlingar

(Sammanställt av Ja Till Livet)

2010-01-22

Straffade Gud Haiti?

Mats Tunehag skriver i Världen idags ledare:
"Reportern Jacob Zetterman på Dagen hade en osaklig, och till synes djupt okunnig, artikel om Pat Robertsons uttalande om Haiti.
Zetterman anklagade Robertson för att tala ”svavelosande” och att han menade att haitierna straffades av Gud med en jordbävning. Men ser man på filmklippet där Robertson uttalar sig, är han lugn, vädjar om hjälp och förbön för Haiti. Han sätter sedan Haitis situation i ett större sammanhang, inklusive kulturellt och religiöst. Robertson ställer den högst rimliga frågan om varför Haiti är så hårt drabbat och fattigt, när grannlandet på andra halvan av ön är tämligen välmående. Kan det även finnas andliga (religiösa) förklaringar?
............
Det är en djupt bibliskt rotad tanke att hjälpa medmänniskor i nöd. Men det är lika bibliskt att inse att varje kultur har både goda och dåliga inslag, även den svenska och den haitiska.
Det är också en välgrundad kristen övertygelse att det finns en andlig värld och att det finns konsekvenser för olika ageranden. Men inte minst, det finns hopp och en Gud som kan förvandla människor, kulturer, samhällen och nationer."


Läs mer>>

Läs också bogostas blogginlägg>>

Viktors enda julklapp

Från Svenska Journalen:
"Det här var Viktors enda julklapp. Den skickade svenska skolbarn till honom. Viktor och hans gravida syster bor i Europas fattigaste land - Moldavien. Av 25 000 paket landade ett i Viktors hem.

Hört talas om Transnistrien? Nej, det är inget sagoland även om namnet kan påminna om ett sådant. Transnistrien finns i högsta grad, det ligger i östra Moldavien och är en självstyrande del av landet. Här måste man passera en gränspostering för att komma in, och valutan är en annan jämfört med landet i övrigt.

Det är i Transnistrien vi befinner oss denna gråkalla vinterdag, när skolbarn ska få ta emot julpaket från barn i Sverige. Det är inte bara kallt ute - det är nästa lika kylslaget inomhus. Den stora gasledningen från grannen Ukraina som värmer husen i regionen är avstängd och människor sitter väl påpälsade i sina hem.

Det gäller också barnen i samlingssalen i skolan i staden Dubasari. Gasbråket har medfört att barnen är skollediga - men det hindrar dem inte från att komma till den stora julklappsutdelningen som Frälsningsarmén har ordnat."

Läs mer>>
Läs mer om Transnistrien>>

2010-01-21

Allt fler hjälpsökande utan mat

Från Sveriges radio Sjuhärad:
Antalet hjälpsökande som inte har mat ökar hos Frälsningarmén i Borås. Sen 2001 har besöksstatistiken nästan tredubblats. Man möter människor som är utförsäkrade, flyktingar och många barnfamiljer.

Kerstin Larsson är ansvarig för de sociala frågorna vid Frälsningsarmén i Borås och hon berättar att antalet hjälpsökande har ökat det senaste året.
Barnfamiljer, missbrukare, hemlösa, sjukskrivna, ensamstående kvinnor är några av de grupper som söker sig för att få hjälp med mat. I frysen finns en del, torrvaror, schampo, tandborstar och kläder finns i förrådet. Under julen har människor varit mycket generösa med bidrag, vilket man är tacksamma för, men behovet, med cirka fyra personer i veckan som inte har mat, det finns året om berättar Kerstin Larsson.


Läs mer>>

Delaktighet avgörande för kyrkans ekonomi

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän:
"Den ekonomiska osäkerheten i vår tid märks även inom församlingarna. Därför är det viktigt att varje församling har en sund, öppen, genomtänkt vision för kostnader och beräknat inflöde av offer och gåvor. En absolut grundläggande princip är då att medverka till delaktighet i beslut om utgifterna och med öppen redovisning.

För inte så länge sedan brakade en av Storstockholms mest uppmärksammade församlingsprojekt ihop som efter en jordbävning. Ledarskapet hade tagit allt för stor makt. Trots en sådan händelse utvecklas nu fler exempel på tillfälligt ”starka” ledare som fattar beslut om stora utgifter, med underskott och nya kriser. De kvinnor och män som förväntas att offra får inte vara med i de beslut som fattas. Man ska helt lita på ledaren.

Formats av statskyrkan
Sverige tillhör en kultur som formades av en statskyrka med Statens skatteindrivning som grund för prästernas och kyrkorådens ekonomi. Folket tillfrågades inte men krävdes på pengar utifrån politiska beslut. Väckelserörelsernas ideologi är helt annorlunda. I friska församlingar tar varje medlem aktiv del i en gemensam vision med gemensamma beslut, som då motiverar till gemensamma offer och arbetsinsatser. Frikyrkorörelsen är en folkrörelse som endast överlever genom att alla får vara delaktiga i de beslut som sedan ska fungera med offer och gåvor.De nya former som nu växer fram för ledarskap hämtar sina förebilder från näringslivet. I börsnoterade företag finns styrelser som fattar beslut utan samråd med de anställda. Starka ledare förväntar sig lojalitet och kräver förtroende utan insyn. En frisk församling respekterar den gemensamma bedömningen av Guds ledning och tilltal."

Läs mer>>

En fatwa mot terrorism

Jackie Jakubowski skriver i Kyrkans tidning:
"Varje gång - och det sker nästan dagligen, främst i Irak och Afghanistan – massmedierna rapporterar om blodiga självmordsattentat undrar jag var finns de muslimska religiösa ledare med auktoritet att påvisa att självmordssprängningar som dödar oskyldiga, inte ger ”martyren” någon enkelbiljett till paradiset.

Efter Hebron-massakern för några år sedan, då en judisk extremist kallblodigt dödade 29 bedjande palestinier i en moské, kom de effektivaste markeringarna mot dådet från religiöst judiskt håll. I Jerusalem demonstrerade religiösa ungdomar mot dem som ”i judendomens namn” sprider hat och mördar; ledande rabbiner undertecknade en deklaration som betecknade dådet som ”ett vanhelgande av Guds namn”.
Detsamma måste även gälla islam. Om man kan formulera en dödsfatwa mot en författare eller karikatyrtecknare för att han ”förtalat” islam, varför inte utfärda en livsfatwa, som slår fast att islam värnar om liv; en fatwa som fördömer dem som ger islam vanrykte när de – ”i islams namn” – sprider död?"


Läs mer>>

Tror vi på samma Jesus?

Stefan Swärd skriver i sin blogg:
"För många år sedan, närmare bestämt 1977, skrev jag en debattartikel i den kristna tidningen Hemmets Vän. Jag var då bara 22 år gammal, så min artikel väckte ingen större uppmärksamhet, om jag minns rätt. Men de frågeställningar jag tog upp är högaktuella.

Jag hade då jobbat som ungdomsledare inom SMU i Stockholm under ett år, och kommit i kontakt med helt nya kretsar i svensk kristenhet, mot vad jag tidigare hade varit van vid. Jag märkte då en tendens till att vilja odla en föreningskristendom, som inte betonade den enskildes omvändelse och frälsning, Jesu död för våra synder, korsets betydelse var ingen central fråga, man tonade ned frågan om någon var frälst-troende, eller inte, människans räddning från syndens skuld tonades ned, istället lyftes fram vårt sociala ansvar och att förbättra världen, framförallt med fokus på biståndsarbete av olika slag."


Läs mer>>

2010-01-20

Utmaningar väntar Lausanne III

Dagen skriver:
"4000 ledare från olika kyrkoinriktningar har valts ut från 200 länder
I höst hålls en tredje Lausannekonferens, nu i Kapstaden, Sydafrika. De två tidigare, 1974 och 1989, har utgjort milstolpar för den evangelika rörelsen i världen.
För de som är insatta i olika kristna grupperingar är "Lausanne" ett begrepp. Rörelsen föddes vid en konferens i den schweziska staden 1974, med bland andra evangelisten Billy Graham och teologen John Stott som medverkande. Där samlades för första gången pingstvänner och representanter för den då mycket unga karismatiska väckelsen."


Läs mer>>

2010-01-19

Ett religionsfritt och ignorant Sverige

Felicia Sværen skriver i Världen idag:
"För att vara ett land som har religions­frihet inskrivet i grundlagen verkar det förvånansvärt viktigt att religion och tro tystas ned och görs till en privatsak i största möjliga mån. I stället för religionsfrihet handlar det om frihet från religion i det offentliga rummet. Ett horribelt exempel är naturligtvis svenska myndigheters totala okunskap vad gäller religion, inte minst med de kristna irakiernas situation färskt i minnet där myndighetspersoner gång efter annan ställt sig helt oförstående till varför det inte går att leva som kristen i ett land där kristna förföljs för sin tro, ”det är väl bara att hålla sin tro för sig själv?”.
Ja, det är ju så det ska vara i Sverige så varför kan inte resten av världen göra likadant? Att sedan också gå in på den svenska journalistkårens ignorans och okunskap vad gäller det enorma bevakningsområde som rör tro och kyrka skulle ta alldeles för många sidor i anspråk."


Läs mer>>

2010-01-18

Nöden för människors frälsning

Stefan Swärd skriver i sin blogg:
"Bibeln är ganska drastisk när den beskriver att vara kristen eller inte. Det handlar om att gå förlorad eller få evigt liv, att vara Guds barn eller Djävulens barn. “Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder”, säger Paulus i Ef. 2:1. Det är ord och inga visor, inga gråzoner.

Och när Jesus kallade sina lärjungar, tycks det vara så att föra människor till tro, var grundkursen, det som var högsta prioriteten. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare sade Jesus till sina lärjungar."


Läs mer>>

2010-01-17

Politikens gränser

Från Claphamsinstitutets hemsida:
"...Ett konkret uttryck för ärlighet och ansvar är nykterhet. I Sverige har 10 procent av befolkningen alkoholproblem. Alkoholen är ett nervgift, och ruset är en förgiftning. Det får negativa följder att regelbundet förgifta kroppen. Enligt vissa bedömningar upptas hälften av sjukhusplatserna av skador och sjukdomar, som har en relation till alkohol. Enligt andra beräkningar har 80 procent av brotten relation till alkohol. Kring varje regelbundet berusad person finns ett nätverk av människor, som påverkas negativt. Om vi räknar de allra närmaste till tre personer (per alkoholberoende), innebär det alltså att 30 procent av befolkningen lever i den otrygghet det innebär att ha en regelbundet berusad närstående. Den som berusar sig tar inte ansvar, varken för sig själv eller för andra. Till bilden hör också ofta att den alkoholberoende regelmässigt ljuger. ”Det är inget problem för mig, jag kan sluta när som helst.” Här har alltså 30 procent av folket en akut otrygghet. En restriktiv alkoholpolitik kan självklart påverka situationen men inget parti kan i grunden lösa problemet, därför att man inte kan åstadkomma ansvar och ärlighet. Här är politikens gräns. Det måste något annat till.

Detta andra är det som kan ge en grundtrygghet inför cancer och hjärtinfarkt, ge mod till kreativitet och risktagning, skapa ärlighet och ansvar. Det är dags att spana efter det, innan man kommer till politikens gräns. Var kan det finnas? Civilförsvarsöverläkaren Walo von Greyerz hade som uppgift att förbereda Sverige för den totala förlust av trygghet, som heter krig. Han skrev: ”Om vi under tider, då vi förunnas leva i fred, bygger upp en livsåskådning, som håller i vardagslivets prövningar, lägger vi kanske en grund, som kan bära oss även i krig – en grund av förtröstan.” En sådan grund kan ingen politik lägga, men kanske kan politiker befrämja det som lägger den."

Christian Braw, docent i etik
Carin Stenström, journalist
Ivar Gustafsson, docent i matematik
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Läs hela artikeln>>

2010-01-15

Dagens Medicin hedrar företrädare för selektiva aborter

Tomas Seidal skriver i Ja til Livets nyhetsbrev:
Att Dagens Medicin har beslutat att dela ut sitt debattpris till professorerna Tännsjö och Lagercrantz kanske inte kan betraktas som helt oväntat. Tännsjö har onekligen vållat debatt. Hans uppfattning att barn ska betraktas, som allt annat, ur ett nyttoetiskt perspektiv, har haft en märklig tjusning på journalister och mediafolk. Hans ohöljda entusiasm över utsorterande fosterdiagnostik och bekymmerslösa välkomnande av könsselektiva aborter, verkar uppfattas som något exotiskt, en frisk fläkt av ohämmat nyttotänkande och egoism, välformulerat och elegant. Kanske är det cynismen som lockar. Han säger vad många kanske tänker och förser åtskilliga politiker med argument och legitimitet för att t.ex. söka och eliminera barn med en extra kromosom, "fel kön" eller annat som vissa av nutidens människor kan uppleva som besvärligt eller "onyttigt".
I motiveringen står bl.a. att Tännsjö får människor att "nästan alltid tänka till i svåra etiska frågor om liv och död". Så är det säkert och så kan sägas om många, alltifrån påven till förintelseförnekare. Tännsjö själv verkar dock ha tänkt färdigt; han uttrycker sig gärna tvärsäkert, med liten eller ingen omsorg om de människor som han anser borde ha valts bort tidigt i livet. Hans nyttoetiska samhälle har inte plats för de oönskade, improduktiva och "onyttiga". Dagens Medicins pris, med sin klämkäcka motivering, väcker onekligen frågan om det är det man vill ge legitimitet åt. Tännsjö gör heller ingen hemlighet av att hans synsätt får till konsekvens att människan inte har något värde i sig själv, det som benämns människovärde och som, enligt t.ex. FNs deklaration om mänskliga rättigheter, är något som tillkommer alla människor, utan undantag. Tännsjö delar därmed inte den värdegrund som är ett fundament för svensk sjukvård.
Lite paradoxalt kan det tyckas att samtidigt hedra Hugo Lagercrantz, särskilt med motiveringen att han "i många år oförtrutet ha drivit de allra minsta barnens sak i sjukvårdsdebatten", något som sannerligen inte Tännsjö kan anklagas för. Det är dock en sanning med modifikation. De allra minsta, de ofödda barnen, har knappast varit föremål för Lagercrantz omsorger. Han tillhör faktiskt de mycket få, som i ett remissyttrande 2006, lyft fram möjligheten för en utvidgad aborträtt, ända fram till födelsen. Utan att på något sätt frånta Lagercrantz hans förtjänster som neonatolog, ger hans syn på ofödda onekligen en bismak. En bismak som jag också tror många av Tännsjös tillskyndare stundom förnimmer, när hans närmast elitistiska synpunkter möter verklighetens sjuka och handikappade.

Tomas Seidal, verksamhetchef, överläkare, Länssjukhuset i Halmstad samt styrelseledamot i Ja till Livet"

Frälsningsarmén har inlett hjälparbete på Haiti

Från Frälsningsarmén hemsida:
"SAWSO (the Salvation Army World Services Organisation) med lokaliseringar i U.S.A, rapporterar att major George Polarek reste till Haiti torsdagen den 14 januari för att koordinera logistiken för luftburna mattransporter till Haiti. 285 000 matpaket är klara för transport och SAWSO arbetar genom flera olika kanaler med stöd av regeringskontakter i U.S.A på hög nivå."
Läs mer »

Profetrösten och kyrkorna i Sverige

Från Hemmets Vän:
"Just i dessa dagar sänds en fransk tv-serie om Hitlers makttillträde och andra världskriget. Samhällstillståndet exempelvis i Tyskland under 1930-talet är en tänkvärd påminnelse. Successivt urvattnades folkets motstånd mot den nazistiska ideologin. När den tyska statsledningen inte var nöjd med den tyska lutherska kyrkan tillsattes en ny kyrkoledning som uppträdde med politisk korrekthet gentemot den statliga maktapparaten. Då bildades den tyska Bekännelsekyrkan med bland annat prästen och motståndsmannen Dietrich Bonhoeffer, en kyrka som inte ville kompromissa med sina urkundsdokument Guds eget Ord."

Läs mer>>

Koranen fördömer - evangelium befriar

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän:
"Muslimer menar att Koranens grymma strafflagar stöds av både Moseböckerna och Evangelierna. Jesus sa: ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.” Och han tillade: ”Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda.” Den grundläggande etiken i Gamla testamentets skrifter gäller. Men när det står att Jesus ”fullbordade” lagens krav, syftar det till hur han befriade från lagens straff och istället gav oss kraft att bli förvandlade och upprättade människor.
Istället för ”öga för öga och tand för tand”, som en princip för vedergällning, visade Jesus på försoningens väg. Sex hundra år senare kom Muhammed och påstod sig anknyta till Jesus, medan han i verkligheten tog avstånd från Jesus när han införde Moseböckernas straff, dessutom med förstärkt tillämpning. Koranen fördömer med piskrapp, lemlästning, stening och förvisning från familjen och samhället. Jesus tar emot den människa som misslyckats och ger nya möjligheter till ett förvandlat liv."

Läs mer>>

2010-01-13

Skörd för Guds Rike

Daniel Viklund skriver i sin blogg på Blod och Eld:
"Vilken underbar start på ett nytt år!Frälsningsarmén i Jönköping kallade till en serie väckelsemöte under rubriken "I elfte timmen". Från torsdag till söndag, varje kväll fylldes lokalen med människor. Det fanns, gudsfruktan, tillbedjan och förväntan i luften. Den nya kårledaren Major Christina Jeppsson ledde mötena på ett mästerligt sätt som fick alla att känna sig hemma och delaktiga. Det var otroligt inspirerande att dela ordet i en sådan atmosfär. Det är väckelseluft över Jönköping och den andliga kampen kunde tydligt förnimmas. Någon berättade för mig att över hundra ungdomar gensvarat på frälsningsinbjudan under den gångna nyårshelgen i Pingstkyrkan. Något händer i Sverige när 100 människor lämnar sig åt Gud i ett och samma möte! Det är underbart att höra om detta!
.........................
Det kommer inte särskilt många rapporter om frälsning och förvandlade liv från de kretsar där man övergivit det klara evangeliets grundsanningar och ägnar sig åt stämningar, humanism, filosofi, pseudopsykologi och själiska läror. Men där Gud Ord predikas, Den Helige Ande verkar och enkelheten i mötet med Jesus lyfts fram, där sker det stora och förunderliga ting!"


Läs mer>>

Missionskyrkor vill avsäga sig vigselrätten

Dagen skriver:
"Flera missionsförsamlingar vill ändra på beslutet kring hur samkönade äktenskap ska hanteras inom Missionskyrkan. Immanuelskyrkan i Jönköping vill att samfundet avsäger sig vigselrätten.
Ordföranden, Leif Nilsson, säger till Tv4 Nyheterna att deras förslag innebär att Missionskyrkan endast ska utföra välsignelse och förbön."


Läs mer>>

Färgblinda och ateister

Tuve Skånberg skriver i Världen idag:
"Det som är dyrbarast i livet kan inte vetenskapen bevisa. Det ligger utanför dess kompetens att yttra sig om en tavlas skönhet, om ett musikstycke är vackert, om kärlek finns eller om Guds omsorg.Det finns faktiskt människor som saknar förutsättningar att uppleva något av detta. Några är totalt färgblinda, ytterligare fler är färgblinda för skillnaden mellan gult och blått, och åtta procent av män är färgblinda för skillnaden mellan rött och grönt. Medfödd amusi, tondövhet, finns hos en av tjugofem personer. De kan inte höra skillnad mellan små intervaller, som en halvton, men väl på större tonintervaller. Forskare har uppskattat att upp till tio procent av befolkningen har en störning i förmågan att känna empati, medkänsla, och uppvisar någon eller flera egenskaper som är starkt förknippade med psykopati. Men ingen, som är färgblind, tondöv eller saknar förmåga till empati, skulle med trovärdighet kunna förneka förekomsten av skönhet i konst och musik, eller kärlekens verklighet. Trots att inget av detta går att bevisa.

Om Gud finns eller inte, kan inte heller bevisas vetenskapligt, om det är både troende och ateister ense. Därför blir det så orimligt när ateister vill hävda sin oförmåga att tro på Gud som det normala, som det som ska vara normerande för oss övriga. Som om ett sekulärt samhälle, ett samhälle utan religion, skulle vara värt att eftersträva.

Antalet människor i världen som säger sig inte kunna tro på Gud eller på ett liv efter detta är mycket litet. Enligt forskaren Robert Sawyer, Calculating God (2000) tror 96 procent av världens befolkning på Gud eller en högre makt. Phil Zuckerman, Atheism: Contemporary rates and patterns (2005) beräknar siffran till 92 procent."


Läs mer>>

Regeringen skjuter upp kartläggning av landets hemlösa

Dagen skriver:
"Den stränga vinterkylan gör att situationen för de hemlösa är svårare än på flera år. Men den kartläggning av landets hemlösa som skulle bli av i år skjuts upp till 2011.
Tanken var att Socialstyrelsen skulle kartlägga landets hemlösa 2010. Men alliansregeringen har bestämt att det blir först nästa år.
- Det är de direktiv vi fått från regeringen, berättar Maria Boustedt Hedvall på Socialstyrelsen.
Tre nationella studier har gjorts i Sverige av hemlösa - 1993, 1999 och senast 2005. Då visade siffrorna att det fanns 17 800 hemlösa. Hur många de är i dag är svårt att sia om, menar hon."

Läs mer>>

2010-01-10

De kallar oss kristna

Stefan Gustavsson skriver på SEA:s hemsida:
"Frågan om vår identitet – vilka vi är som kristna – är avgörande för den kristna församlingen i Sverige 2010.

Vi kristna har vår identitet utifrån Kristus; det hörs på själva namnet. Ursprunget kan vi läsa om i Apg 11:26. Där berättas om hur Barnabas och Paulus reste från Tarsos till Antiochia. Där stannade de ett helt år och undervisade en avsevärd mängd människor. Och texten fortsätter: Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna.

Uttrycket är intressant: De fick heta kristna. Beteckningen återfinns – i den grekiska texten – endast på två andra ställen i Nya testamentet, Apg 26:28 och 1 Pet 4:16, och verkar vara den beteckning som människor utanför församlingen använde för att beskriva lärjungarna. Det var helt enkelt det mest slående med lärjungarna; deras tro och liv var präglat av Kristus."

Läs mer>>

Muslimska länder planerar ny förintelse

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän:
”Islamismens seger” är en bok som skildrar på vilket sätt Israels grannar planerar att inom det nya årtiondet utplåna den judiska staten. Författare är Magnus Norell vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Iran har upprustat Hizbollah i Libanon och Hamas i Gaza. Dessutom planerar Iran, med kärnvapen i sin militära strategi och Syrien att göra gemensam sak mot Israel.

Det skrämmande är att Mellanösterns muslimska länder tidigare talat om en politisk kamp, som nu har ”övergått till att främst vara religiös”. Det är inte i första hand palestinier som vill erövra landet, utan islam som ska triumfera över judendomen.
”Slutresultatet kommer att bli Israels förintelse om muslimerna bara är trogna sin religiösa övertygelse”, skriver Magnus Norell (sidan 39). "


Läs mer>>

Vittnesbörd: "Mitt möte med Herren jesus"

Från www.gudslängtan.se:
"Jag heter Adel och jag växte upp i en traditionellt kristen familj i Kairo, Egypten. På söndagarna gick jag till kyrkan och jag trodde att jag var kristen och att detta var det som kristendomen handlade om. Jag hade aldrig hört talas om pånyttfödelse och frälsning och att leva för Jesus men inom mig fanns en längtan att lära känna Gud och jag letade efter hur jag kunde göra det och hur jag kunde ha en levande relation med honom.

En dag den 11/9 1985 bjöd en av mina vänner med mig på en gudstjänst i en församling i Kairo. Jag gillade inte alls evangeliskt troende kristna och speciellt inte sådana som gick till de evangeliska församlingarna även fast jag hade en vän som gjorde det. Eftersom han var en god vän kändes det fel att tacka nej så jag gick med honom dit. Jag såg på folket där och dom klappade händerna och lovsjöng med jubelrop till Herren. Jag började hånskratta åt dom och tyckte att det såg jättelöjligt ut. Vilka konstiga människor som klappar händerna och ropar till Herren tänkte jag. Jag gick hem sen och bilden av den där gudstjänsten fanns i mina tankar hemma också och jag fortsatte att skratta. Jag tänkte att nästa dag ska jag gå dit och hånskratta lika mycket som idag. Men den dagen blev jag överraskad.

Pastorn började mötet med en lovsång och fortsatte att sjunga en och samma vers utan uppehåll och lovsången berättade om Jesu Kristi kallelse till Petrus att komma till honom på vattnet. Pastorn sa att vi skulle blunda samtidigt som vi lovsjöng. Jag satt kvar ner på bänken när dom andra stod upp och lovsjöng. Jag ville inte blunda men kunde inte hålla ögonen öppna för dom trycktes ner av sig själva och då fick jag se en vision framför mig. Jag stod på en strand och jag fick se Herren Jesus stå framför mig på havet. Han var otroligt vacker och det går inte och beskriva vilken underbar syn det var. Bredvid honom fanns en båt och ombord fanns frälsta personer som sjöng lovsång. Av hela båten lyste ett vackert sken. Jag blev överraskad när Jesus sa till mig att jag skulle komma till honom. Jag sa från stranden: Hur ska jag kunna komma till dig? Hur kan jag gå på vattnet? Men Jesus sa till mig: Det är jag som kallar dig. Kom!

Det fanns även andra på stranden och jag hörde dom säga: Lycklige han som Jesus kallar på. Jag brydde mig inte så mycket om vad folket på stranden pratade om för mina blickar var helt på Herren Jesus och under tiden jag pratade med Herren såg jag att Herren sträckte ut sin hand och drog mig till sig i sin famn. Jag var som i koma och kollapsade helt i kyrkan och ramlade i golvet. När jag vaknade upp grät jag jättemycket i tårar av glädje. Det var en märklig känsla som inte går att beskriva men det var precis som om jag inte tillhörde den här världen. När jag gick ut från kyrkan såg jag gatorna och människorna på ett helt nytt sätt. Jag fortsatte att gråta utan att prata. Jag befann mig som i en annan värld. Under tre dagar talade jag inte med någon utan bara grät. Min familj började oroa sig för mig och undrade vad som verkligen hade hänt. Dom frågade vänner och gick till kyrkan för att veta vad som egentligen hade hänt. Efter tre dagar berättade jag för min familj om mitt möte med Herren Jesus och dom märkte den totala förändring som hade hänt med mig. Innan hade jag en favorit sångare som hette Farid som jag alltid lyssnade på men plötsligt slutade jag lyssna på den sortens musik. Mina principer ändrades helt och jag ville att hela familjen verkligen skulle tillbe Herren Jesus. Tidigare hade jag jordiska mål och var fast besluten att nå dom men Jesus kom nu i mitt centrum istället. Allt detta och speciellt min personliga förändring bidrog till att hela familjen hade inom en månad överlämnat sina liv till Jesus och blivit frälsta."

Läs mer>>

2010-01-09

Aggressiv ateism, den nya fundamentalismen

Kjell Axel Johansson skriver i Världen idag:
"Den aggressiva ateism som håller på att växa fram i västvärlden, har under de senaste åren uttryckt sig mer och mer fundamentalistiskt. Visserligen menar förespråkarna för den nya fundamentalismen att man bara kan använda den beteckningen på religiösa grupper, men det är att göra det för enkelt för sig.
Ordet har i dag förlorat sin ursprungliga betydelse, som innebar att man i vissa sammanhang ville komma överens om de mest grundläggande byggstenarna i den kristna tron. Sedan kidnappades ordet av mer kunskapsfientliga och sekteristiska grupper och blev i praktiken obrukbart som teologiskt begrepp.
Med tiden började man använda ordet om grupper som anser att de har den slutliga sanningen, med en övertygelse som inte låter sig påverkas av fakta, som misstror och misstänkliggör meningsmotståndare.
De aggressiva ateisterna går ännu längre. De idiotförklarar och demoniserar i princip alla som inte tror som de. Den 25 december skrev historikern Mikael Nilsson en debattartikel i Aftonbladet som han kallar ”ett ateistiskt stridsrop”, där han kritiserar det han kallar den religiösa propagandan i Sveriges Television."


Läs mer>>

2010-01-08

Helandet är Pers kallelse

Världen idag skriver:
"Lama som kan gå, cancer som försvinner och blinda som kan se. Per Cedergårdh har otaliga berättelser om Guds mirakler runt om i världen. Men här hemma talas det knappt längre om helande ens i kyrk­orna menar han.
– I Sverige har vi gjort ett rationellt avslut och tagit avstånd från det övernaturliga, säger predikanten, som gjorde sin tuffaste resa när han för tre år sedan fick lämna sin 14-åriga tjänst som församlingspastor."

2010-01-07

Våga vara visionär

Dagen skriver:
"Visst, de ungas bristande framtidstro är i hög grad kopplad till dagens situation på arbetsmarknaden. Varför ska man utbilda sig om det sedan inte går att få ett jobb? Och om man inte får ett jobb, vad är då alternativet?
Men frågan bör ställas, om inte oron för framtiden också har en djupare, mer allmängiltig orsak.
Den tyske kardinalen Walter Kasper pekar på en sådan i senaste numret av Signum:"I tider av kris och uppbrott krävs framför allt en vision. Enskilda, gemenskaper eller hela folk förmår överleva endast om den är burna av en vision och bär på en dröm", skriver han.
Och, tillägger Walter Kasper, behovet av en bärande vision gäller inte bara samhället. Det gäller också i högsta grad kyrkan, där vilsenheten på många håll är lika stor som i samhället."

Läs mer>>
Läs Walter Kaspers artikel i Signun>>

Bilder från barnhem i Zambia

helagotland.se skriver:
"Simon Paulin och Gerd Lindrud, båda engagerade i Frälsningarmén på Gotland, var i Zambia sommaren 2008 för att dokumentera Frälsningarméns verksamhet i landet. I går visade de resultatet i Frälsningsarméns lokal i Visby.

Gerd Lindrud fick låna en filmkamera av Högskolan på Gotland, och spelade för Frälsningsarméns räkning in en dokumentärfilm på barnhemmet Arteco i staden Kabwe i Zambia. Filmen är 15 minuter lång och visades i går kväll offentligt för första gången.- Filmen är gjord för att inspirera Frälsningsarmén till att fortsätta stödja Zambia. Jag hoppas också att den kan visas på de skolor som stödjer barnhemmet."


Läs mer>>

"Den rettferdige skal leve av tro"

DagenMagazinet skriver:
"Bibelen viser at det er mange innsiktsfulle kristne som har hatt stor betydning for landet. – Hele troslivet bygger på åpenbarelser, sier Ulf Ekman, som oppfordrer kristne til å se tiden de lever i.

Samfunnet står overfor stadig større utfordringer. I nyttårstalen etterlyste vår egen statsminister, Jens Stoltenberg, innsikt og forstand til å sikre landets framtid. Selv benyttet Stoltenberg en historie fra Bibelen for å underbygge et poeng i sin tale.
Les også: «Hva er Guds vilje i politikken?»
Livets Ord pastor Ulf Ekman holdt sin nyttårstale dagen før Stoltenberg. Her var også innsikt og utfordringer temaet. I en forrykende nyttårstale brukte han mye tid på å forklare hvorfor det er viktig for kristne å se klart inn i tiden som ligger foran. Når sanne kristne forsamlinger vokser gir det god frukt i landet."

Les mer>>

2010-01-06

Sista generationen?

Tidskriften Flammor skriver:
"Finns det någon antydan om vår generation i Jesu undervisning om den yttersta tiden? Det finns flera bibelutläggare som anser det.
Vi skall här förklara hur de ser på det. Jesus säger så här: ”Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer.” Matt. 24:32-34. Detta är en del av den undervisning Jesus själv ger om den yttersta tiden. Han säger att vi skall lära av fikonträdet. Detta träd är en bild på Israel, vilket vi kan se i Hosea 9:10, där Herren ger bilden av Israels folk som ett fikonträd: ”Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd.”

Läs mer>>

2010-01-05

Hur kan en församling växa med 2500 personer på fem år?

Stefan Swärd skriver på sin blogg om hur en svensk församling växte med 2500 personer på fem år.
"Det är viktigt att vi hämtar lärdom och inspiration för hur församlingar ska byggas idag från olika källor. Den viktigaste källan är naturligtvis Bibeln. En annan viktig källa är erfarenheter från kyrkohistorien. Att titta på församlingar både i Sverige och runt om i världen som för människor till tro och gör dem till lärjungar och efterföljare till Jesus är en viktig lärdom. För mig är också studiet av svensk väckelsehistoria en viktig grund för kunskap och förståelse. Den svenska frikyrkorörelsens historia ger många exempel på både församlingsgrundande och mycket framgångsrik evangelisation.
Idag läste jag lite i Lewi Pethrus bok “Hos Herren är makten”, vilken utkom 1955. Bland annat skriver han om perioden kring 1930 då Filadelfiaförsamlingen i Stockholm byggde sin nya kyrka, som fortfarande finns kvar nära St:Eriksplan. Det var ett gigantiskt trosprojekt mitt under den globala ekonomiska krisen."

Läs mer>>

2010-01-03

Frågorna som vi aldrig tog på allvar

Kyrkans Tidnings ledarblogg skriver om alla analyser som gjort om vad som var de viktigaste händelserna under det första decenniet av 200-talet.
Agneta Ramberg, Sveriges Radios utrikeskommentator, svarade I Godmorgon världens årskrönika på frågan vilka händelser som kommer att påverka nästa decennium mest. Det vi inte gjorde, spår Agneta Ramberg. Frågorna som vi inte löste.
Kyrkans Tidnings ledarblogg kommenterar:
"Jag tror hon har en poäng. Vi letar ofta orsakssammanhang i det som hände. En händelse leder till en annan. Men lika ofta är det uteblivna händelser, det som inte åtgärdades, konflikten som lämnades olöst, som styr händelserna.
En spanning efter 10-talest viktigaste frågor bör ta sin utgångspunkt i det vi inte gjorde. Det vi helt enkelt inte brydde oss om tillräckligt mycket om för att ta tag i på allvar. Eller som vi bara inte förmådde lösa. Som klimatfrågorna och fattigdomen."

Läs mer>>

2010 - det oskrivna bladets utmaningar

Från Hemmets Vän:
"Ett nytt år står för dörren med kanske fler frågetecken och orosmoln än på länge. Även om finanskrisen inom vissa sektorer av samhället inte håller oss i samma strupgrepp som för ett år sedan, finns det mycken oro kvar. Arbetslösheten i Sverige är nästan tredubblad jämfört med för några år sedan. Även om de som har arbete inte märker så mycket av krisen, är det desto värre för alla dem utan arbete eller de som är långtidssjukskrivna.

De oerhörda förväntningarna på USA:s president Barack Obama, när han installerades i Vita huset den 20 januari i år, har kanske inte uppfyllts så som många hoppats. När han utsågs till Nobels fredspristagare var det med viss smolk i glädjebägaren. För nästan samtidigt fattade han beslut om kraftig förstärkning av de amerikanska trupperna i Afghanistan. Är det ett fredsinitiativ? Det är för tidigt att säga. Detta krigshärjade land, som i generationer plågats av alla möjliga stormakters försök till kontroll, har hittills sett fredsinitiativen misslyckas."


Läs mer>>

Karismatisk kristendom församlingarnas framtid

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän:
"Biskop em Björn Fjärstedt har med skarp iakttagelseförmåga givit oss en helhetsbild av kristendomens utveckling i ett både historiskt och globalt perspektiv. Det ges i den nyutkomna boken ”Evangeliet på andra marker än i väst” (Artos). I Kina pågår en sådan andlig väckelse att man talar om ”Christianity fever”. 130 miljoner människor tillhör någon kristen församling. Liknande utveckling sker i framför allt afrikanska länder, i Asien och Latinamerika.
En orsak till den andliga utvecklingen är inflytandet av karismatisk kristendom. Samtidigt ges en mycket klarläggande analys av hur inflytandet av bibelkritisk teologi kväver Europas kyrkor och i vilken omfattning det skadat Afrikas kristna, som nu frigör sig från en sådan destruktiv påverkan. Vi har alla påverkats av den negativa bibelsyn som dominerar de etablerade samfundens teologer i vårt land. Nyligen läste jag hur till och med en av Pingströrelsens teologer ifrågasätter Daniels bok och profeten Jesaja. Vi har blivit försiktiga, lågmälda, nästan så att vi drabbats av mindervärdeskomplex inför storheten i tungomålstal, andliga gåvor i funktion och andra uttryck för tro på Guds löften."

Läs mer>>

Varje kristen måste vara beredd på martyriet

Bengt Malmgren skriver i sin blogg:
"Historien är full av exempel på människor som dött för sin kristna tro. Här i Europa har vi länge vant oss vid att leva tryggt ochär vana att kunna försäkra oss mot alla obehagligheter. Även "mainstream" kristendom har blivit ett lagom trevligt inslag i vardagen för stora grupper av vanekristna, och liberalteologer förser dem med ett ideologiskt underlag att fortsätta på den vägen. Det känns säkert främmande för oss bekväma européer att ställas inför sådana val.

Jag hajade själv till för några år sedan då Biskop Anders Arborelius vid ett tillfälle sade att varje kristen som tar sin tro på allvar måste ha en inre beredskap att också dö för sin tro. Är jag beredd att dö för min tro om jag skulle ställas inför valet? För några år sedan var jag osäker och kände mig mycket besvärad över frågan. Idag kan jag säga att jag aldrig vill förneka Jesus även om det skulle kosta mig döden, men jag bävar inför situationen och kan inte med morsk frimodighet påstå att jag skulle bestå provet.
Ungdomar på Livets Ord har satt upp em musikal som belyser temat. Den hade premiär 29 december 2009 och heter
MARTYRION. Tyvärr hade jag inte möjlighet att närvara, men genom Livets Ords förnämliga webb TV-service är föreställningen tillgänglig via internet en vecka framåt. För att vara gjord av amatörer är den väldigt bra gjord och jag rekommenderar alla som kan att se den."

Läs mer>>